Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych na terenie dzielnicy Chylonia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – BO Gdynia

Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych na terenie dzielnicy Chylonia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych na terenie dzielnicy Chylonia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Chylonia
Szacunkowa wartość projektu
8 470 zł
Liczba głosów
271
Liczba punktów
818
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2019

Cele:
1.Przeszkolenie z zakresu ratowania życia i zdrowia.
2.Przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa poszkodowanegoi ratującego.
3.Kształtowanie odpowiednich postaw i zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
4.Integracja środowiska lokalnego poprzez uczenie współpracy dzieci , młodzieży i dorosłych mieszkańców dzielnicy podczas niesienia pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia.

W ramach realizacji zadań projekt profilaktycznego docelowa liczba przeszkolonych z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej:

  • około 400 dzieci z klas trzecich i szóstych
  • 130 osób młodzieży szkolnej i dorosłych mieszkańców dzielnicy.

Lokalizacja projektu:
Projekt będzie odbywał się na terenie szkół znajdujących się w dzielnicy Chylonia: XIV LO w Gdyni Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdyni , Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdyni ,

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2021-11-10 14:50:00

Realizacja projektu została zakończona w czerwcu 2021 r.

Ostateczny koszt projektu wyniósł 7 970 zł. 

—————————–
Jednostka realizująca:
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

CHYLONIA
ID:2019/CHY/0008

Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych na terenie dzielnicy Chylonia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Typ:
Mały

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Projekt będzie odbywał się na terenie szkół znajdujących się w dzielnicy Chylonia:
XIV LO w Gdyni
Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdyni ,
Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdyni ,
Opis:
Cele:
1.Przeszkolenie z zakresu ratowania życia i zdrowia.
2.Przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa poszkodowanego i ratującego.
3.Kształtowanie odpowiednich postaw i zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
4.Integracja środowiska lokalnego poprzez uczenie współpracy dzieci , młodzieży i dorosłych mieszkańców dzielnicy podczas niesienia pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia.

Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych na terenie dzielnicy Chyloni dla dzieci , młodzieży i dorosłych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej .
Projekt zakłada przeszkolenie dzieci ze szkół podstawowych :z klas trzecich i szóstych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

1.Warsztaty szkoleniowe dla dzieci szkół podstawowych obejmują 2 h zajęć teoretycznych i praktycznych .
Nadzór merytoryczny szkolenia będzie pełnił nauczyciel dyplomowany z uprawnieniami oraz ratownik kwalifikowany/medyczny.

Tematyczny zakres dwugodzinnego szkolenia dla dzieci ze szkół podstawowych będzie obejmował teorię oraz praktyczne ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej :
-bezpieczeństwo miejsca wypadku
-meldunek
-postępowanie z osobą nieprzytomną z oddechem ,pozycja boczna bezpieczna
-postępowanie z osobą nieprzytomną bez oddechu, RKO
-użycie defibrylatora AED
-wsparcie psychiczne

2.Warsztaty szkoleniowe dla młodzieży i dorosłych obejmują 2h zajęć teoretycznych i praktycznych .

Tematyczny zakres dwugodzinnego szkolenia dla młodzieży i dorosłych będzie obejmował teorię oraz praktyczne ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej . Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych ratowników:

-bezpieczeństwo miejsca wypadku
-meldunek
-postępowanie z osobą nieprzytomną z oddechem ,pozycja boczna bezpieczna
-postępowanie z osobą nieprzytomną bez oddechu, RKO
-użycie defibrylatora AED
-wsparcie psychiczne
-tamowanie krwotoków
-odkrztuszanie poszkodowanego

Podczas szkoleń wykorzystywane będą specjalistyczne trenażery pierwszej pomocy takie jak:
-trenażer krwotoczny
-kamizelki do odkrztuszania
-symulator płonącego sprzętu elektrycznego
-fantomy do RKO
-defibrylatory AED

W ramach realizacji zadań projektu profilaktycznego docelowa liczba przeszkolonych:
– dzieci z klas trzecich i szóstych to około 400 osób(zakres szkolenia 2 godziny na oddział klasowy)
– młodzież szkolna i dorośli mieszkańcy 130 osób (zakres szkolenia 2 godziny + wydanie certyfikatu).

Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
Wynagrodzenie dla dwóch prowadzących za przeprowadzenie szkolenia dla dzieci szkół podstawowych 34 godziny x 100zł/1h brutto = 3400zł.
3400 zł
2
wynagrodzenie prowadzącego szkolenia dla młodzieży i dorosłych 32 godziny x 100zł/1h brutto = 3200zł.
3200 zł
3
koszt 130 certyfikatów
650 zł
4
koszt wynajmu sali
500 zł
5
koszt materiałów dydaktycznych:bandaże, wypożyczenie trenażerów krwotocznych, kamizelkk do odkrztuszania,koce termiczne,gaza jałowa,przylepce itp.
720 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:8 470 zł

 

Załączniki: