Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych na terenie dzielnicy Chyloni z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – BO Gdynia

Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych na terenie dzielnicy Chyloni z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych na terenie dzielnicy Chyloni z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Chylonia
Szacunkowa wartość projektu
9 970 zł
Liczba głosów
338
Liczba punktów
338
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2020

Cele:
1.Przeszkolenie z zakresu ratowania życia i zdrowia.
2.Przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa poszkodowanego i ratującego.
3.Kształtowanie odpowiednich postaw i zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
4.Integracja środowiska lokalnego poprzez uczenie współpracy dzieci , młodzieży i dorosłych mieszkańców dzielnicy podczas niesienia pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia.
W ramach realizacji zadań projekt profilaktycznego: „Żyj bezpiecznie” docelowa liczba przeszkolonych z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej:

  • około 360 dzieci z klas trzecich i szóstych szkół:SP nr 10, SP nr 40
  • 20 osób młodzieży i dorosłych mieszkańców .

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2022-08-08 11:16:12

Realizacja projektu została zakończona w marcu 2022 r. Ostatecznie koszt zadania wyniósł 9 970 zł. 

—————————–
Jednostka realizująca: 
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 622 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl
 
 
 

Opis:
Cele:
1.Przeszkolenie z zakresu ratowania życia i zdrowia.
2.Przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa poszkodowanego i ratującego.
3.Kształtowanie odpowiednich postaw i zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
4.Integracja środowiska lokalnego poprzez uczenie współpracy dzieci , młodzieży i dorosłych mieszkańców dzielnicy podczas niesienia pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia.

Projekt:„Żyj bezpiecznie”- zakłada przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych na terenie dzielnicy Chyloni dla dzieci , młodzieży i dorosłych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej .
Projekt zakłada przeszkolenie dzieci ze szkół podstawowych : SP nr 10, SP nr 40 z klas trzecich i szóstych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

1.Warsztaty szkoleniowe dla dzieci szkół podstawowych obejmują 1 godzinę zajęć teoretyczno- praktycznych .
Nadzór merytoryczny szkolenia będzie pełnił nauczyciel dyplomowany z uprawnieniami oraz ratownik kwalifikowany/medyczny.

Tematyczny zakres jednogodzinnego szkolenia dla dzieci ze szkół podstawowych będzie obejmował teorię oraz praktyczne ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej :
-bezpieczeństwo miejsca wypadku
-meldunek
-postępowanie z osobą nieprzytomną z oddechem ,pozycja boczna bezpieczna
-postępowanie z osobą nieprzytomną bez oddechu, RKO
-użycie defibrylatora AED
-wsparcie psychiczne

2.Warsztaty szkoleniowe dla młodzieży i dorosłych prowadzone będą na terenie XIV LO w Gdyni ul. Wejherowska 55.
Będą obejmować 10 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych .
Tematyczny zakres szkolenia dla młodzieży i dorosłych będzie obejmował teorię oraz praktyczne ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej . Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych ratowników, nauczyciel dyplomowany z uprawnieniami:

-bezpieczeństwo miejsca wypadku
-meldunek
-postępowanie z osobą nieprzytomną z oddechem ,pozycja boczna bezpieczna
-postępowanie z osobą nieprzytomną bez oddechu, RKO
-użycie defibrylatora AED
-wsparcie psychiczne
-tamowanie krwotoków
-odkrztuszanie poszkodowanego

Podczas szkoleń wykorzystywane będą specjalistyczne trenażery pierwszej pomocy takie jak:
-trenażer krwotoczny
-kamizelki do odkrztuszania
-symulator płonącego sprzętu elektrycznego
-fantomy do RKO
-defibrylatory AED

W ramach realizacji zadań projektu profilaktycznego „Żyj bezpiecznie ” docelowa liczba przeszkolonych:
– dzieci z klas trzecich i szóstych to około 360 osób(zakres szkolenia 1 godziny na oddział klasowy)
– młodzież i dorośli mieszkańcy 20 osób (zakres szkolenia 10 godzin + wydanie certyfikatu).

Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
Wynagrodzenie dla dwóch prowadzących za przeprowadzenie szkolenia dla dzieci szkół podstawowych -19 godzin x 150zł/1h brutto x 2 osoby = 5700zł brutto
5700 zł
2
Wynagrodzenie prowadzącego dla szkolenia młodzieży i dorosłych -10 godzin x 150zł/1h brutto x 2 osoby =3000zł brutto
3000 zł
3
Koszt wynajmu sali do szkolenia młodzieży i dorosłych -10h x50 zł brutto= 500zł
500 zł
4
Koszt materiałów dydaktycznych:bandaże, wypożyczenie trenażerów krwotocznych, kamizelkk do odkrztuszania,koce termiczne,gaza jałowa,przylepce itp.
650 zł
5
Reklama w mediach społecznościowych
120 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:9 970 zł