Przebudowa alejki w wąwozie przy ul. Sienkiewicza – BO Gdynia

Przebudowa alejki w wąwozie przy ul. Sienkiewicza

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Przebudowa alejki w wąwozie przy ul. Sienkiewicza

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Kamienna Góra
Szacunkowa wartość projektu
201 930 zł
Liczba głosów
193
Liczba punktów
941
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2018

Projekt zakładający odnowienie wąwozu który jest ważną ścieżką dla mieszkańców m.in. ul Sienkiewicza i ładnym przejściem do Morza dla turystów i innych mieszkańców Kamiennej Góry.

Lokalizacja projektu:
Wąwóz prowadzący z ulicy Sienkiewicza na wysokości numerów 25, 29 do Sędzickiego przy Akademiku Akademii Morskiej

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2020-12-30 14:03:28

Zrealizowane działania:

  • lipiec 2018 r. – przekazanie projektu do realizacji, wystąpienie z wnioskiem o wydanie warunków technicznych,
  • październik 2018 r. – otrzymanie warunków technicznych od ZDiZ,
  • I kwartał 2019 r. – przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo- kosztorysowej (nadesłane oferty przekroczyły kwotę, jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na w/w zadanie, nie wybrano żadnej oferty, za to podjęto rozmowy z ZDiZ na temat zmiany wymagań co do zakresu inwestycji),
  • maj – sierpień 2019 r. – uzyskanie zmienionych warunków technicznych, ponowne przeprowadzenie procedury, wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy,
  • wrzesień 2019 r. – kwiecień 2020 r. – inwestycja w trakcie projektowania,
  • maj – czerwiec 2020 r. – ze względu na skomplikowane warunki gruntowe konieczne było wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej oraz uzyskanie decyzji zatwierdzającej ww. projekt, w związku z powyższym zawarto aneks z terminem wykonania 31.08.2020;
  • lipiec – sierpień 2020 r. – dokumentacja została przekazana, wysłane zostało pismo z uwagami do dokumentacji (m.in. brak decyzji konserwatorskiej) w celu uzupełnienia braków do 12.10.2020 r.
  • wrzesień – październik 2020 r. – uzyskano opinię, w której Konserwator Zabytków nie wyraża zgody na realizację inwestycji,
  • listopad – grudzień 2020 r. – odstąpienie od realizacji projektu z powodu braku zgody Konserwatora Zabytków na jego realizację. 


Koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyniósł 78 720 zł. Niewykorzystana kwota 123 210 zł powiększyła pulę środków w edycji Budżetu Obywatelskiego 2021 w dzielnicy Kamienna Góra.

————————-
Jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdyniana 
tel: 85 668 83 00
e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl

KAMIENNA GÓRA
ID:2018/215

Przebudowa alejki w wąwozie przy ul. Sienkiewicza

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Cezary Czwal
e-mail: czwalcezary@me.com

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Wąwóz prowadzący z ulicy Sienkiewicza na wysokości numerów 25, 29 do Sędzickiego przy Akademiku Akademii Morskiej
Opis:
Przebudowa zakłada doprowadzenie wąwozu do stanu pozwalającego na bezpieczne i bezproblemowe przejście od Sędzickiego do Sienkiewicza poprzez, uprzątnięcie odpadów zielonych, utwardzenie ścieżki, budowę oświetlenia, barierek, ławki, tabliczek informacyjnych oraz odnowienie schodów.
Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
Koszt
1
Wywóz odpadów zielonych 1t
180,00 zł
2
Zrywanie darni 300 m^2 x 8
2 400,00 zł
3
Nawierzchnia mineralna typu Hanse Grand 250m^2 x 210
52 500,00 zł
4
Obrzeża aluminiowe 220m x 75
16 500,00 zł
5
Ławka z oparciem i podłokietnikami 2 x 1000
2 000,00 zł
6
Śmietnik 2 x 500
1 000,00 zł
7
Roboty ziemne: wykopy, zasypka i inne 100m x 82
8 200,00 zł
8
Kanalizacja kablowa 120m x 30
3 600,00 zł
9
Roboty kablowe: układanie kabla, montaż osprzętu 120m x 30
3 600,00 zł
10
Słup oświetleniowy + lampa (oprawa oświetleniowa LED) 4x 9000
36 000,00 zł
11
Uziemienie 4x 184
736,00 zł
12
Rozdzielnica elektryczna 1 x 6500
6 500,00 zł
13
Badania i pomiary 4(komplety) x 90
360,00 zł
14
Schody betonowe 3mb x 2500
7 500,00 zł
15
Poręcze schodów 6mb x 309
1 854,00 zł
16
Tablica informacyjna gdzie prowadzi ścieżka + słupek, montaż 2 x 4500
9 000,00 zł
17
Dokumentacja projektowa
50 000,00 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:201 930 zł

 

Załączniki: