Połączone Oksywie – adaptacja przestrzeni rekreacyjnych na Oksywiu Górnym i Dolnym – BO Gdynia

Połączone Oksywie – adaptacja przestrzeni rekreacyjnych na Oksywiu Górnym i Dolnym

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Połączone Oksywie – adaptacja przestrzeni rekreacyjnych na Oksywiu Górnym i Dolnym

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Oksywie
Szacunkowa wartość projektu
215 200 zł
Liczba głosów
612
Liczba punktów
2660
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2016

Projekt zakłada adaptację obszarów w okolicy ul.Dickmana i ul.Żeglarzy na Oksywiu, z uwzględnieniem potrzeby modernizacji obiektów sportowo -rekreacyjnych. W działania zaangażowani są mieszkańcy i organizacje pozarządowe prowadzące w dzielnicy Placówki Wsparcia Dziennego „Kreatywni” i „Światłowcy”.

Lokalizacja projektu:

Oksywie Górne: ul. Dickmana, działki nr 44,54,55 stanowiące własność gminy Gdynia; Oksywie Dolne: ul. Żeglarzy, działki nr 31/2 oraz 33/2 stanowiące własność gminy Gdynia oraz działka nr 35/2 stanowiąca własność Spółdzielni Mieszkaniowej Nova w Gdyni

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2020-11-18 09:38:03

 

W związku z programem rewitalizacji Oksywia, projekt jest realizowany w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji przy współpracy Laboratorium Innowacji Społecznych i GCS. Etap prac przy ul. Dickmana został zrealizowany w grudniu 2017 r.

 Zrealizowane działania:

 • styczeń 2017 r. – wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM o podpisanie umowy użyczenia dla terenu pod inwestycję między Gminą Miasta Gdynia a Spółdzielnią Mieszkaniową oraz do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji z wnioskiem o wydanie zgody na zainwestowanie na terenach gminnych,
 • I kwartał 2017 r. – przygotowanie postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej,
 • marzec 2017 r. – przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji,
 • kwiecień 2017 r. – przygotowanie specyfikacji dotyczącej planowanej inwestycji,
 • wrzesień 2017 r. – styczeń 2018 r. – postępowanie w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Żeglarzy w Gdyni w ramach projektu połączone Oksywie,
 • lipiec-sierpień 2018 r. – wszczęcie postępowania przetargowego na budowę boiska poliuretanowego przy ul. Żeglarzy,
 • październik 2018 r. – unieważnienie postępowania z powodu braku ofert,
 • kwiecień 2019 r. – ponowne wszczęcie postępowania przetargowego na budowę boiska,
 • maj 2019 r. – unieważnienie postępowania przetargowego na wykonanie boiska,
 • lipiec 2019 r. – wybranie wykonawcy na budowę boiska w trybie zamówienia z wolnej ręki, podpisanie umowy,
 • listopad 2019 r. – zakończenie oraz odbiór robót w związku z budową boiska,
 • styczeń – luty 2020 r. – wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż siłowni zewnętrznej,
 • kwiecień – maj 2020 r. – rozstrzygnięcie przetargu oraz podpisanie umowy z wykonawcą siłowni zewnętrznej,
 • czerwiec – lipiec 2020 r. – wykonanie siłowni zewnętrznej oraz ogłoszenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy placu zabaw – etapu realizowanego w ramach rewitalizacji,
 • sierpień 2020 r. – zakończenie realizacji siłowni zewnętrznej.

Realizacja zadań w ramach projektu została zakończona.

Koszt projektu wyniósł 341 919,77 zł, w tym:

 • adaptacja przestrzeni rekreacyjnych przy ul. Dickmana kosztowała 71 486,5 zł,
 • adaptacja przestrzeni rekreacyjnych przy ul. Żeglarzy – 270 433,27 zł.

W związku z poszerzeniem zadania w ramach projektu Gdynia OdNowa – Rewitalizacja Dzielnicy Oksywie, przy ul. Żeglarzy został zmodernizowany plac zabaw w kwocie 243 933,5 zł. Wkład własny gminy w ramach zadań realizowanych przy ul. Żeglarzy wyniósł 33,52%.

————————-
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

OKSYWIE
ID:2016/326

Połączone Oksywie – adaptacja przestrzeni rekreacyjnych na Oksywiu Górnym i Dolnym

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Magdalena Warmowska

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Oksywie Górne: ul. Dickmana, działki nr 44,54,55 stanowiące własność gminy Gdynia; Oksywie Dolne: ul. Żeglarzy, działki nr 31/2 oraz 33/2 stanowiące własność gminy Gdynia oraz działka nr 35/2 stanowiąca własność Spółdzielni Mieszkaniowej Nova w Gdyni

Opis:
W ramach adaptacji przestrzeni rekreacyjnych na ul. Dickmana zakłada się: modernizację placu zabaw poprzez wymianę piaskownicy, doposażenie w tablicę regulaminową oraz budowę siłowni zewnętrznej (przykładowe urządzenia: narciarz, wioślarz, drabinka + podciąg nóg + słup nośny, drążki, 3 w 1 twister/biegacz/wahadło, podciąg + wyciskanie siedząc + słup nośny)na ok. 100 m2 nawierzchni żwirowo – piaszczystej. W ramach adaptacji przestrzeni rekreacyjnych na ul. Żeglarzy zakłada się: powiększenie boiska do koszykówki oraz zmiana nawierzchni boiska z kostki betonowej na poliuretanową z podbudową, montaż dodatkowego drugiego kosza oraz ławki betonowej, budowę siłowni zewnętrznej (przykładowe urządzenia: narciarz, wioślarz, drabinka + podciąg nóg + słup nośny, drążki, 3 w 1 twister/biegacz/wahadło, podciąg + wyciskanie siedząc + słup nośny)na ok. 100m 2 nawierzchni żwirowo – piaszczystej oraz adaptację terenu pod boisko do piłki nożnej – dostawa 2 bramek do piłki nożnej 3 m * 2 m wraz z montażem.

Kalkulacja kosztów:

Adaptacja przestrzeni rekreacyjnych przy ul. Dickmana: 1)Dostawa piaskownicy wraz z montażem: 4000 zł, 2)Koszty demontażu starej piaskownicy: 500zł, 3)Tablica regulaminowa: 700zł, 4)Dokumentacja projektowa dot. placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej: 7000 zł, 5)Wykonanie nawierzchni żwirowo – piaszczystej na ok. 100 m2 :12 000zł, 6)Urządzenia do siłowni zewnętrznej wraz z montażem: 38 000zł Adaptacja przestrzeni rekreacyjnych przy ul. Żeglarzy: 1)Dokumentacja projektowa dot. boiska do koszykówki oraz siłowni zewnętrznej: 15 000zł, 2)Zmiana nawierzchni boiska do koszykówki na poliuretanową z podbudową ok. 150 m2: 75 000zł, 3)Ławka betonowa: 1000 zł, 4) Dostawa kosza do koszykówki(z pozostawieniem istniejącego kosza): 4000zł, 5)Wykonanie nawierzchni żwirowo – piaszczystej na ok. 100 m2: 12 000 zł, 6)Urządzenia do siłowni zewnętrznej wraz z montażem: 38 000 zł, 7)Dokumentacja projektowa dot. postawienia bramek do piłki nożnej: 1000zł, 8)Dostawa 2 bramek do piłki nożnej 3 m * 2 m wraz z montażem: 7000 zł.

Szacunkowa łączna wartość projektu:215 200 zł

 

Załączniki: