Połączone Oksywie – adaptacja przestrzeni rekreacyjnych na Oksywiu Górnym i Dolnym – BO Gdynia

Połączone Oksywie – adaptacja przestrzeni rekreacyjnych na Oksywiu Górnym i Dolnym

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Połączone Oksywie – adaptacja przestrzeni rekreacyjnych na Oksywiu Górnym i Dolnym

Kropeczki jako tło strony
Połączone Oksywie – adaptacja przestrzeni rekreacyjnych na Oksywiu Górnym i Dolnym
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Oksywie
Szacunkowa wartość projektu
215 200 zł
Liczba głosów
612
Liczba punktów
2660
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2016

Projekt zakłada adaptację obszarów w okolicy ul.Dickmana i ul.Żeglarzy na Oksywiu, z uwzględnieniem potrzeby modernizacji obiektów sportowo -rekreacyjnych. W działania zaangażowani są mieszkańcy i organizacje pozarządowe prowadzące w dzielnicy Placówki Wsparcia Dziennego „Kreatywni” i „Światłowcy”.

Lokalizacja projektu:

Oksywie Górne: ul. Dickmana, działki nr 44,54,55 stanowiące własność gminy Gdynia; Oksywie Dolne: ul. Żeglarzy, działki nr 31/2 oraz 33/2 stanowiące własność gminy Gdynia oraz działka nr 35/2 stanowiąca własność Spółdzielni Mieszkaniowej Nova w Gdyni

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2020-11-18 09:38:03

W związku z programem rewitalizacji Oksywia, projekt jest realizowany w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji przy współpracy Laboratorium Innowacji Społecznych i GCS. Etap prac przy ul. Dickmana został zrealizowany w grudniu 2017 r.

 Zrealizowane działania:

 • styczeń 2017 r. – wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM o podpisanie umowy użyczenia dla terenu pod inwestycję między Gminą Miasta Gdynia a Spółdzielnią Mieszkaniową oraz do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji z wnioskiem o wydanie zgody na zainwestowanie na terenach gminnych,
 • I kwartał 2017 r. – przygotowanie postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej,
 • marzec 2017 r. – przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji,
 • kwiecień 2017 r. – przygotowanie specyfikacji dotyczącej planowanej inwestycji,
 • wrzesień 2017 r. – styczeń 2018 r. – postępowanie w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Żeglarzy w Gdyni w ramach projektu połączone Oksywie,
 • lipiec-sierpień 2018 r. – wszczęcie postępowania przetargowego na budowę boiska poliuretanowego przy ul. Żeglarzy,
 • październik 2018 r. – unieważnienie postępowania z powodu braku ofert,
 • kwiecień 2019 r. – ponowne wszczęcie postępowania przetargowego na budowę boiska,
 • maj 2019 r. – unieważnienie postępowania przetargowego na wykonanie boiska,
 • lipiec 2019 r. – wybranie wykonawcy na budowę boiska w trybie zamówienia z wolnej ręki, podpisanie umowy,
 • listopad 2019 r. – zakończenie oraz odbiór robót w związku z budową boiska,
 • styczeń – luty 2020 r. – wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż siłowni zewnętrznej,
 • kwiecień – maj 2020 r. – rozstrzygnięcie przetargu oraz podpisanie umowy z wykonawcą siłowni zewnętrznej,
 • czerwiec – lipiec 2020 r. – wykonanie siłowni zewnętrznej oraz ogłoszenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy placu zabaw – etapu realizowanego w ramach rewitalizacji,
 • sierpień 2020 r. – zakończenie realizacji siłowni zewnętrznej.

Realizacja zadań w ramach projektu została zakończona.

Koszt projektu wyniósł 341 919,77 zł, w tym:

 • adaptacja przestrzeni rekreacyjnych przy ul. Dickmana kosztowała 71 486,5 zł,
 • adaptacja przestrzeni rekreacyjnych przy ul. Żeglarzy – 270 433,27 zł.

W związku z poszerzeniem zadania w ramach projektu Gdynia OdNowa – Rewitalizacja Dzielnicy Oksywie, przy ul. Żeglarzy został zmodernizowany plac zabaw w kwocie 243 933,5 zł. Wkład własny gminy w ramach zadań realizowanych przy ul. Żeglarzy wyniósł 33,52%.

————————-
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

OKSYWIE
ID:2016/326

Połączone Oksywie – adaptacja przestrzeni rekreacyjnych na Oksywiu Górnym i Dolnym

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Magdalena Warmowska

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Oksywie Górne: ul. Dickmana, działki nr 44,54,55 stanowiące własność gminy Gdynia; Oksywie Dolne: ul. Żeglarzy, działki nr 31/2 oraz 33/2 stanowiące własność gminy Gdynia oraz działka nr 35/2 stanowiąca własność Spółdzielni Mieszkaniowej Nova w Gdyni

Opis:
W ramach adaptacji przestrzeni rekreacyjnych na ul. Dickmana zakłada się: modernizację placu zabaw poprzez wymianę piaskownicy, doposażenie w tablicę regulaminową oraz budowę siłowni zewnętrznej (przykładowe urządzenia: narciarz, wioślarz, drabinka + podciąg nóg + słup nośny, drążki, 3 w 1 twister/biegacz/wahadło, podciąg + wyciskanie siedząc + słup nośny)na ok. 100 m2 nawierzchni żwirowo – piaszczystej. W ramach adaptacji przestrzeni rekreacyjnych na ul. Żeglarzy zakłada się: powiększenie boiska do koszykówki oraz zmiana nawierzchni boiska z kostki betonowej na poliuretanową z podbudową, montaż dodatkowego drugiego kosza oraz ławki betonowej, budowę siłowni zewnętrznej (przykładowe urządzenia: narciarz, wioślarz, drabinka + podciąg nóg + słup nośny, drążki, 3 w 1 twister/biegacz/wahadło, podciąg + wyciskanie siedząc + słup nośny)na ok. 100m 2 nawierzchni żwirowo – piaszczystej oraz adaptację terenu pod boisko do piłki nożnej – dostawa 2 bramek do piłki nożnej 3 m * 2 m wraz z montażem.

Kalkulacja kosztów:

Adaptacja przestrzeni rekreacyjnych przy ul. Dickmana: 1)Dostawa piaskownicy wraz z montażem: 4000 zł, 2)Koszty demontażu starej piaskownicy: 500zł, 3)Tablica regulaminowa: 700zł, 4)Dokumentacja projektowa dot. placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej: 7000 zł, 5)Wykonanie nawierzchni żwirowo – piaszczystej na ok. 100 m2 :12 000zł, 6)Urządzenia do siłowni zewnętrznej wraz z montażem: 38 000zł Adaptacja przestrzeni rekreacyjnych przy ul. Żeglarzy: 1)Dokumentacja projektowa dot. boiska do koszykówki oraz siłowni zewnętrznej: 15 000zł, 2)Zmiana nawierzchni boiska do koszykówki na poliuretanową z podbudową ok. 150 m2: 75 000zł, 3)Ławka betonowa: 1000 zł, 4) Dostawa kosza do koszykówki(z pozostawieniem istniejącego kosza): 4000zł, 5)Wykonanie nawierzchni żwirowo – piaszczystej na ok. 100 m2: 12 000 zł, 6)Urządzenia do siłowni zewnętrznej wraz z montażem: 38 000 zł, 7)Dokumentacja projektowa dot. postawienia bramek do piłki nożnej: 1000zł, 8)Dostawa 2 bramek do piłki nożnej 3 m * 2 m wraz z montażem: 7000 zł.

Szacunkowa łączna wartość projektu:215 200 zł

 

Załączniki: