Place rekreacyjno-wypoczynkowe w Redłowie – BO Gdynia

Place rekreacyjno-wypoczynkowe w Redłowie

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Place rekreacyjno-wypoczynkowe w Redłowie

Kropeczki jako tło strony
Place rekreacyjno-wypoczynkowe w Redłowie
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Redłowo
Szacunkowa wartość projektu
154 900 zł
Liczba głosów
602
Liczba punktów
2741
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2016

uporządkowanie najbardzie zaniedbanych miejsc w dzielnicy i przeznaczenie części na rekreację i wypoczynek mieszkańców upiększenie i modernizacja polegająca a nasadzeniach oraz montażu urządzeń rekreacyjnych i wypoczynkowych

Lokalizacja projektu:

a) Plac między blokami Powst. Śląskiego 4 Powst. Śląskiego 10 Powstania Wlkp. 68 b) szczyt bloku przy ul. Powstania Śląskiego 10 c) szczyt bl. Powst. Śląsk. 2 d) trójkąt między blokiem Powstania Wlkp. 89-93 a „Fresh” marketem uwagi: wszystkie place należą do gminy gdynia

W dniu 27 stycznia 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Gdyni o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. Trwa przygotwanie specyfikacji warunków zamówienia. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji – marzec 2017 roku. Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych – początek kwietnia 2017 roku. W dniu 23 maja 2017 złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do Wydziału Architektoniczno Budowlanego UM w Gdyni. W dniu 8 czerwca 2017 wpłynęła decyzja Wydziału Architektoniczno-Budowlanego UM Gdyni o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczącego przedmiotowej inwestycji. W dniu 17 sierpnia 2017 roku wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż urządzeń. W dniu 25 września 2017 roku nastąpiło otwarcie ofert na dostawę i montaż urzadzeń. W dniu 28 września 2017 przetarg unieważniono z powodu braków formalnych. We wrześniu powtórnie przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy zadania – wykonawcę wyłoniono.  W październiku podpisano umowę na wykonanie zadania. Termin realizacji do 13.11.2017 r. Zadanie zostało zakończone w terminie, w  listopadzie 2017r.

 

Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81 364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

REDŁOWO
ID:2016/358

Place rekreacyjno-wypoczynkowe w Redłowie

Autor projektu:
e-mail: fairplay@wp.pl

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
a) Plac między blokami Powst. Śląskiego 4 Powst. Śląskiego 10 Powstania Wlkp. 68 b) szczyt bloku przy ul. Powstania Śląskiego 10 c) szczyt bl. Powst. Śląsk. 2 d) trójkąt między blokiem Powstania Wlkp. 89-93 a „Fresh” marketem uwagi: wszystkie place należą do gminy gdynia

Opis:
a) wyrównanie terenu posadzenie trawy, nasadzenie krzewów zielonych, wykonanie dróżek, ustawienie 2 kompl. stolików z siedzeniami (betonowe z szachownicą) b) budowa siłowni zew. na pow ok 100m2 z montażem 4-5 urządzeń do ćwiczeń posatwienie 4-6 ozdobnych donic z krzewami / kwiatami c) montaż ławeczki betonowo-drewnianej oraz łuku ogrodowego z posadzeniem po obu stronach krzewów róży pnącej, ułożenie kostki (dojście doławeczki) d) renowacja trawnika, nasadzenie krewów zielonych / kwiatów, montaż śmietnika

Kalkulacja kosztów:

A. 1) wyrównanie terenu (nasypanie ziemi) 150 t. – 6500 2) budowa ścieżki żwirowej ok. 150 m2 – 12 000 3) remont schodów istniejących – 8000 4) założenie trawnika z siewu ok 500 m2 7000 5) 2 szt śmietników 1400 6) 2 kpl. betonowych stolików z siedziskami (z szachownicą) 8000 8) montaż 2 szt ławeczek 3000 9) nasadzenia 21 980 10) projekt 4000 ——– 70 980 B. Powierzchnia poliuretanowa na nowej podbudowie 100 m2 47 000 montaż urządzeń do ćwiczeń 25 000 dokumentacja 5000 kwietnik 5 x szt. 1500 ——— 78 500 C: montaż ławeczki 1500 łuk ogrodowy, 400 róża pnąca, 300 ścieżka żwirowa lub kostka bet. lub inne 600 ———- 2800 D. renowacja trawnika 400,nasadzenia 620, śmietnik 700 ———— 1720

Szacunkowa łączna wartość projektu:154 900 zł

 

Załączniki: