Plac zabaw przy ul. Żeliwnej 21-23 w Gdyni Pogórze – BO Gdynia

Plac zabaw przy ul. Żeliwnej 21-23 w Gdyni Pogórze

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Plac zabaw przy ul. Żeliwnej 21-23 w Gdyni Pogórze

Kropeczki jako tło strony
Plac zabaw przy ul. Żeliwnej 21-23 w Gdyni Pogórze
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Pogórze
Szacunkowa wartość projektu
162 070 zł
Liczba głosów
885
Liczba punktów
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2015

Lokalizacja projektu:
ul. Żeliwna 21-23, Działka nr 895/15 KM PG 13 Obręb GD, stanowiąca własność Gminy Miasta Gdynia. (525m2)

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2018-08-17 12:40:13

 
Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw o wymiarze 525 m2 
 
W lutym zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, z terminem jej realizacji do 18 kwietnia 2016 roku. Trwa przygotowanie procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz przygotowanie zgłoszenia zamiaru ich wykonywania. We wrześniu została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. W listopadzie wybrany został Wykonawca robót budowlanych i podpisana umowa z terminem realizacji  do dn. 05.12.2016 r.  W grudniu 2016 roku plac zabaw został oddany do użytku.
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

POGÓRZE
ID:2015/157

Plac zabaw przy ul. Żeliwnej 21-23 w Gdyni Pogórze

Autor projektu:
e-mail: zarzad@list.pl

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
ul. Żeliwna 21-23, Działka nr 895/15 KM PG 13 Obręb GD, stanowiąca własność Gminy Miasta Gdynia. (525m2)
Opis:
Bodowa wielofunkcyjnego placu zabaw o wymiarze 525 m2 z ogrodzeniem po obrysie 90 mb. o nawierzchni żwirowej i syntetycznej oraz kostki brukowej na istniejącej nawierzchni trawiastej. (w skład placu zabaw wchodzą elementy urządzeń placu zabaw, ogrodzenie, regulamin placu wraz z instrukcją korzystania z urządzeń, ławeczki oraz śmietniki.
Kalkulacja kosztów:

1. Wykonania badań geologicznych – 700,00 zł. 2. Wykonanie dokumentacji projektowej – wycena prac projektowych zgodnie z rozporządzeniem Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Projekt winien zakładać spełnienie wymogów dla osób niepełnosprawnych – 6 000,00 zł 3. dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw – założenia kosztorysowe: I kwartał 2015 roku, w tym: – zestaw zabawowy średni 22 000,00 zł – huśtawka ważka 1 500,00 zł – huśtawka wahadłowa podwójna 4 000,00 zł – bujak statek z oparciem 2 000,00 zł – piaskownica ze stolikiem 2 500,00 zł – karuzela słupowa 5 000,00 zł – huśtawka bocianie gniazdo 6 000,00 zł – stojak na rowery 1 300,00 zł – ławka z oparciem 1 500,00 zł – ławka młodzieżowa 1 400,00 zł – kosz na odpady 900,00 zł – tablica informacyjna 700,00 zł 4. Budowa placu zabaw o wymiarze 525 m2 wraz z ogrodzeniem w obrysie 90 mb. – założenia kosztorysowe: I kwartał 2015 roku. – ogrodzenie metalowe 90 m x 210,00 zł – nawierzchnia żwirowa z obrzeżami 250 m x 140,00 zł – nawierzchnia z kostki betonowej z obrzeżami 70 m x 160,00 zł – nawierzchnia syntetyczna 100 m x 400,00zł – założenie trawnika 105m2 x 14zł

Szacunkowa łączna wartość projektu:162 070 zł

 

Załączniki: