Park zabawy i rekreacji z trampolinami/tyrolką/ urządzeniami do sportów ekstremalnych dla dzieci/młodzieży/dorosłych na terenie po ogr.działkowych przy ul. IIMPS i Wielkokackiej – BO Gdynia

Park zabawy i rekreacji z trampolinami/tyrolką/ urządzeniami do sportów ekstremalnych dla dzieci/młodzieży/dorosłych na terenie po ogr.działkowych przy ul. IIMPS i Wielkokackiej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Park zabawy i rekreacji z trampolinami/tyrolką/ urządzeniami do sportów ekstremalnych dla dzieci/młodzieży/dorosłych na terenie po ogr.działkowych przy ul. IIMPS i Wielkokackiej

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Witomino
Szacunkowa wartość projektu
420 824 zł
Liczba głosów
1516
Liczba punktów
1516
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2021

Celem projektu jest stworzenie na Witominie centralnego miejsca rekreacji i zabawy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W dobie ciągłej izolacji, chcemy zachęcić do wyjścia zza ekranu, z domu. Projekt ma na celu montaż kilku trampolin naziemnych z przeznaczeniem również dla os.niepełnosprawnych, zjazdu linowego- tyrolka, huśtawek (w tym dla os.niepełnosprawnych). Pojawią się też urządzenia inspirowane sportami ekstremalnymi np. skysurfing, wspinaczka, snowboarding, czy skoki hip hop. Prócz tego planowane są huśtawka wielosobowa dla młodzieży i huśtawka typu bocianie gniazdo dla os.niepełnosprawnych. Powstanie też strefa „trawiasta” odpoczynku – pikniku z ławkami, stołami, śmietnikami.

Lokalizacja projektu:

Inwestycja dotyczy wycinka terenu po zlikwidowanych ogródkach działowych przy ul, II MPS/ Wielkokacka. Teren jest wyrównany i oczyszczony. Obecnie na w/w terenie zrealizowany jest projekt zbiornika retencyjnego. W realizacji w Centrum Sportu i Rekreacji z BO2020 jest „Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej” (Załączam mapę od CSIR część DZ. 1137/2). Centrum Sportu i Rekreacji w porozumieniu z Ogrodnikiem Miasta, zgodnie z Załącznikiem nr 1, sugerowało lokalizacje dla niniejszego projektu w pobliżu Dz. 1136 z uwagi na cień drzew. Z Kolei Wydział Gosp.Nieruch. i Geodezji nie wniósł sprzeciwu do wskazywanej lokalizacji, przesyłając korespondencję do wiadomości Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (Załącznik nr 1). Finalnie wskazuje Działkę na części Działki 1137/2 od strony działki 1136 zgodnie z rekomendacją jw. Ta część działki granicząca z planowanym boiskiem uzupełni funkcję rekreacji, zawiera pochyłości terenu m.in do planowanej Tyrolki. Wymienione działania wpisują się w Pl

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2024-04-15 15:39:56

Zrealizowane działania:

Realizację wniosku połączono z wnioskiem na budowę boiska z BO 2020.

  • październik 2021 r. – przekazano wniosek o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym w formie rozszerzenia posiadanej zgody uzyskanej dla boiska realizowanego z BO 2020,
  • luty 2022 r. – otrzymano dokument; równolegle ogłoszono już trzecie postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej – postępowanie zostało unieważnione,
  • marzec – kwiecień 2022 r. – ogłoszenie czwartego postępowania – zostało unieważnione. Ogłoszenie kolejnego postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,
  • maj 2022 r. – wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę  na wykonanie dokumentacji projektowej.

W trakcie prac projektowych w wyniku analiz, ustaleń z RD Witomino oraz min. w wyniku badań geologicznych terenu pojawiły się potrzeby zmiany koncepcji co wydłużyło prace nad Planem Zagospodarowania Terenu. 

  • listopad 2023 r. – zakończono projektowanie w listopadzie 2023 r.
  • I kwartał 2024 r. – uzyskano zaświadczenie do wniosku zgłoszenia z Wydz. Architektoniczno-Budowlanym. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, na które wpłynęła jedna oferta. Postępowanie unieważniono 27 marca 2024 z powodu przekroczenia przez ofertę budżetu inwestora.

 

Planowane działania:

  • II kwartał 2024 r. – ogłoszenie kolejnego postepowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych

—————————–
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9, Gdynia
tel. (58) 622 11 64, (58) 662 25 74
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

WITOMINO
ID:2021/WIT/0004

Park zabawy i rekreacji z trampolinami/tyrolką/ urządzeniami do sportów ekstremalnych dla dzieci/młodzieży/dorosłych na terenie po ogr.działkowych przy ul. IIMPS i Wielkokackiej

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Ewa Wiśniewska
e-mail: wisniewska.ewa.monika@gmail.com

 

Typ:
Duży

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Inwestycja dotyczy wycinka terenu po zlikwidowanych ogródkach działowych przy ul, II MPS/ Wielkokacka. Teren jest wyrównany i oczyszczony. Obecnie na w/w terenie zrealizowany jest projekt zbiornika retencyjnego. W realizacji w Centrum Sportu i Rekreacji z BO2020 jest „Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej” (Załączam mapę od CSIR część DZ. 1137/2). Centrum Sportu i Rekreacji w porozumieniu z Ogrodnikiem Miasta, zgodnie z Załącznikiem nr 1, sugerowało lokalizacje dla niniejszego projektu w pobliżu Dz. 1136 z uwagi na cień drzew. Z Kolei Wydział Gosp.Nieruch. i Geodezji nie wniósł sprzeciwu do wskazywanej lokalizacji, przesyłając korespondencję do wiadomości Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (Załącznik nr 1). Finalnie wskazuje Działkę na części Działki 1137/2 od strony działki 1136 zgodnie z rekomendacją jw. Ta część działki granicząca z planowanym boiskiem uzupełni funkcję rekreacji, zawiera pochyłości terenu m.in do planowanej Tyrolki. Wymienione działania wpisują się w Pl

 

Opis:
Projekt polega na stworzeniu nowoczesnej i bezpiecznej przestrzeni dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz os.niepełnosprawnych. W dobie ciągłej izolacji, chcemy zachęcić do wyjścia zza ekranu, z domu. Zachęcamy do rekreacji i zabawy. Projekt ma na celu montaż kilku trampolin naziemnych z przeznaczeniem również dla os.niepełnosprawnych, zjazdu linowego- tyrolka, huśtawek (w tym dla os.niepełnosprawnych). Pojawią się też urządzenia inspirowane sportami ekstremalnymi np. skysurfing, wspinaczka, snowboarding, czy skoki hip hop. Prócz tego planowane są huśtawka wieloosobowa dla młodzieży i huśtawka typu bocianie gniazdo dla os.niepełnosprawnych. Wszystkie elementy są wandaloodporne i wodoodporne, dlatego mogą być używane przez cały rok. Zapewniona będzie bezpieczna nawierzchnia syntetyczna i nawierzchnia piasku plażowego w celu amortyzacji upadków. Planowana jest też strefa „trawiasta” odpoczynku – pikniku z ławkami, stołem, śmietnikami. Teren będzie kompleksowo ogrodzony ze środków Rady Dzielnicy Witomino (załącznik deklaracji RD do wglądu). Projekt wpisuje się w Plan Zagospodarowania terenu po ogródkach działowych, gdzie już istnieje zbiornik retencyjny z chodnikiem do spacerów, w przygotowaniu jest boisko do piłki nożnej, a dopełnieniem jest Park Zabawy i Rekreacji. W/w inwestycje wspólnie mogą stworzyć Centralne Miejsce Rekreacji i Wypoczynku dla Witomina. Projekt powinien obejmować: -przygotowanie projektu – przygotowanie nawierzchni – montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych Elementy składowe: 1. Trampoliny (od.niepełnospr.) 2. Tyrolka- zjazd linowy 3. Huśtawka wahadłowa typu „bocianie gniazdo”(niepełnospr.) 4. Skysurf- Urządz. Rotacyjne 5. Pionowe Urządz. Wspinaczkowe Altima 6. Aeroskate-Podniebna deskorolka 7. Sprężynowa waga Hip Hop 8. Huśtawka wieloosobowa 9. Kosze na odpady 10. Stojaki na rowery 11. Tablica informacyjna z regulaminem 12 .Ławki z oparciem i podłokietnikami (niepełnospr.) 13. Ławki młodzieżowe 14. Stół piknikowy z przedłużonym blatem i ławką (niepełnospr.) 15. Nawierzchnia piaskowa 16. Nawierzchnia trawnik 17. Nawierzchnia poliuretanowa z podbudową 18. Nawierzchnia z kostki betonowej 19. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 20. Koszt montażu urządzeń

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Celem projektu jest stworzenie na Witominie centralnego miejsca dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz os.niepełnosprawnych, w którym na nowoczesnych i bezpiecznych urządzeniach będą mogli zrealizować się po trudnym okresie izolacji społecznej . Nowa przestrzeń zachęci do wyjścia z domu zza ekranu i rekreacji na świeżym powietrzu. Z drugiej strony w kontekście regularnej likwidacji szeroko pojętych „Placów zabaw” przez SM Bałtyk- Park Zabawy i Rekreacji, będzie wypełnieniem luki na Witominie.

Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
Trampoliny (os.niepełnospr.) 11 500,00ZŁ X 3SZT
34500
2
Tyrolka-zjazd linowy 28 000ZŁ X1SZT
28000
3
Skysurf Urządzenie rotacyjne 49 000ZŁ X 1SZT 1SZT
49000
4
Aeroskate Podniebna deskorolka 27 000ZŁ X 1SZT
27000
5
Altima Pionowe Urządzenie Wspinaczkowe 13 500ZŁ X 2SZT
27000
6
Huśtawka wieloosobowa 28 000ZŁ X 1SZT
28000
7
Huśtawka wahadłowa (os.niepełnospr.) 12 000ZŁ X 1SZT
12000
8
Sprężynowa waga Hip hop 15 000ZŁ X 1SZT
15000
9
Kosz na odpady 1 000ZŁ X 2SZT
2000
10
Stojak na rowery 1200ZŁ x 2SZT
2400
11
Tablica informacyjna z regulaminem 1500ZŁ X 1SZT
1500
12
Ławka z oparciem i podłokietnikami (niepełnospr.) 1500ZŁ X 2SZT
3000
13
Ławka młodzieżowa 1200ZŁ X 2SZT
2400
14
Stół piknikowy z przedłużonym blatem (niepełnospr.) z ławkami 5500ZŁ X 1SZT
5500
15
Nawierzchnia piaskowa 150ZŁ X 530M2
79500
16
Nawierzchnia trawnik 100ZŁ X 100m2
10000
17
Nawierzchnia poliuretanowa z podbudową 450ZŁ X 100m2
45000
18
Nawierzchnia z kostki betonowej 300ZŁ X 88m2
26400
19
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 19624ZŁ X 1SZT
19624
20
Pielęgnacja trawnika przez okres 3 lat
3000
Szacunkowa łączna wartość projektu:420824
Załączniki: