Park kieszonkowy przy ul. Lipowej – BO Gdynia

Park kieszonkowy przy ul. Lipowej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Park kieszonkowy przy ul. Lipowej

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Wielki Kack
Szacunkowa wartość projektu
322 823 zł
Liczba głosów
1389
Liczba punktów
1389
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2022

Utworzeniu na osiedlu Fikakowo przy ulicy Lipowej 48 parku kieszonkowego o funkcjach przyrodniczo-edukacyjnych. Działanie ma na celu przekształcenie zaniedbanej przestrzeni osiedla na otwarty teren zielony służący rekreacji i integracji mieszkańców, a tym samym podniesienie estetyki tego miejsca. Tematem przewodnim parku, ze względu na jego umiejscowienie i nazwę ulicy – będą drzewa z gatunku lipa, o których informować będą 4 tablice edukacyjne, ustawione na terenie parku.

Lokalizacja projektu:

Gdynia Wielki Kack – osiedle Fikakowo

Realizacja: Data aktualizacji: 2024-01-11 10:19:51

Zrealizowane działania:

  • opracowanie koncepcji zagospodarowania parku przez Wydział Ogrodnika Miasta,
  • październik 2023 r. – ogłoszenie postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót,
  • grudzień 2023 r. – zakończenie realizacji projektu.

Ostateczny koszt realizacji projektu wyniósł 396 405 zł.

Artykuł dotyczący realizacji zadania: https://www.gdynia.pl/mieszkaniec/gdynia-buduje,8153/nowe-zielone-miejsca-w-gdyni,577493

———————————
Jednostka realizująca:
Wydział Ogrodnika Miasta
al. Zwycięstwa 291 A (I piętro), Gdynia
tel. (58) 620 72 86
e-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl

Dzielnica: Wielki Kack
ID: 2022/WIK/0011

Park kieszonkowy przy ul. Lipowej

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Piotr Szpajer
e-mail: piotr.szpajer@hotmail.com
e-mail: 784 048 608
Typ:
Duży
Status:
Wybrany do realizacji
Lokalizacja projektu:
Gdynia Wielki Kack – osiedle Fikakowo

Opis:
Realizacja projektu polega na utworzeniu parku kieszonkowego o funkcjach przyrodniczo-edukacyjnych, zlokalizowanego na działce gminnej o pow. 801 m kw., mieszczącej się na osiedlu Fikakowo przy ulicy Lipowej 48. Teren działki został pod koniec 2021 roku uporządkowany przez gminę, a znajdujące się na nim w złym stanie technicznym zabudowania, wyburzone. Dzięki temu możliwe stało się zagospodarowanie działki na ogólnodostępny teren zielony, służący rekreacji i integracji mieszkańców.
Utworzenie parku pozwoli na poprawę estetyki tego dotychczas mało atrakcyjnego i zaniedbanego miejsca na osiedlu.

Tematem przewodnim parku, ze względu na jego umiejscowienie przy ulicy Lipowej – będą drzewa z gatunku lipa.
Na terenie parku ustawione zostaną 4 tablice edukacyjne. Ich zakres tematyczny obejmować będzie:
a) opis szczegółowy zieleni użytej w ekspozycji parku (1 tablica) – znaczenie kulturowe i użytkowe
b) prezentacja informacji o drzewach lipowych (3 tablice), w tym:
– opis szczegółowy gatunku, biologia, morfologia, informacje użytkowe
– opis gatunku jako rośliny leczniczej (surowiec zielarski), zastosowania historyczne i współczesne
– opis gatunku w kulturze świata (nazewnictwo, symbolika, wyroby, zastosowania ozdobne).

W ramach aranżacji parku stare ogrodzenie zostanie zastąpione z dwóch stron nowym a od frontu ulegnie rozbiórce, tak aby mieszkańcy mieli swobodny dostęp do parku. Układ komunikacji pieszej (zastosowana zostanie nawierzchnia z kostki chodnikowej) umożliwi poruszanie się po terenie parku alejkami dokoła niego, z osobnym wejściem i wyjściem z parku. Małą architekturę stanowić będą 4 ławki parkowe oraz jedno duże siedzisko okrągłe, zlokalizowane w centralnym punkcie parku. Całość uzupełnią wspomniane wcześniej 4 tablice edukacyjne oraz 4 kosze na śmieci i tablica z informacją o projekcie BO.

Projektowanie uniwersalne
Nie

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji
Celem projektu jest przekształcenie zaniedbanego terenu w środku osiedla Fikakowo na przyjazny, ogólnodostępny zieleniec w formie parku kieszonkowego o funkcjach przyrodniczo-edukacyjnych, będący miejscem relaksu i wypoczynku, służącym sąsiedzkiej integracji mieszkańców.

Kalkulacja kosztów:

Koszt Wartość
wymiana ogrodzenia na granicy z posesją przy ulicy Lipowej 46 i Lipową 50, pow. 44,5 mb x 350 zł 15575 zł
demontaż i wywóz starego ogrodzenia, pow. 61,5 mb x 65 zł 3997 zł
budowa ścieżek betonowych z obrzeżami o szer. 2 m z kostki chodnikowej o wymiarach 20 x 20 cm – pow. 243 m2 x 350 zł 65610 zł
wycinka drzew do 5 m wys, 4 szt. x 325 zł 1300 zł
nasadzenia 10 drzew w tym palikowanie i 3-letnia pielęgnacja, 10 szt x 2 900 zł 29000 zł
przygotowanie terenu pod obsadzenia krzewami i żywopłoty + wymiana gleby, pow. 180 m2 x 54 zł 9720 zł
przygotowanie terenu pod obsadzenia bylinami, pow. 90 m2 x 38 zł 3420 zł
założenie trawnika z siewu i częściowa wymiana ziemi, pow. 260 m2 x 33 zł 8580 zł
obsadzenie ogrodzenia żywopłotem, pow.106 mb x 85 zł 9010 zł
nasadzenie średnich krzewów oraz podłoże i nawóz, (4 szt/m2,) pow. 100 m2, 400 szt x 45 zł 18000 zł
sadzenie bylin i traw ozdobnych, (9 szt/m2), pow. 90 m2 x 170 zł 15300 zł
ściółkowanie korą bez maty, pow. 270 m2 x 24 zł 6840 zł
siedzisko okrągłe (drewno egzotyczne) + transport, 1 szt x 30 000 zł 30000 zł
prostokątne ławki parkowe z podłokietnikiem (drewno ezotyczne), 4 szt. x 2 500 zł 10000 zł
kosze na śmieci – 4 szt. x 2 200 zł 8800 zł
ekspozytory – tablice edukacyjne, 4 szt. x 2 500 zł 10000 zł
transport elementów małej architektury 2000 zł
tablica o realizacji z BO, 1 szt. x 1 200 zł 1200 zł
dokumentacja projektowa w kwocie 49 670 zł = 20% od łącznych kosztów zadania (bez kosztów 3-letniej pielęgnacji zieleni i 3-letniego utrzymania ławek) 49670 zł
3-letnia pielęgnacja zieleni (z wyłączeniem drzew) w kwocie 21 261 zł = 30% od kwoty stanowiącej koszty związane z aranżacją zieleni (z wyłączeniem drzew) w łącznej kwocie 70 870 zł 21261 zł
Koszt 3-letniego utrzymania ławek, 5 szt. x 708 zł 3540 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:322823 zł

Załączniki: