Oświetlenie schodów na Pogórzu łączących ul. Manganową z ul. Porębskiego (ZSP nr 5) – BO Gdynia

Oświetlenie schodów na Pogórzu łączących ul. Manganową z ul. Porębskiego (ZSP nr 5)

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Oświetlenie schodów na Pogórzu łączących ul. Manganową z ul. Porębskiego (ZSP nr 5)

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Pogórze
Szacunkowa wartość projektu
176 000 zł
Liczba głosów
586
Liczba punktów
586
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2023

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, a w szczególności dzieci, ze względu na bliskość szkoły, do której uczęszczają. Oświetlenie jest wymagane, ze względu na bliskość lasu, oraz zwierzynę ( dziki)w szczególności w okresie jesienno-zimowym, z uwagi na szybko zapadający zmrok.

Lokalizacja projektu:

Teren objęty planem 0401– symbol w planie: 136 ZP – ZIELEŃ URZĄDZONA

Realizacja: Data aktualizacji: 2024-01-29 15:05:40

Projekt wybrany w głosowaniu, przekazany do realizacji w 2024 r.

———————————

Jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 (pokój 230), Gdynia
tel. (58) 668 83 00
e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl

Dzielnica: Pogórze
ID: 2023/POD/0004

Oświetlenie schodów na Pogórzu łączących ul. Manganową z ul. Porębskiego (ZSP nr 5)

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Agnieszka Pstragowska
e-mail: pstragowskaagnieszka@gmail.com
Typ:
Duży
Status:
Wybrany do realizacji
Lokalizacja projektu:
Teren objęty planem 0401– symbol w planie: 136 ZP – ZIELEŃ URZĄDZONA

Opis:
Projekt stworzony ze względu bezpieczeństwa mieszkańców.
W projekcie uwzględniono montaż 3 lamp oświetleniowych wzdłuż schodów łączących Pogórze Dolne (ul. Manganowa) z Pogórzem Górnym (ul. Porębskiego). Obecnie jest możliwość podłączenia dodatkowych punktów oświetleniowych, do istniejącej infrastruktury energetycznej.
Inwestycja związana jest ze zwiększeniem bezpieczeństwa mieszkańców, a w szczególności dzieci, ze względu na bliskość szkoły, do której uczęszczają.
Oświetlenie jest wymagane, ze względu na bliskość lasu, oraz zwierzynę ( dziki ) w szczególności w okresie jesienno-zimowym, z uwagi na szybko zapadający zmrok.

Teren objęty planem 0401– symbol w planie: 136 ZP – ZIELEŃ URZĄDZONA
na terenach występują tereny potencjalnie narażone na osuwanie się mas ziemnych – wszelkie inwestycje budowlane na tych terenach powinny być poprzedzone szczegółowym rozpoznaniem budowy geologicznej i ustaleniem kategorii geotechnicznej warunków ich posadowienia z uwzględnieniem stateczności skarp – zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku konieczności zabezpieczenia stabilności skarp, w projekcie budowlanym należy przewidzieć sposób ich zabezpieczenia.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV wymagają zgłoszenia organowi administracyjno-budowlanemu. Powyżej 1 kv wymagają pozwolenia na budowę.

Projektowanie uniwersalne
Nie

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji
Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, a w szczególności dzieci, ze względu na bliskość szkoły, do której uczęszczają.
Oświetlenie jest wymagane, ze względu na bliskość lasu, oraz zwierzynę ( dziki)w szczególności w okresie jesienno-zimowym, z uwagi na szybko zapadający zmrok.

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość

Latarnia 3 szt x 15000 zł 45000 zł
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa 35000 zł
Łączny koszt budowy 80000 x 1,2 96000 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:176000 zł

Załączniki: