Oświetlenie chodnika między przedszkolem nr 48 a szkołą podstawową nr 39 i utworzenie parku edukacyjno – rekreacyjnego na terenie przyszkolnego lasku – BO Gdynia

Oświetlenie chodnika między przedszkolem nr 48 a szkołą podstawową nr 39 i utworzenie parku edukacyjno – rekreacyjnego na terenie przyszkolnego lasku

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Oświetlenie chodnika między przedszkolem nr 48 a szkołą podstawową nr 39 i utworzenie parku edukacyjno – rekreacyjnego na terenie przyszkolnego lasku

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Obłuże
Szacunkowa wartość projektu
467 500 zł
Liczba głosów
734
Liczba punktów
734
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2022

Projekt zakłada zainstalowanie oświetlenia przy ogrodzeniu od strony przedszkola, tak aby został oświetlony chodnik między szkołą nr 39 a przedszkolem nr 48. Druga część projektu ma na celu wykorzystanie przestrzeni lasku na terenie szkoły do stworzenia tam dla mieszkańców parku edukacyjno – rekreacyjnego ( park kieszonkowy ) z modernizacją placu zabaw wraz z umieszczeniem ścieżki edukacyjnej z elementami małej architektury.

Lokalizacja projektu:

Chodnik pomiędzy Szkołą Podstawową nr 39 a Przedszkolem nr 48

Realizacja: Data aktualizacji: 2023-12-22 12:50:48

Zrealizowane działania:

  • styczeń – lipiec 2023 r. – dwukrotne zapytania o wykonanie usługi sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie spotkały się z zainteresowaniem firm.

Planowane działania: 

  • 2024 r. – ogłoszenie przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

———————————
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24, Gdynia
tel. (58) 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Dzielnica: Obłuże
ID: 2022/OBL/0013

Oświetlenie chodnika między przedszkolem nr 48 a szkołą podstawową nr 39 i utworzenie parku edukacyjno – rekreacyjnego na terenie przyszkolnego lasku

Autor projektu:
e-mail: iraz2@wp.pl
Typ:
Duży
Status:
Wybrany do realizacji
Lokalizacja projektu:
Chodnik pomiędzy Szkołą Podstawową nr 39 a Przedszkolem nr 48

Opis:
Projekt zakłada zainstalowanie oświetlenia wzdłuż ogrodzenia z terenu przedszkola, tak aby został oświetlony chodnik między szkołą nr 39 a przedszkolem nr 48. Jest to miejsce bardzo newralgiczne, gdzie wieczorem a szczególnie w porach jesienno – zimowym przechodnie ( uczniowie, przedszkolaki, ich rodzice, mieszkańcy górnego tarasu ul. Podgórskiej ) mają problemy aby bezpiecznie tamtędy przejść ze względu na nietypową konstrukcję chodnika i znajdujące się w chodniku drzewa.
Druga część projektu ma na celu wykorzystanie przestrzeni lasku na terenie szkoły do stworzenia tam dla mieszkańców parku edukacyjno – rekreacyjnego.
Wykorzystując już tam istniejące walory tego miejsca potrzebna jest jego modernizacja przez uporządkowanie terenu oraz nasadzenie roślinności wraz z wytyczeniem ścieżek, przy których znajdowałyby się tablice edukacyjne
Przykładowe ekspozycje, które miałyby się znaleźć na terenie parku:
1. Gra edukacyjna – Labirynty Natury | „Znajdź moją mamę”
2. Tratwa sprawnościowa |
3. Gra edukacyjna | „Spalaj razem z nami”
4. Gra edukacyjna – Wrzutki | „Jaki to ptak”
5. Wiata przyodnicze | „Przyrodnicze koło wiedzy”
6. Tablica edukacyjna | tematyka – do wyboru
7. Gra edukacyjna – Labirynty natury | „Wiem co jem w lesie”
8. Cymbały | „Leśny xylofon”
9. Obserwator sprawnościowy |
10. Gra edukacyjna – Światowid | „Drzewa leśne”
11. Skocznia | „Leśne rekordy”
Dodatkowo scieżka edukcyjna wzbogacona zostałaby o kładkę nad zagłębieniem i bramke wejściową.
W ramach projektu parku edukacyjno – rekreacyjnego wskazane jest przeprowadzenie modernizacji istniejącego placu zabaw dla dzieci wraz z rozbudową o elementy sportowe dla dzieci starszych, co dałoby możliwości zwiększenia atrakcyjności tej przestrzeni.

Projektowanie uniwersalne
Nie

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji
Zainstalowanie oświetlenia przy ogrodzeniu od strony przedszkola, tak aby został oświetlony chodnik między szkołą nr 39 a przedszkolem nr 48 ma na celu stworzenie bezpiecznego ciągu komunikacyjnego dla mieszkańców dzielnicy. Druga część projektu ma na celu wykorzystanie przestrzeni lasku na terenie szkoły do stworzenia tam dla mieszkańców parku edukacyjno – rekreacyjnego ( park kieszonkowy ) z modernizacją placu zabaw wraz z umieszczeniem ścieżki edukacyjnej z elementami małej architektury.

Kalkulacja kosztów:

Koszt Wartość
OŚWIETLENIE BUDOWA SIECI: Koszt: Roboty ziemne: wykopy, zasypka i inne 50 mb Kanalizacja kablowa 50 mb Roboty kablowe: układanie kabli, montaż osprzętu 50 mb Badania i pomiary (badanie linii kablowej, pomiary natężeń oświetlenia) 2 komp. 15000 zł
ELEMENTY OŚWIETLENIA: Koszt: Słup oświetleniowy + lampa (oprawa oświetleniowa LED) 2 szt. Uziemienie 2 kompl. Rozdzielnica elektryczna 1 szt. 22000 zł
DOKUMENTACJA I POZWOLENIA :Koszt: Projekt budowlany i wykonawczy, projekt tymczasowej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, uzyskanie decyzji administracyjnych i in. 12000 zł
PARK EDUKACYJNO – REKREACYJNY Część edukacyjna PRACE PORZĄDKOWE, PRZYGOTOWYWANIE TERENU: 15800 zł
TRAWNIKI: Koszt: Nowy trawnik z siewu (na skarpie) + częściowa wymiana ziemi 20 zł 100 m2 Renowacja trawnika 7 zł za 100 m2 8400 zł
KWIATY, TRAWY OZDOBNE: Koszt: Sadzenie cebul kwiatowych małych (krokusy i tulipany i żonkile) 2,50 zł x 150 szt. Sadzenie cebul kwiatowych dużych (hiacynty i czosnki) 16 zł x 50 szt. Sadzenie bylin + podłoże, bez przygotowania terenu 100 zł 20 m2 Sadzenie traw ozdobnych, bez przygotowania terenu 100 zł 20 m2 5200 zł
KRZEWY I DRZEWA: Koszt: Sadzenie pnączy + podłoże, nawóz 30 zł x 40 szt.( 1200 zł ) Sadzenie krzewów średniej wielkości + podłoże, nawóz 40-50 zł x 50 szt. ( 2250 zł ) Sadzenie dużych krzewów + podłoże, nawóz od 72 zł x 40 szt. ( 3000zł ) 6450 zł
ŚCIÓŁKOWANIE: Koszt: Kora bez agrwłókniny 22 zł x 200 m2 ( 4400 ) Kamień polny płukany 30 m2 x 32 zł ( 960 ) 5360 zł
Ścieżka żwirowa bez krawężników 125 m2 x 220 zł 27500 zł
ŚCIEŻKA EDUKACYJNA – Zielona klasa Tablice edukacyjne plus pomost kładka i brama na ścieżkę. Transport i montaż 68550 zł
DOKUMENTACJA I POZWOLENIA: Projekt: 15000 zł
PARK EDUKACYJNO – REKREACYJNY Część rekreacyjna Naprawa i odświeżenie istniejących urządzeń na starym placu zabaw 10000 zł
Wymiana zniekształconych i niebezpiecznych gumowych płyty podłoża na starym placu zabaw. Powierzchnia 23m x 8m ok. 184 m2 82800 zł
Powiększenie placu o nowe miejsce do ćwiczeń z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową pod urządzeniami. Koszt 350 zł x 184 m2 ( 64400 ) 64400 zł
Postawienie dodatkowych, nowych urządzeń do street workout i parkour na nowym miejscu do ćwiczeń 86500 zł
Elementy małej architektury Ławka bez oparcia 500 zł x 4 szt. = 2000 Tablica informacyjna z regulaminem 1 500 zł x 1 szt. = 1500 Kosz na śmieci 1 000 zł x 5 szt. = 5000 Stojak rowerowy typu „U” 1 200 zł x 2 szt. = 2400 Stół do gry w szachy 7 000 zł x 1 szt. = 7000 Stół do ping ponga 4 500 zł x 1 szt. = 4500 7540 zł
Dokumentacja projektowa 15000 zł
0 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:467500 zł

Załączniki: