Odbetonowanie, nasadzenia drzew i kwiatów dla poprawy estetyki i walorów klimatycznych zieleni wzdłuż ulic Chyloni, Leszczynek, Obłuża, Karwin, Redłowa oraz Grabówka – BO Gdynia

Odbetonowanie, nasadzenia drzew i kwiatów dla poprawy estetyki i walorów klimatycznych zieleni wzdłuż ulic Chyloni, Leszczynek, Obłuża, Karwin, Redłowa oraz Grabówka

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Odbetonowanie, nasadzenia drzew i kwiatów dla poprawy estetyki i walorów klimatycznych zieleni wzdłuż ulic Chyloni, Leszczynek, Obłuża, Karwin, Redłowa oraz Grabówka

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Ogólnomiejski
Szacunkowa wartość projektu
939 742 zł
Liczba głosów
9760
Liczba punktów
9760
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2023

Razem sprawmy, by dzielnice Gdyni stały się bardziej klimatyczne. W ramach projektu zakładamy, że w 5 punktach miasta w dzielnicach dokonamy nasadzeń nowych drzew, tworząc nowe szpalery (Grabówek, Karwiny, Chylonia, Leszczynki) oraz nasadzenia niskie (Obłuże, Chylonia, Leszczynki, Redłowo). Proponujemy szereg proklimatycznych, zielonych zmian m.in. – odtworzyć szpalery drzew alejowych oraz nasadzić nowe – rozszczelnić zabetonowane powierzchnie – wykonać nasadzenia niskiej zieleni w miejscach trawników. Zieleń jest ważna – chroni mieszkańców i tworzy klimat naszych dzielnic. To nasz dar dla przyszłych pokoleń. Klimatyczne dzielnice – brzmi dobrze? Dlatego zachęcamy do głosowania 🙂

Lokalizacja projektu:

Projekt jest zlokalizowany w 5 obszarach, przy głównych ulicach Gdyni. Drogi te agregują duży ruch pieszy i samochodowy, stąd bardzo ważne jest, by miejsce te były przyjazne, estetyczne i odpowiednio zacienione.

Realizacja: Data aktualizacji: 2024-04-29 11:16:41

Zakończenie realizacji projektu planowane jest w II kwartale 2025 r.

———————————
Jednostka realizująca:

Wydział Ogrodnika Miasta
al. Zwycięstwa 291 A (I piętro), Gdynia
tel. (58) 620 72 86
e-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl

Dzielnica: Ogólnomiejski
ID: 2023/OGM/0007

Odbetonowanie, nasadzenia drzew i kwiatów dla poprawy estetyki i walorów klimatycznych zieleni wzdłuż ulic Chyloni, Leszczynek, Obłuża, Karwin, Redłowa oraz Grabówka

Typ:
Duży
Status:
Wybrany do realizacji
Lokalizacja projektu:
Projekt jest zlokalizowany w 5 obszarach, przy głównych ulicach Gdyni. Drogi te agregują duży ruch pieszy i samochodowy, stąd bardzo ważne jest, by miejsce te były przyjazne, estetyczne i odpowiednio zacienione.

Opis:
Czas na dalsze zazielenianie przestrzeni naszych dzielnic. Zatem razem sprawmy, by dzielnice Gdyni stały się bardziej klimatyczne. Proponujemy, by dla 6 dzielnic: Chyloni, Leszczynek, Obłuża, Karwin, Redłowa oraz Grabówka zrealizować szereg proklimatycznych, zielonych zmian m.in.

– odtworzyć l szpalery drzew alejowych oraz nasadzić nowe
– rozszczelnić zabetonowane powierzchnie
– wykonać nasadzenia niskiej zieleni w miejscach trawników.

Chcemy również obetonować część powierzchni, by poprawić małą retencję i warunki dla starszych drzew.

Drzewa dają cień i czyste powietrze, zaś niska zieleń absorbuje pyły i nadmiar wody. To kluczowe kwestie z punktu widzenia środowiska każdej dzielnicy. Dzięki realizacji projektu zniwelujemy efekt wyspy ciepła, zacienimy główne przestrzenie komunikacyjne dzielnic, poprawimy jakość powietrza i estetykę głównych ulic.

Proponujemy, by odtworzyć szpalery zieleni oraz wykonać nasadzenia niskiej zieleni w miejscach trawników lub betonowych przestrzeni, jak również rozszczelnić zabetonowane powierzchnie wokół drzew. Drzewa dają cień i czyste powietrze, zaś niska zieleń absorbuje pyły i nadmiar wody, podobnie jak odbetonowane powierzchnie w miastach. To kluczowe kwestie z punktu widzenia środowiska każdej dzielnicy. Dzięki realizacji projektu zniwelujemy efekt wyspy ciepła, zacienimy główne przestrzenie komunikacyjne dzielnic, poprawimy jakość powietrza i estetykę głównych ulic.

W ramach projektu zakładamy, że w 5 punktach miasta w dzielnicach dokonamy nasadzeń nowych drzew, tworząc nowe szpalery (Grabówek, Karwiny, Leszczynki) oraz nasadzenia niskie (Obłuże, Leszczynki, Redłowo). Dzięki realizacji projektu powstaną nowe zielone przestrzenie, które będą w naturalny sposób dawać cień, pochłaniać zanieczyszczenia, obniżać temperaturę i estetyzować otoczenie. Lokalizacje dla projektu zostały dobrane w taki sposób, aby efekty klimatycznych zmian zostały możliwie równomiernie rozłożone po całym mieście, dzięki czemu jak największa liczba mieszkańców skorzysta z sąsiedztwa estetycznej zieleni miejskiej. Zależy nam także na tym, by powstała zieleń była ogólnodostępna. Chcemy również na zagospodarować obecne nieużytki lub obszary, gdzie obecnie istnieje betonowa nawierzchnia.

Zieleń miejska oddziałuje również na człowieka przez możliwość kontaktu z naturą.

Szczegółowe funkcje zieleni w mieście:

Zdrowotne i biologiczne – zieleń pełni funkcję ochronną dla mieszkańców miasta, osłania od kurzu, dymu, a także od silnych wiatrów. Odpowiada również za tłumienie hałasu powstającego przy szlakach komunikacyjnych i kolejowych, polegające na rozpraszaniu lub pochłanianiu dźwięków. Roślinność ma duże znaczenie przy oczyszczaniu powietrza poprzez gromadzenie pyłów na powierzchni swoich liści, a także jednoczesnym produkowaniu tlenu. Dzięki swoim właściwościom wpływa na modyfikowanie wilgotności gleby oraz powietrza, co wpływa na mikroklimat miasta.

Społeczne, psychiczne i wychowawcze – tereny zieleni miejskiej są miejscem wypoczynku czynnego i biernego. Umożliwiają uprawianie sportów, spacerowanie oraz zabawy dziecięce, co ułatwia odpoczynek i poprawia samopoczucie. Kontakt z naturą jest ważny dla prawidłowego rozwoju człowieka, uczy szacunku nie tylko dla zieleni, ale również dla zwierząt, żyjących w parkach, zieleńcach czy bulwarach. Funkcję dydaktyczną pełnią ogrody botaniczne i zoologiczne.

Estetyczne, artystyczne i plastyczne – zieleń charakteryzuje się dużą zmiennością sezonową chociażby przez różne barwy liści w poszczególnych porach roku, dzięki temu wprowadza urozmaicenie do struktury miasta i stwarza wyraźny kontrast z miejską zabudową. Roślinność wpływa na kształtowanie krajobrazu miasta i nadaje mu specyficznego charakteru, podkreśla jego architekturę i stanowi dopełnienie.

Ochronne – stwarzanie różnego rodzaju osłon wzdłuż szlaków komunikacyjnych, które mają za zadanie ochronę jezdni przed nawiewaniem śniegu i przed silnymi wiatrami. Stosuje się również pasy zieleni izolacyjnej chroniące przed nawiewaniem pyłów od ulic czy fabryk na osiedla mieszkaniowe.

Dlatego właśnie zieleń jest ważna – chroni mieszkańców i tworzy klimat naszych dzielnic. To nasz dar dla przyszłych pokoleń. Klimatyczne dzielnice – brzmi dobrze? Dlatego zachęcamy do głosowania.

Projektowanie uniwersalne
Nie

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji
Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu, poprawa jakości powietrza, poprawa małej retencji w mieście i estetyzacja kluczowych punktów komunikacyjnych dzielnic Gdyni: Chyloni, Leszczynek, Obłuża, Karwin, Redłowa oraz Grabówka

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość

Nasadzenia wzdłuż ul. Kwiatkowskiego wysokich krzewów 70 m 2 x (2 x 300,00 zł) = 42000,00 zł i krzewów średnich 140 m2 x (4 szt/m 2 ) 280,00 zł = 39200,00 zł 81200 zł
Ścieżka Hanse Grand w pasie pomiędzy Biedronką a Wielkopolską (140m2*350 zł) 49000 zł
Nasadzenia 10 drzew w pasie pomiędzy Biedronką a Wielkopolską (10*3116 zł) 31160 zł
Nasadzenia średnich krzewów w pasie między Biedronką a ul. Wielkopolską – 320 m 2 x 280,00 zł 90000 zł
Rozbetonowanie powierzchni wzdłuż ulicy Morskiej (odcinek Morska 73-69) 108 m2 * 84 9072 zł
Nasadzenia średnich krzewów wzdłuż ulicy Morskiej (odcinek Morska 73-69) – 76 m 2 x 280,00 zł 21280 zł
Nasadzenia drzew alejowych wzdłuż ulicy Morskiej (odcinek Morska 67-65) 6 szt. * 3116 18696 zł
Nasadzenia średnich krzewów ok. 107 m 2 wzdłuż ulicy Morskiej (odcinek Morska 67-65) 107 m2 x 280,00 zł 30000 zł
Nasadzenia drzew alejowych wzdłuż ulicy Morskiej (odcinek Morska 61-59) 1 szt. * 3116 3116 zł
Nasadzenia drzew alejowych wzdłuż ulicy Morskiej (odcinek Morska 55-51) 4 szt. * 3116 12464 zł
Nasadzenia drzew alejowych wzdłuż ulicy Morskiej (odcinek Morska 47-43) 4 szt. * 3116 12464 zł
Rozbetonowanie powierzchni wzdłuż ulicy Morskiej (odcinek Morska 39-37) 43 m2 * 84 3612 zł
Nasadzenie średnich krzewów wzdłuż ulicy Morskiej (odcinek Morska 39-37) 43 m 2 * x 280,00 zł 12040 zł
Nasadzenia krzewów 270 m 2 wzdłuż ulicy Legionów na odcinku od Legionów 151 – Powstania Styczniowego 270 m 2 x 280 zł 75600 zł
Nasadzenia 1 szt. drzewa przy ulicy Legionów na odcinku Powst. Chłopskich – Kostki-Napierskiego 3116 zł
Nasadzenia krzewów 350 m 2 wzdłuż ul. Morskiej (odcinek Morska 263 do Swarzewskiej; 350 m 2 x 280 zł (4 szt/m2 = 280 zł) 98000 zł
Nasadzenia krzewów 100 m 2 wzdłuż ul. Morskiej (odcinek 263 do Swarzewskiej; 100 m 2 x 280 zł (4 szt/m2 = 280 zł) 28000 zł
Nasadzenia drzew alejowych wzdłuż ulicy Morskiej (odcinek Morska263 do Swarzewskiej;) 10 *3116 31160 zł
Ściółkowanie korą kompostowaną krzewów 1126 m 2 x 27,00 zł = 30402,00 zł 30 zł
koszt zabezpieczenia rabat przed rozjeżdżaniem 6000 zł
Tablica informacyjna 5 szt. x 1700,00 zł 8500 zł
Nasadzenie krzewów dużych i średnich na działce nr 258 w pasie drogowym na wysokości Dworca Głównego 100 m 2 x 600 zł = 60 000,00 zł oraz 150 m 2 x 280,00 zł = 42 000,00 zł 102000 zł
Ściółkowanie krzewów na działce nr 258 w pasie drogowym na wysokości Dworca Głównego 250 m 2 x 27 zł – 6750zł 6750 zł
Koszt utrzymania 3-letniego (30% kosztów materiału zielonego) 206482 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:939742 zł

Załączniki: