Nowe oświetlenie drogowe wzdłuż Staffa, doświetlenie przejścia dla pieszych na Nałkowskiej/Korzennej i wyznaczenie miejsc Kiss and Ride dla SP46 wraz z pasem rowerowym na Brzechwy – BO Gdynia

Nowe oświetlenie drogowe wzdłuż Staffa, doświetlenie przejścia dla pieszych na Nałkowskiej/Korzennej i wyznaczenie miejsc Kiss and Ride dla SP46 wraz z pasem rowerowym na Brzechwy

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Nowe oświetlenie drogowe wzdłuż Staffa, doświetlenie przejścia dla pieszych na Nałkowskiej/Korzennej i wyznaczenie miejsc Kiss and Ride dla SP46 wraz z pasem rowerowym na Brzechwy

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Karwiny
Szacunkowa wartość projektu
267 629 zł
Liczba głosów
591
Liczba punktów
2570
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2019

Przyjazne Karwiny chcą kontynuować działania na rzecz bezpieczeństwa pieszych w naszej dzielnicy: na ulicy Staffa, Nałkowskiej oraz Brzechwy. Proponujemy budowę oświetlenia drogowego wzdłuż Staffa, doświetlenie przejścia dla pieszych Nałkowskiej/Korzenna oraz wyznaczenie miejsc Kiss and Ride i pasa rowerowego na Brzechwy. Oprócz tego chcemy stworzyć możliwość przesiadki na autobusy jadące w stronę pętli Tuwima.

Zaproponowane działania w naszej ocenie poprawią bezpieczeństwo pieszych, ale także innych grup użytkowników dróg. Co dla nas ważne, projekt nie jest skoncentrowany na jednym osiedlu, tylko rozlokowany we wszystkich trzech częściach Karwin.

Lokalizacja projektu:
Projekt obejmuje trzy lokalizacje w różnych częściach Karwin i przewiduje budowę nowego oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Staffa (między Kruczkowskiego a Nałkowskiej), doświetlenie przejścia dla pieszych (Nałkowskiej/Korzenna/Gojawiczyńskiej) oraz lepsze zagospodarowanie jezdni ulicy Brzechwy

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2022-06-10 11:11:06

Zrealizowane działania:

 • lipiec – sierpień 2019 r. – wystąpiono z wnioskiem o warunki techniczne;
 • wrzesień – grudzień 2019 r. – uzyskano warunki techniczne na oświetlenie wzdłuż ul. Staffa, wysłano zapytania ofertowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wyłoniono i podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji;
  uzyskano warunki techniczne na budowę wyniesionego przejścia dla pieszych oraz wyznaczenie miejsc Kiss and Ride dla SP46 wraz z pasem rowerowym na ul. Brzechwy – wysłano zapytania ofertowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji; 
  Doświetlenie przejścia dla pieszych na Nałkowskiej/Korzennej włączono do dokumentacji na budowę wyniesionych przejść dla pieszych przy ul. Nałkowskiej, Korzennej i Gojawiczyńskiej (projekt z BO2018);
 • styczeń – wrzesień 2020 r. – projektowanie inwestycji,
 • wrzesień 2020 r. – odbiór dokumentacji projektowej dot. inwestycji na ul. Staffa,
 • październik 2020 r. – odbiór i weryfikacja dokumentacji projektowej dot. budowy wyniesienia przejścia dla pieszych, miejsc Kiss and Ride wraz z pasem rowerowym na ul. Brzechwy; złożenie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót – inwestycja dot. ul. Staffa,
 • listopad – grudzień 2020 r. – uzyskano zgłoszenie robót budowlanych,
 • lipiec 2021 r. – ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawców robót budowlanych,
 • sierpień 2021 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację robót,
 • grudzień 2021 r. – zakończenie robót oraz realizacji projektu.

Koszt projektu wyniósł: 672 335 zł.

—————————–
Jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
tel. 58 668 83 00
e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl

KARWINY
ID:2019/KAR/0006

Nowe oświetlenie drogowe wzdłuż Staffa, doświetlenie przejścia dla pieszych na Nałkowskiej/Korzennej i wyznaczenie miejsc Kiss and Ride dla SP46 wraz z pasem rowerowym na Brzechwy

Autor projektu:
e-mail: kajetan.lewandowski@gmail.com

Typ:
Duży

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Projekt obejmuje trzy lokalizacje w różnych częściach Karwin i przewiduje budowę nowego oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Staffa (między Kruczkowskiego a Nałkowskiej), doświetlenie przejścia dla pieszych (Nałkowskiej/Korzenna/Gojawiczyńskiej) oraz lepsze zagospodarowanie jezdni ulicy Brzechwy
Opis:
Szanowni Państwo,

Przyjazne Karwiny chcą kontynuować działania na rzecz bezpieczeństwa pieszych w naszej dzielnicy. W zeszłym roku dzięki Waszym głosom udało się wynieść 2 przejścia dla pieszych (Korzenna/Nałkowskiej/Gojawiczyńskiej) oraz Brzechwy (przy SP46). W tej chwili rozpoczyna się projektowanie tej przebudowy i dopilnujemy, by została ona zrealizowana jak najszybciej.

W tym roku chcemy kontynuować działania na rzecz bezpieczeństwa, tym razem koncentrując się głównie na oświetleniu. W wielu miejscach Karwin, w szczególności przy szkole nr 42, ulice i ciągi piesze są doświetlane latarniami parkowymi, które nie spełniają norm dla dróg publicznych. W praktyce wystarczy porównać oświetlenie na ulicy Korzennej i Staffa. Chcemy także doświetlić przejście dla pieszych na skrzyżowaniu Korzenna/Nałkowskiej/Gojawiczyńskiej. To newralgiczny punkt przecinania się ruchu pieszego i kołowego.

Jednocześnie dostrzegamy duży problem z parkowaniem i bezpieczeństwem dzieci pod SP46 i chcemy poprawić bezpieczeństwo na Brzechwy i jednocześnie lepiej wykorzystać jej szerokość – poprzez wyznaczenie 5 miejsc Kiss and Ride w miejscu, gdzie dziecko może bezpiecznie wysiąść i dojść do szkoły, a rodzic wygodnie wyjechać „przy Shellu”, zamiast przeciskać się sięgaczem Chwaszczyńskiej dodatkowo blokując się z rodzicami z przedszkola. Na wschodniej jezdni chcemy wyznaczyć jednokierunkowy pas rowerowy: na jezdni w stronę kościoła NSM nie tworzą się korki, a szerokość pasa (7 metrów) powoduje, że część kierowców przekracza w tym miejscu dozwoloną prędkość.

Zaproponowane działania w naszej ocenie poprawią bezpieczeństwo pieszych, ale także innych grup użytkowników dróg w sposób kompleksowy. Dzięki realizacji projektu przejście dla pieszych przy Korzennej/Nałkowskiej/Gojawiczyńskiej i ulica Staffa będą jaśniejsze, przez co zmniejszy się ryzyko wypadków w tych rejonach. Dodatkowo lepiej wykorzystamy przestrzeń ulicy Brzechwy, z korzyścią dla rodziców dowożących dzieci, rowerzystów. Co dla nas ważne, projekt nie jest skoncentrowany na jednym osiedlu, tylko rozlokowany we wszystkich trzech częściach Karwin.

Dlatego prosimy o głosy!

Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
Budowa nowego oświetlenia wzdłuż ulicy Staffa (od skrzyżowania z Kruczkowskiego do skrzyżowania z Nałkowskiej) – słup + oprawa
75000 zł
2
Budowa nowego oświetlenia wzdłuż ulicy Staffa (od skrzyżowania z Kruczkowskiego do skrzyżowania z Nałkowskiej) – Roboty ziemne: wykopy, zasypka i inne
29328 zł
3
Budowa nowego oświetlenia wzdłuż ulicy Staffa (od skrzyżowania z Kruczkowskiego do skrzyżowania z Nałkowskiej) – Kanalizacja kablowa
4056 zł
4
Budowa nowego oświetlenia wzdłuż ulicy Staffa (od skrzyżowania z Kruczkowskiego do skrzyżowania z Nałkowskiej) – Roboty kablowe: układanie kabli, montaż osprzętu
7488 zł
5
Budowa nowego oświetlenia wzdłuż ulicy Staffa (od skrzyżowania z Kruczkowskiego do skrzyżowania z Nałkowskiej) – Badania i pomiary
25584 zł
6
Budowa nowego oświetlenia wzdłuż ulicy Staffa (od skrzyżowania z Kruczkowskiego do skrzyżowania z Nałkowskiej) – Uziemienie
2020 zł
7
Dokumentacja projektowa dla budowy oświetlenia wzdłuż ulicy Staffa (od skrzyżowania z Kruczkowskiego do skrzyżowania z Nałkowskiej)
28695 zł
8
Doświetlenie wyniesionego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Nałkowskiej/Korzenna/Gojawiczyńskiej – słup + oprawa
7380 zł
9
Doświetlenie wyniesionego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Nałkowskiej/Korzenna/Gojawiczyńskiej – Roboty ziemne: wykopy, zasypka i inne
2820 zł
10
Doświetlenie wyniesionego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Nałkowskiej/Korzenna/Gojawiczyńskiej – Kanalizacja kablowa
390 zł
11
Doświetlenie wyniesionego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Nałkowskiej/Korzenna/Gojawiczyńskiej – Roboty kablowe: układanie kabli, montaż osprzętu
720 zł
12
Doświetlenie wyniesionego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Nałkowskiej/Korzenna/Gojawiczyńskiej – Badania i pomiary
164 zł
13
Doświetlenie wyniesionego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Nałkowskiej/Korzenna/Gojawiczyńskiej – Uziemienie
404 zł
14
Dokumentacja projektowa – Doświetlenie wyniesionego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Nałkowskiej/Korzenna/Gojawiczyńskiej
4500 zł
15
Wyznaczenie 5 miejsc Kiss and Ride dla Zespołu Szkół nr 4 na jezdni zachodniej ulicy Jana Brzechwy
30000 zł
16
Budowa chodnika umożliwiającego wysiadanie z samochodów wzdłuż miejsc postojowych
21900 zł
17
Dokumentacja projektowa – wyznaczenie 5 miejsc Kiss and Ride dla Zespołu Szkół nr 4 na jezdni zachodniej ulicy Jana Brzechwy
10380 zł
18
Wyznaczenie pasa rowerowego na wschodniej jezdni ulicy Jana Brzechwy
16800 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:267 629 zł

Załączniki: