Nowe nasadzenia przy ul. Wielkopolskiej między skrzyżowaniem z ul. Olgierda a przystankiem „Olgierda” – BO Gdynia

Nowe nasadzenia przy ul. Wielkopolskiej między skrzyżowaniem z ul. Olgierda a przystankiem „Olgierda”

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Nowe nasadzenia przy ul. Wielkopolskiej między skrzyżowaniem z ul. Olgierda a przystankiem „Olgierda”

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Mały Kack
Szacunkowa wartość projektu
19 916 zł
Liczba głosów
344
Liczba punktów
344
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2023

Projekt polega na wprowadzeniu nowych nasadzeń na terenach zielonych położonych wzdłuż ul. Wielkopolskiej, na odcinku między skrzyżowaniem z ul. Olgierda a przystankiem „Olgierda”. Planowany jest pas krzewów o długości około 27 m, proponowany na pasie zieleni między jezdnią a chodnikiem, co stworzy barierę oddzielającą ruchliwą ulicę od części użytkowanej przez pieszych i rowerzystów. Projekt stanowi kontynuację wygranego projektu dzielnicowego z 2022 roku, który zakłada nasadzenia bliżej ul. Łowickiej, a także jest dopełnieniem wygranego projektu miejskiego z 2022 roku, w którym to na projektowanym odcinku planowany jest szpaler drzew.

Lokalizacja projektu:

Trawnik na pasie zieleni wzdłuż ul. Wielkopolskiej, powyżej skrzyżowania z ul. Olgierda, w kierunku przystanku „Olgierda”

Realizacja: Data aktualizacji: 2024-04-29 11:28:42

Zakończenie realizacji projektu planowane jest w IV kwartale 2024 r.

———————————

Jednostka realizująca:
Wydział Ogrodnika Miasta
al. Zwycięstwa 291 A (I piętro), Gdynia
tel. (58) 620 72 86
e-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl

Dzielnica: Mały Kack
ID: 2023/MAK/0021

Nowe nasadzenia przy ul. Wielkopolskiej między skrzyżowaniem z ul. Olgierda a przystankiem „Olgierda”

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Jakub Korzekwa
e-mail: jakub_korzekwa@wp.pl
Typ:
Mały
Status:
Wybrany do realizacji
Lokalizacja projektu:
Trawnik na pasie zieleni wzdłuż ul. Wielkopolskiej, powyżej skrzyżowania z ul. Olgierda, w kierunku przystanku „Olgierda”
Opis:
Projekt polega na wprowadzeniu nasadzeń na terenach zielonych położonych wzdłuż ul. Wielkopolskiej, na odcinku między skrzyżowaniem z ul. Olgierda w kierunku przystanku „Olgierda”. Proponowany jest pas zieleni w postaci krzewów. Dzięki nowym nasadzeniom przestrzeń ta będzie bardziej atrakcyjna i zwiększy się bioróżnorodność. Utworzy się też naturalna bariera oddzielająca chodnik i ścieżkę rowerową od ruchliwej ulicy. Miejsce to będzie służyć nie tylko mieszkańcom okolicy, ale ze względu na położenie przy jednej z głównych dróg, również mieszkańcom miasta. Projekt stanowi kontynuację wygranego projektu z 2022 roku, który zakłada nasadzenia bliżej ul. Łowickiej, a także jest dopełnieniem wygranego projektu miejskiego z 2022 roku, w którym to na projektowanym odcinku planowany jest szpaler drzew.
Projektowanie uniwersalne
Nie

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji
Celem projektu jest podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż jednej z głównych ulic miasta, wzbogacenie gatunkowe terenu zielonego, a także zwiększenie komfortu użytkowników przestrzeni – zieleń oddzielałaby chodnik i ścieżkę rowerową od ruchliwej ulicy.

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość

Zrywanie darni (usunięcie trawnika lub chwastowiska) + wywóz, cena: 26 zł/m2, ilość: 81 m2 2106 zł
Przygotowanie terenu pod obsadzenia krzewami, wymiana gleby (głębokość ok. 30 -50 cm), cena: 60 zł/m2, ilość: 81 m2 4860 zł
Ściółkowanie, cena: 27 zł/m2, ilość: 81m2 2187 zł
Sadzenie krzewów Rosa rugosa 2 szt./m2, cena 30 zł/szt., ilość: 81m2 4860 zł
Pielęgnacja trzyletnia: 30% z sumy 14 013 zł 4203 zł
Tablica informacyjna 1 szt. 1700 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:19916 zł

Załączniki: