Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci młodszych z klas 0-3 SP z terenu dzielnicy Witomino – BO Gdynia

Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci młodszych z klas 0-3 SP z terenu dzielnicy Witomino

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci młodszych z klas 0-3 SP z terenu dzielnicy Witomino

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Witomino
Szacunkowa wartość projektu
52 500 zł
Liczba głosów
481
Liczba punktów
481
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2022

Celem projektu jest nauka i doskonalenie pływania dla dzieci młodszych (klasy 0-3 SP) z terenu Witomina, która będzie realizowana raz w tygodniu, w formie zajęć dodatkowych na krytej pływalni Szkoły Podstawowej nr 12.

Lokalizacja projektu:

Pływalnia Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdyni

Realizacja: Data aktualizacji: 2023-01-20 16:41:50

Projekt wybrany w głosowaniu, przekazany do realizacji w 2023 r.

———————————-
Jednostka realizująca:
Wydział Edukacji
ul. Śląska 35-37 (budynek A), Gdynia
tel. (58) 761 77 00
e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl

oraz

Szkoła Podstawowa nr 12
ul. Stawna 4/6, Gdynia
tel. (58) 624 04 07
e-mail:sekretariat@sp12.edu.gdynia.pl

Dzielnica: Witomino
ID: 2022/WIT/0006

Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci młodszych z klas 0-3 SP z terenu dzielnicy Witomino

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Magdalena Bączek
e-mail: mb19726@gmail.com
Typ:
Duży
Status:
Wybrany do realizacji
Lokalizacja projektu:
Pływalnia Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdyni
Opis:
Projekt polega na zapewnieniu młodszym dzieciom (nieobjętym obowiązkową nauką pływania w klasach 4-6 SP) dodatkowych zajęć nauki pływania, które pomogą im szybciej oswoić się ze środowiskiem wodnym, spędzić zdrowo i edukacyjnie czas pod okiem instruktorów, zintegrować się z rówieśnikami, wyzwalać pozytywne emocje, nauczyć zasad bezpiecznego korzystania z pływalni oraz innych akwenów wodnych, a także korygować wady postawy. Zajęcia nauki i doskonalenia pływania, w ramach składanego projektu, będą odbywać się raz na tydzień przez 35 tygodni roboczych z pominięciem ferii zimowych, letnich wakacji oraz przerw świątecznych w 2023 roku.
Projektowanie uniwersalne
Nie

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji
Do głównych celów zaliczamy upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci, prozdrowotne wykorzystanie czasu w dobie pandemii, oswojenie z wodą i nabycie podstawowych umiejętności pływackich, profilaktykę i przeciwdziałanie wadom postawy, a także bardzo istotną edukację w zakresie bezpiecznego zachowania się nad wodą. Projekt jest skierowany do dzieci młodszych z klas 0-3 szkoły podstawowej, ponieważ dopiero w klasach 4-6 są one objęte obowiązkową nauką pływania w ramach lekcji W-F.

Kalkulacja kosztów:

Koszt Wartość
25 grup ćwiczebnych x 35 tygodni roboczych x 60 zł brutto (wynagrodzenie instruktora pływania) 52500 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:52500 zł

Załączniki: