Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci młodszych z klas 0-3 SP z terenu dzielnicy Witomino – BO Gdynia

Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci młodszych z klas 0-3 SP z terenu dzielnicy Witomino

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci młodszych z klas 0-3 SP z terenu dzielnicy Witomino

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Witomino
Szacunkowa wartość projektu
52 500 zł
Liczba głosów
481
Liczba punktów
481
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2022

Celem projektu jest nauka i doskonalenie pływania dla dzieci młodszych (klasy 0-3 SP) z terenu Witomina, która będzie realizowana raz w tygodniu, w formie zajęć dodatkowych na krytej pływalni Szkoły Podstawowej nr 12.

Lokalizacja projektu:

Pływalnia Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdyni

Realizacja: Data aktualizacji: 2024-04-24 12:43:50

  • 2023 r. – zajęcia realizowane były od stycznia do grudnia z pominięciem ferii, dni wolnych od nauki oraz wakacji

Realizacja projektu została zakończona. Ostateczny koszt realizacji zadania wyniósł 50 132 zł.

———————————-
Jednostka realizująca:
Wydział Edukacji
ul. Śląska 35-37 (budynek A), Gdynia
tel. (58) 761 77 00
e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl

oraz

Szkoła Podstawowa nr 12
ul. Stawna 4/6, Gdynia
tel. (58) 624 04 07
e-mail:sekretariat@sp12.edu.gdynia.pl

Dzielnica: Witomino
ID: 2022/WIT/0006

Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci młodszych z klas 0-3 SP z terenu dzielnicy Witomino

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Magdalena Bączek
e-mail: mb19726@gmail.com
Typ:
Duży
Status:
Wybrany do realizacji
Lokalizacja projektu:
Pływalnia Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdyni
Opis:
Projekt polega na zapewnieniu młodszym dzieciom (nieobjętym obowiązkową nauką pływania w klasach 4-6 SP) dodatkowych zajęć nauki pływania, które pomogą im szybciej oswoić się ze środowiskiem wodnym, spędzić zdrowo i edukacyjnie czas pod okiem instruktorów, zintegrować się z rówieśnikami, wyzwalać pozytywne emocje, nauczyć zasad bezpiecznego korzystania z pływalni oraz innych akwenów wodnych, a także korygować wady postawy. Zajęcia nauki i doskonalenia pływania, w ramach składanego projektu, będą odbywać się raz na tydzień przez 35 tygodni roboczych z pominięciem ferii zimowych, letnich wakacji oraz przerw świątecznych w 2023 roku.
Projektowanie uniwersalne
Nie

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji
Do głównych celów zaliczamy upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci, prozdrowotne wykorzystanie czasu w dobie pandemii, oswojenie z wodą i nabycie podstawowych umiejętności pływackich, profilaktykę i przeciwdziałanie wadom postawy, a także bardzo istotną edukację w zakresie bezpiecznego zachowania się nad wodą. Projekt jest skierowany do dzieci młodszych z klas 0-3 szkoły podstawowej, ponieważ dopiero w klasach 4-6 są one objęte obowiązkową nauką pływania w ramach lekcji W-F.

Kalkulacja kosztów:

Koszt Wartość
25 grup ćwiczebnych x 35 tygodni roboczych x 60 zł brutto (wynagrodzenie instruktora pływania) 52500 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:52500 zł

Załączniki: