Nasadzenia zieleni przyulicznej, drzew oraz pnączy w różnych punktach Karwin: wzdłuż ulicy Nałkowskiej, Staffa, Brzechwy i przed kościołem NSM – BO Gdynia

Nasadzenia zieleni przyulicznej, drzew oraz pnączy w różnych punktach Karwin: wzdłuż ulicy Nałkowskiej, Staffa, Brzechwy i przed kościołem NSM

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Nasadzenia zieleni przyulicznej, drzew oraz pnączy w różnych punktach Karwin: wzdłuż ulicy Nałkowskiej, Staffa, Brzechwy i przed kościołem NSM

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Karwiny
Szacunkowa wartość projektu
223 601 zł
Liczba głosów
548
Liczba punktów
548
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2023

Przyjazne Karwiny od lat działają na rzecz większej ilości zieleni w naszej dzielnicy. Tym razem proponujemy nasadzenia wzdłuż ulic Nałkowskiej, Staffa oraz Brzechwy. Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu, poprawa jakości powietrza i estetyzacja kluczowych punktów komunikacyjnych. Im więcej drzew, tym lepiej dla wszystkich. Drzewa, pnącza i krzewy dają cień, czyste powietrze i są schronieniem dla licznych ptaków i małych stworzeń. Zielone Karwiny – brzmi dobrze? Zobaczcie jak to może wyglądać. Dlatego zachęcamy do głosowania!

Lokalizacja projektu:

W ramach projektu proponuje się nasadzenia zieleni w 3 lokalizacjach Karwin: 1) ulica Staffa 15 (łuk) 2) po wschodniej stronie początkowego odcinka ulicy Nałkowskiej między Wielkopolską a Korzenną 3) przed kościołem NSM na Karwinach III

Realizacja: Data aktualizacji: 2024-04-29 11:24:39

Zakończenie realizacji projektu planowane jest w IV kwartale 2024 r.

———————————

Jednostka realizująca:
Wydział Ogrodnika Miasta
al. Zwycięstwa 291 A (I piętro), Gdynia
tel. (58) 620 72 86
e-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl

Dzielnica: Karwiny
ID: 2023/KAR/0007

Nasadzenia zieleni przyulicznej, drzew oraz pnączy w różnych punktach Karwin: wzdłuż ulicy Nałkowskiej, Staffa, Brzechwy i przed kościołem NSM

Typ:
Duży
Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
W ramach projektu proponuje się nasadzenia zieleni w 3 lokalizacjach Karwin:

1) ulica Staffa 15 (łuk)
2) po wschodniej stronie początkowego odcinka ulicy Nałkowskiej między Wielkopolską a Korzenną
3) przed kościołem NSM na Karwinach III

Opis:
Projekt przewiduje dokonanie nasadzeń drzew alejowych w dwóch kluczowych ulic Karwin: Nałkowskiej (strona wschodnia, odcinek dwupasmowy), pasa wzdłuż ulicy Wielkopolskiej oraz terenu przez kościołem NSM. Proponujemy, by ulice Nałkowskiej, Staffa i Jana Brzechwy stały się zielonymi alejami – z prawdziwego zdarzenia.

Projekt przewiduje nasadzenia 17 nowych drzew i niskiej zieleni w tych miejscach. Są to kluczowe przestrzenie z punktu widzenia całej dzielnicy. Oprócz tego planujemy nasadzić pnącza na betonowych słupach latarni wzdłuż ulic Brzechwy i Nałkowskiej (odc. dwupasmowy).

Dzięki realizacji projektu zniwelujemy efekt wyspy ciepła, zacienimy główne przestrzenie komunikacyjne dzielnicy, poprawimy jakość powietrza i estetykę obu głównych traktów. Działania takie, wobec coraz cieplejszych lat, stają się coraz częstszymi w wielu europejskich (Paryż, Mediolan, Rzym), jaki i polskich miastach (Warszawa, Kraków, Wrocław). Istotą działań jest transpozycja najnowszych globalnych trendów na nasze lokalne podwórko, w miejscach najbardziej eksponowanych, czyli na głównych wjazdach na Karwiny.

W ramach działań przewiduje się nasadzenie 17 drzew alejowych wzdłuż ulicy Nałkowskiej (po wschodniej stronie), nasadzenia niskie (Nałkowskiej, Staffa, Brzechwy) oraz pnącza (Nałkowskiej i Brzechwy).

Lokalizacje projektu nie będą kolidować z Węzłem Karwiny. Nasadzenia będą się odbywać już po zakończeniu robót drogowych.

Im więcej drzew, tym lepiej dla wszystkich. Drzewa dają cień, czyste powietrze i są schronieniem dla licznych ptaków i małych stworzeń. Zielone Karwiny – brzmi dobrze? Zobaczcie jak to może wyglądać. Dlatego zachęcamy do głosowania!

Projektowanie uniwersalne
Nie

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji
Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu, poprawa jakości powietrza i estetyzacja kluczowych punktów komunikacyjnych dzielnicy Karwiny.

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość

Nasadzenie szpaleru drzew alejowych po wschodniej stronie ulicy Nałkowskiej (odcinek Wielkopolska – Korzenna) (17 x 3116 zł) 52972 zł
Obsadzenie pnączami latarni wzdłuż ulicy Nałkowskiej (odcinek Wielkopolska – Korzenna) (4 szt. Latarnia, 2 szt./latarnia) – (2 x 40,00 zł) x 4 320 zł
Nasadzenia niskie w pasie rozdziału ulicy Nałkowskiej (odcinek Wielkopolska-Korzenna) nasadzenia o powierzchni do 200 m2 60000 zł
Ściółkowanie pnączy na latarniach wzdłuż ul. Nałkowskiej (odcinek Wielkopolska – Korzenna) 4 Latarnia 16 zł
Ściółkowanie nasadzeń niskich w pasie rozdziału ul. Nałkowskiej (odcinek Wielkopolska – Korzenna) nasadzenia o powierzchni do 200 m2 5400 zł
Nasadzenia na łuku ulicy Staffa (obok nr 15) – nasadzenia o powierzchni do 100 m2 30000 zł
Ściółkowanie nasadzeń na łuku ulicy Staffa o powierzchni do 100 m2 2700 zł
Obsadzenie pnączami latarni wzdłuż ulicy Brzechwy (odcinek Wielkopolska-Makuszyńskiego (4 szt. Latarnia) 320 zł
Nasadzenia niskie – rabata duża na terenie przed kościołem NSM o powierzchni do 50 m2 15000 zł
Ściółkowanie nasadzeń niskich przed kościołem NSM (50 m2 * 27,00 zł) 1350 zł
3-letnie utrzymanie materiału zielonego (30% kosztów) 50423 zł
Tabliczki informacyjne (3 x 1700) 5100 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:223601 zł

Załączniki: