Nasadzenia drzew oraz rabat przyulicznych oraz rozszczelnienie betonowych nawierzchni w 6 dzielnicach: Chwarzno-Wiczlino, Obłuże, Dąbrowa, W. Kack, Dz. Leśne i Leszczynki – BO Gdynia

Nasadzenia drzew oraz rabat przyulicznych oraz rozszczelnienie betonowych nawierzchni w 6 dzielnicach: Chwarzno-Wiczlino, Obłuże, Dąbrowa, W. Kack, Dz. Leśne i Leszczynki

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Nasadzenia drzew oraz rabat przyulicznych oraz rozszczelnienie betonowych nawierzchni w 6 dzielnicach: Chwarzno-Wiczlino, Obłuże, Dąbrowa, W. Kack, Dz. Leśne i Leszczynki

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Ogólnomiejski
Szacunkowa wartość projektu
807 859 zł
Liczba głosów
9640
Liczba punktów
9640
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2022

Czas na dalsze zazielenianie przestrzeni naszych dzielnic. Zatem razem sprawmy, by dzielnice Gdyni stały się bardziej klimatyczne. Proponujemy, by w 6 dzielnicach (Chwarzno-Wiczlino, Obłuże, Dąbrowa, Wielki Kack, Działki Leśne i Leszczynki) zrealizować szereg proklimatycznych, zielonych zmian. Chcemy również obetonować część powierzchni, by poprawić małą retencję i warunki dla starszych drzew. Drzewa dają cień i czyste powietrze, zaś niska zieleń absorbuje pyły i nadmiar wody. To kluczowe kwestie z punktu widzenia środowiska każdej dzielnicy. Dzięki realizacji projektu zniwelujemy efekt wyspy ciepła, zacienimy główne przestrzenie komunikacyjne dzielnic, poprawimy jakość powietrza i estetykę.

Lokalizacja projektu:

Chwarzno-Wiczlino (przy ulicy Filipkowskiego – odc. Wiczlińska-Antoniego Pimpke), droga pomiędzy os. Wiczlino-Ogród a tzw. PS37 i XVII LO „białą szkołą” Obłuże (teren obok skrzyżowania płk. Dąbka/Kwiatkowskiego, obok przystanku „Stare Obłuże”) Dąbrowa (ciąg pieszy pomiędzy przystankiem Dąbrowa Centrum a ulicą Wiczlińską), droga pomiędzy przystankiem „Dąbrowa-Centrum” a SP 45 Wielki Kack (ul. Starodworcowa – odc. Wielkoplska-Wschodnia) – na tyłach przystanku ZKM „Nałkowskiej 04” Działki Leśne (wzdłuż ulicy Wolności (odcinek Warszawska-Podlaska) Leszczynki (teren obok ulicy Orlicz-Dreszera, przy skrzyż. z Kalksztajnów)

Realizacja: Data aktualizacji: 2024-04-29 11:03:48

Zakończenie realizacji projektu planowane jest w II kwartale 2025 r.

———————————
Jednostka realizująca:
Wydział Ogrodnika Miasta
al. Zwycięstwa 291 A (I piętro), Gdynia
tel. (58) 620 72 86
e-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl

Dzielnica: Ogólnomiejski
ID: 2022/OGM/0002

Nasadzenia drzew oraz rabat przyulicznych oraz rozszczelnienie betonowych nawierzchni w 6 dzielnicach: Chwarzno-Wiczlino, Obłuże, Dąbrowa, W. Kack, Dz. Leśne i Leszczynki

Typ:
Duży
Status:
Wybrany do realizacji
Lokalizacja projektu:
Chwarzno-Wiczlino (przy ulicy Filipkowskiego – odc. Wiczlińska-Antoniego Pimpke), droga pomiędzy os. Wiczlino-Ogród a tzw. PS37 i XVII LO „białą szkołą”
Obłuże (teren obok skrzyżowania płk. Dąbka/Kwiatkowskiego, obok przystanku „Stare Obłuże”)
Dąbrowa (ciąg pieszy pomiędzy przystankiem Dąbrowa Centrum a ulicą Wiczlińską), droga pomiędzy przystankiem „Dąbrowa-Centrum” a SP 45
Wielki Kack (ul. Starodworcowa – odc. Wielkoplska-Wschodnia) – na tyłach przystanku ZKM „Nałkowskiej 04”
Działki Leśne (wzdłuż ulicy Wolności (odcinek Warszawska-Podlaska)
Leszczynki (teren obok ulicy Orlicz-Dreszera, przy skrzyż. z Kalksztajnów)

Opis:
Czas na dalsze zazielenianie przestrzeni naszych dzielnic. Zatem razem sprawmy, by dzielnice Gdyni stały się bardziej klimatyczne. Proponujemy, by w 6 dzielnicach (Chwarzno-Wiczlino, Obłuże, Dąbrowa, Wielki Kack, Działki Leśne i Leszczynki) zrealizować szereg proklimatycznych, zielonych zmian m.in. odtworzyć szpalery zieleni, rozszczelnić zabetonowane powierzchnie i wykonać nasadzenia niskiej zieleni w miejscach trawników. Chcemy również obetonować część powierzchni, by poprawić małą retencję i warunki dla starszych drzew. Drzewa dają cień i czyste powietrze, zaś niska zieleń absorbuje pyły i nadmiar wody. To kluczowe kwestie z punktu widzenia środowiska każdej dzielnicy. Dzięki realizacji projektu zniwelujemy efekt wyspy ciepła, zacienimy główne przestrzenie komunikacyjne dzielnic, poprawimy jakość powietrza i estetykę głównych ulic.

Razem sprawmy, by dzielnice Gdyni stały się bardziej klimatyczne. Poprawmy jakość zieleni przyulicznej w kluczowych punktach gdyńskich dzielnic Chwarzno-Wiczlino, Obłuże, Dąbrowa, Wielki Kack, Działki Leśne i Leszczynki. Proponujemy, by odtworzyć szpalery zieleni oraz wykonać nasadzenia niskiej zieleni w miejscach trawników lub betonowych przestrzeni, jak również rozszczelnić zabetonowane powierzchnie wokół drzew. Drzewa dają cień i czyste powietrze, zaś niska zieleń absorbuje pyły i nadmiar wody, podobnie jak odbetonowane powierzchnie w miastach. To kluczowe kwestie z punktu widzenia środowiska każdej dzielnicy. Dzięki realizacji projektu zniwelujemy efekt wyspy ciepła, zacienimy główne przestrzenie komunikacyjne dzielnic, poprawimy jakość powietrza i estetykę głównych ulic.

W ramach projektu zakładamy, że w 6 punktach miasta w dzielnicach dokonamy nasadzeń nowych drzew, tworząc nowe szpalery (Wiczlino, Obłuże, Dąbrowa) oraz nasadzenia niskie (Działki Leśne, Leszczynki, Wielki Kack). Dzięki realizacji projektu powstaną nowe zielone przestrzenie, które będą w naturalny sposób dawać cień, pochłaniać zanieczyszczenia, obniżać temperaturę i estetyzować otoczenie. Lokalizacje dla projektu zostały dobrane w taki sposób, aby efekty klimatycznych zmian zostały możliwie równomiernie rozłożone po całym mieście, dzięki czemu jak największa liczba mieszkańców skorzysta z sąsiedztwa estetycznej zieleni miejskiej. Pozwolą również na zagospodarowanie obecnych nieużytków.

Zieleń miejska oddziałuje również na człowieka przez możliwość kontaktu z naturą.

Szczegółowe funkcje zieleni w mieście:

Zdrowotne i biologiczne – zieleń pełni funkcję ochronną dla mieszkańców miasta, osłania od kurzu, dymu, a także od silnych wiatrów. Odpowiada również za tłumienie hałasu powstającego przy szlakach komunikacyjnych i kolejowych, polegające na rozpraszaniu lub pochłanianiu dźwięków. Roślinność ma duże znaczenie przy oczyszczaniu powietrza poprzez gromadzenie pyłów na powierzchni swoich liści, a także jednoczesnym produkowaniu tlenu. Dzięki swoim właściwościom wpływa na modyfikowanie wilgotności gleby oraz powietrza, co wpływa na mikroklimat miasta.

Społeczne, psychiczne i wychowawcze – tereny zieleni miejskiej są miejscem wypoczynku czynnego i biernego. Umożliwiają uprawianie sportów, spacerowanie oraz zabawy dziecięce, co ułatwia odpoczynek i poprawia samopoczucie. Kontakt z naturą jest ważny dla prawidłowego rozwoju człowieka, uczy szacunku nie tylko dla zieleni, ale również dla zwierząt, żyjących w parkach, zieleńcach czy bulwarach. Funkcję dydaktyczną pełnią ogrody botaniczne i zoologiczne.

Estetyczne, artystyczne i plastyczne – zieleń charakteryzuje się dużą zmiennością sezonową chociażby przez różne barwy liści w poszczególnych porach roku, dzięki temu wprowadza urozmaicenie do struktury miasta i stwarza wyraźny kontrast z miejską zabudową. Roślinność wpływa na kształtowanie krajobrazu miasta i nadaje mu specyficznego charakteru, podkreśla jego architekturę i stanowi dopełnienie.

Ochronne – stwarzanie różnego rodzaju osłon wzdłuż szlaków komunikacyjnych, które mają za zadanie ochronę jezdni przed nawiewaniem śniegu i przed silnymi wiatrami. Stosuje się również pasy zieleni izolacyjnej chroniące przed nawiewaniem pyłów od ulic czy fabryk na osiedla mieszkaniowe.

Kilka inspiracji jak to może wyglądać. Dlatego właśnie zieleń jest ważna – chroni mieszkańców i tworzy klimat naszych dzielnic. To nasz dar dla przyszłych pokoleń. Klimatyczne dzielnice – brzmi dobrze? Dlatego zachęcamy do głosowania.

Projektowanie uniwersalne
Nie

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji
Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu, poprawa jakości powietrza, poprawa małej retencji w mieście i estetyzacja kluczowych punktów komunikacyjnych 6 dzielnic Gdyni: Chwarzna-Wiczlina, Obłuża, Dąbrowy, Wielkiego Kacka, Dz. Leśnych i Leszczynek.

Kalkulacja kosztów:

Koszt Wartość
Zrywanie darni (usunięcie trawnika lub chwastowiska) + wywóz (przy ulicy Filipkowskiego – odc. Wiczlińska-Antoniego Pimpke) (130 m2 x 22 zł) 2860 zł
Przygotowanie terenu pod obsadzenia bylinowe, wymiana gleby 130m2 (głębokość 20-30 cm) (przy ulicy Filipkowskiego – odc. Wiczlińska-Antoniego Pimpke) (130 m2 x 38 zł) 4940 zł
Sadzenie bylin, traw ozdobnych do 9 szt./m2 + podłoże, bez przygotowania terenu (przy ulicy Filipkowskiego – odc. Wiczlińska-Antoniego Pimpke) (130 m2 x 165 zł) 21450 zł
Nasadzenie dużego drzewa przy rondzie Filipkowskiego – Wiczlińska (1 szt. x 15000) zł) 15000 zł
Wykonanie projektu (przy ulicy Filipkowskiego – odc. Wiczlińska-Antoniego Pimpke) (1 szt. x 0,2 zł) 7290 zł
Pielęgnacja przez okres 3 lat gwarancji (30% łącznego kosztu materiału roślinnego i ściółkowego) (przy ulicy Filipkowskiego – odc. Wiczlińska-Antoniego Pimpke) (1 szt. x 0,3 zł) 10395 zł
Sadzenie bylin, traw ozdobnych do 9 szt./m2 + podłoże, bez przygotowania terenu (ciąg pieszy pomiędzy przystankiem Dąbrowa Centrum a ulicą Wiczlińską) (190 m2 x 165 zł) 31350 zł
Rabata – nasadzenia o powierzchni do 30 m2 (dwie, trzy grupy krzewów lub bylin, traw) (ciąg pieszy pomiędzy przystankiem Dąbrowa Centrum a ulicą Wiczlińską) (3 szt. x 18000 zł) 54000 zł
Wykonanie projektu (ciąg pieszy pomiędzy przystankiem Dąbrowa Centrum a ulicą Wiczlińską) (20%)) 17070 zł
Pielęgnacja przez okres 3 lat gwarancji (30% łącznego kosztu materiału roślinnego i ściółkowego) (ciąg pieszy pomiędzy przystankiem Dąbrowa Centrum a ulicą Wiczlińską) (30) 25605 zł
Sadzenie drzew + podłoże, nawóz (ulica płk. Dąbka/E. Kwiatkowskiego) (13 szt. x 2380 zł) 30940 zł
Palikowanie drzew (ulica płk. Dąbka/E.Kwiatkowskiego) (13 szt. x 216 zł) 2808 zł
Sadzenie bylin, traw ozdobnych do 9 szt./m2 + podłoże, bez przygotowania terenu (ulica płk. Dąbka/E.Kwiatkowskiego) (90 m2 x 165 zł) 14850 zł
Rabata – nasadzenia o powierzchni do 30 m2 (dwie, trzy grupy krzewów lub bylin, traw) (ulica płk. Dąbka/E.Kwiatkowskiego) (3 szt. x 18000 zł) 54000 zł
Wykonanie projektu (ulica płk. Dąbka/E.Kwiatkowskiego) (20%) 20519 zł
Pielęgnacja przez okres 3 lat gwarancji (30% łącznego kosztu materiału roślinnego i ściółkowego) (ulica płk. Dąbka/E.Kwiatkowskiego) 29937 zł
Sadzenie drzew + podłoże, nawóz (ul. Starodworcowa – odc. Wielkoplska-Wschodnia) (5 szt. x 2380 zł) 11900 zł
Palikowanie drzew (ul. Starodworcowa – odc. Wielkopolska-Wschodnia) (5 szt. x 216 zł) 1080 zł
Sadzenie bylin, traw ozdobnych do 9 szt./m2 + podłoże, bez przygotowania terenu (ul. Starodworcowa – odc. Wielkoplska-Wschodnia) (100 m2 x 165 zł) 16500 zł
Rabata – nasadzenia o powierzchni do 30 m2 (dwie, trzy grupy krzewów lub bylin, traw) (ul. Starodworcowa – odc. Wielkoplska-Wschodnia) (5 szt. x 18000 zł) 90000 zł
Pielęgnacja przez okres 3 lat gwarancji (30% łącznego kosztu materiału roślinnego i ściółkowego) (ul. Starodworcowa – odc. Wielkoplska-Wschodnia) 35520 zł
Sadzenie drzew + podłoże, nawóz (teren obok ulicy Orlicz-Dreszera, przy skrzyżowaniu z Kalksztajnów) (9 szt. x 2380 zł) 21420 zł
Palikowanie drzew (teren obok ulicy Orlicz-Dreszera, przy skrzyżowaniu z Kalksztajnów) (9 szt. x 216 zł) 1944 zł
Rabata o pow. 30 m2 (dwie, trzy grupy krzewów lub bylin, traw) (teren obok ulicy Orlicz-Dreszera, przy skrzyżowaniu z Kalksztajnów) (4 szt. x 18000 zł) 72000 zł
Wykonanie projektu (teren obok ulicy Orlicz-Dreszera, przy skrzyżowaniu z Kalksztajnów) (20% 19072 zł
Pielęgnacja przez okres 3 lat gwarancji (30% łącznego kosztu materiału roślinnego i ściółkowego) (teren obok ulicy Orlicz-Dreszera, przy skrzyżowaniu z Kalksztajnów) 28026 zł
Sadzenie drzew + podłoże (ulica Wolności pomiędzy Warszawską a Podlaską) (14 szt. x 2380 zł) 33320 zł
Palikowanie drzew (ulica Wolności pomiędzy Warszawską a Podlaską) (14 szt. x 216 zł) 3024 zł
Rozszczelnienie drzew (ulica Wolności pomiędzy Warszawską a Podlaską) (14 szt. x 216 zł) Rozszczelnienie powierzchni wokół szpaleru drzew (ulica Wolności pomiędzy Warszawską a Podlaską) (310 m2 x 80 zł) 24800 zł
Sadzenie bylin, traw ozdobnych do 9 szt./m2 + podłoże, bez przygotowania terenu (ulica Wolności pomiędzy Warszawską a Podlaską) (310 m2 x 165 zł) 51150 zł
Wykonanie projektu (20%) 22548 zł
Pielęgnacja przez okres 3 lat gwarancji (30% łącznego kosztu materiału roślinnego i ściółkowego) 25341 zł
Zakup i ostawienie tablicy informacyjnej o projekcie 1200 zł x 6 szt. 7200 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:807859 zł

Załączniki: