Modernizacja wielofunkcyjnego boiska do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej przy Szkole Podstawowej nr 51 w Gdyni – BO Gdynia

Modernizacja wielofunkcyjnego boiska do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej przy Szkole Podstawowej nr 51 w Gdyni

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Modernizacja wielofunkcyjnego boiska do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej przy Szkole Podstawowej nr 51 w Gdyni

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Kamienna Góra
Szacunkowa wartość projektu
189 500 zł
Liczba głosów
374
Liczba punktów
1741
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2019

Celem projektu jest modernizacja starego, niszczejącego wielofunkcyjnego boiska do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. Z uwagi na atrakcyjną lokalizację, boisko służyłoby mieszkańcom całej Gdyni, zarówno mieszkającym na Kamiennej Górze i w pobliskich dzielnicach oraz dzieciom uczęszczającym do pobliskiej szkoły podstawowej. Boisko w nowej odsłonie stanowiłoby miejsce, gdzie rodzice z dziećmi mogliby się zatrzymać i oddać zabawie na świeżym powietrzu.
Zasięg prac to: wymiana zniszczonego ogrodzenia, naprawa-renowacja i wyrównanie boiska oraz schodów od strony szkoły, wyposażenie boiska w sprzęt sportowy, naprawa ławek, montaż śmietnika i stojaka rowerowego oraz dokumentacja projektowa.

Lokalizacja projektu:
Górne boisko przy Szkole Podstawowej nr 51 w Gdyni przy ulicy Juliusza Słowackiego 53 oraz strony ulicy Adama Asnyka. Boisko zlokalizowane jest około 50 metrów na północ od budynku szkoły, na działce o nr 88, w obrębie Kamienna Góra.

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2024-02-09 10:44:17

Zrealizowane działania:

 • grudzień 2019 r. – wystosowano pismo o zgodę na zainwestowanie,
 • czerwiec 2020 r. – uzyskano decyzję w sprawie zainwestowania,
 • listopad – grudzień 2020 r. – w wyniku połączenia realizacji wniosku BO z programem dofinansowania, powstaje kompleksowe opracowanie zagospodarowania terenu, uwzględniające założenia wniosku BO a także wykonanie nowej nawierzchni boiska; ogłoszono postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy dokumentacji projektowej,
 • luty 2021 r. – wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej,
 • czerwiec 2021 r. – zakończenie prac projektowych, 
 • wrzesień 2021 r.  – wyłonienie wykonawca robót oraz podpisanie umowy na roboty budowlane,
 • kwiecień 2022 r. – wznowienie robót budowlanych,
 • maj 2022 r. – zakończono i odebrano roboty,
 • czerwiec 2022 r. – do realizacji pozostaje zakres przebudowy schodów prowadzących z terenu szkoły na płytę boiska. Rozesłano zapytanie ofertowe. Złożone oferty przekroczyły próg przetargowy;
 • lipiec 2022 r. – ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przebudowy schodów;
 • sierpień 2022 r. – podpisano umowę na roboty budowlane,
 • grudzień 2022 r. – odbiór robót.

Realizacja projektu została zakończona. 

Realizacja wniosku BO została połączona z programem dofinansowania, w wyniku którego wykonano budowę nowego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej dla wody opadowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. W celu zrealizowania całości zakresu wniosku BO wykonano również przebudowę schodów prowadzących do obiektu. Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 902 648 zł (w tym 189 371 zł ze środków BO).

—————————–
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel. 58 622 11 64, 58 622 35 74
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

KAMIENNA GÓRA
ID:2019/KAG/0002

Modernizacja wielofunkcyjnego boiska do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej przy Szkole Podstawowej nr 51 w Gdyni

Typ:
Duży

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Górne boisko przy Szkole Podstawowej nr 51 w Gdyni przy ulicy Juliusza Słowackiego 53 oraz strony ulicy Adama Asnyka. Boisko zlokalizowane jest około 50 metrów na północ od budynku szkoły, na działce o nr 88, w obrębie Kamienna Góra.
Opis:
Celem projektu jest modernizacja starego, niszczejącego wielofunkcyjnego boiska do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. Z uwagi na atrakcyjną lokalizację, boisko służyłoby mieszkańcom całej Gdyni, zarówno mieszkającym na Kamiennej Górze i w pobliskich dzielnicach oraz dzieciom uczęszczającym do pobliskiej szkoły podstawowej. Boisko w nowej odsłonie stanowiłoby miejsce, gdzie rodzice z dziećmi mogliby się zatrzymać i oddać zabawie na świeżym powietrzu.
Zakres prac:
1. Rozbiórka starego ogrodzenia oraz starych słupków betonowych, montaż nowego ogrodzenia-tzw. piłkochwyty (wysokość 4m) wraz z furtkami i bramą wjazdową dla karetki
2. Naprawa-renowacja i wyrównanie nawierzchni asfaltowej boiska oraz schodów do boiska od strony szkoły
3. Demontaż starych i montaż 2 bramek do piłki ręcznej/nożnej
4. Montaż słupków i siatki do siatkówki/tenisa/badmintona
5. Montaż stojaka rowerowego
6. Montaż kosza na śmieci
7. Naprawa starych ławek
8. Dokumentacja projektowa

Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
Rozbiórka starego ogrodzenia oraz starych słupków betonowych, montaż nowego ogrodzenia-tzw. piłkochwyty (wysokość 4m) wraz z furtkami i bramą wjazdową dla karetki
130000 zł
2
Naprawa-renowacja i wyrównanie nawierzchni asfaltowej boiska oraz schodów do boiska od strony szkoły
33000 zł
3
Demontaż starych i montaż 2 bramek do piłki ręcznej/nożnej
8000 zł
4
Montaż słupków i siatki do siatkówki/tenisa/badmintona
4000 zł
5
Montaż stojaka rowerowego
1000 zł
6
Montaż kosza na śmieci
1000 zł
7
Naprawa starych ławek
4500 zł
8
Dokumentacja projektowa
8000 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:189 500 zł

 

Załączniki: