Mini Boisko Szkolne przy ZWE nr 1 Gdynia Dąbrowa, ul. Wiczlińska – BO Gdynia

Mini Boisko Szkolne przy ZWE nr 1 Gdynia Dąbrowa, ul. Wiczlińska

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Mini Boisko Szkolne przy ZWE nr 1 Gdynia Dąbrowa, ul. Wiczlińska

Kropeczki jako tło strony
Mini Boisko Szkolne przy ZWE nr 1 Gdynia Dąbrowa, ul. Wiczlińska
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Dąbrowa
Szacunkowa wartość projektu
187 000 zł
Liczba głosów
1156
Liczba punktów
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2015

Lokalizacja projektu:
ul. Wiczlińska 33, działka o nr 372/9, j. rej. 371; KW 4687; Obręb GD. Typ własności: Zasób gruntów Gminy

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2018-08-17 11:08:53

 
Budowa mini boiska wielofunkcyjnego (piłka nożna, mini koszykówka) o nawierzchni poliuretanowej wraz z wykonaniem podbudowy, z przeznaczeniem dla dzieci w wieku 2-11 lat
 
 W kwietniu 2016 roku ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej. W maju podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji (z terminem jej realizacji do drugiej połowy lipca 2016 r.). Na początku lipca przekazano część dokumentacji projektowej niezbędną do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. We wrześniu  wszczęto postępowanie przetargowe na realizację inwestcyji. W dniu 26 października 2016 rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie inwestycji.

W dniu 2 listopada podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji. W związku z warunkami pogodowymi prace zostały przełożone na wiosnę 2017r. Prace zostały zakończone w kwietniu 2017r.

 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
 

 

DĄBROWA
ID:2015/469

Mini Boisko Szkolne przy ZWE NR 1 Gdynia Dąbrowa, Wiczlińska

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Józef Poręba
e-mail: jozefporeba1974@wp.pl

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
ul. Wiczlińska 33, działka o nr 372/9, j. rej. 371; KW 4687; Obręb GD. Typ własności: Zasób gruntów Gminy
Opis:
Budowa mini boiska wielofunkcyjnego (piłka nożna, mini koszykówka) o nawierzchni poliuretanowej wraz z wykonaniem podbudowy z przeznaczeniem dla dzieci w wieku 2-11 lat
Kalkulacja kosztów:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej – wycena prac projektowych zgodnie z rozporządzeniem Dz. U. z 2004 r nr 130, poz.1389 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkjonalno-użytkowym. – 10 000,00 zł 2. Dostawy wyposażenia boiska: Bramki – komplet – 5000,00 zł Kosz do mini koszykówki – 2000,00 zł Ogrodzenie boiska ok. 90 mb – 20 000,00 zł 3. Wykonanie boisk z nawierzchni poliuretanowej z nową podbudową ok. 500 zł/m2 – 150 000,00 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu:187 000 zł

 

Załączniki: