Leśna Scena przy Szkole Podstawowej nr 26 w Gdyni – miejsce odpoczynku i wydarzeń kulturalnych – BO Gdynia

Leśna Scena przy Szkole Podstawowej nr 26 w Gdyni – miejsce odpoczynku i wydarzeń kulturalnych

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Leśna Scena przy Szkole Podstawowej nr 26 w Gdyni – miejsce odpoczynku i wydarzeń kulturalnych

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Działki Leśne
Szacunkowa wartość projektu
150 000 zł
Liczba głosów
505
Liczba punktów
505
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2021

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności dzielnicy poprzez utworzenie Leśnej Sceny. Leśna Scena zostanie wykonana w formule teatru antycznego. Miejsce przeznaczone na Scenę Leśną zapewnia doskonałą akustykę, a bliskość lasu – naturalną scenerię. Zostanie wyrównana nawierzchnia, zamontowane będą płyty chodnikowe o dużym formacie, wykonane zostaną 3-poziomowe siedziska oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych, zamontowane zostaną drewniane lamele tworzące element sceny. Realizacja projektu pozwoli na międzypokoleniową integrację mieszkańców i organizację przedstawień, koncertów, pokazów, występów. Scena Leśna stanowić będzie też strefę odpoczynku, do której dostęp będą mieli mieszkańcy.

Lokalizacja projektu:

Leśna Scena zlokalizowana będzie na terenie przylegającym do budynku Szkoły Podstawowej nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej przy ul. Tatrzańskiej 40 w Gdyni w dzielnicy Działki Leśne. Scena umiejscowiona będzie za budynkiem szkoły, w otulinie pobliskiego lasu.

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2024-04-24 12:02:15

Zrealizowane działania:

 • listopad – grudzień 2022 r. – wysłanie do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego koncepcji wykonania prac,
 • grudzień 2022 r. – złożenie do Referatu Administrowania Gruntami wniosku o rozszerzenie wydanej zgody na trwałe zainwestowanie na gruncie gminnym w rejonie ulicy Tatrzańskiej 40 w Gdyni  projektu Leśnej Sceny,
 • luty 2023 r. – wydana zgoda w/w referatu na umiejscowienie Leśnej Sceny,
 • maj 2023 r. – uruchomienie procedury zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
 • maj 2023 r. – odwołanie zapytania ofertowego dotyczące składania ofert na opracowanie dokumentacji,
 • czerwiec 2023 r. – złożenie do Wydziału Architektoniczno -Budowlanego pisma w sprawie zajęcia stanowiska o  dostosowaniu przestrzeni Leśnej Sceny do standardów dostępności przyjętych dla miasta Gdyni,
 • czerwiec – sierpień 2023 r. – zajęcie stanowiska Wydziału Architektoniczno-Budowlanego oraz Wydziału Dostępności na temat dostępności szkoły dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 • październik 2023 r. – powtórne uruchomienie procedury zapytania ofertowego dotyczące wykonania dokumentacji kosztorysowo-projektowej; wyłonienie Wykonawcy dokumentacji,
 • grudzień 2023 r. – przekazanie przez Wykonawcę opracowanej dokumentacji kosztorysowo-projektowej.

Planowane działania:

 • maj – czerwiec 2024 r. – wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych,
 • wrzesień – październik 2024 r. – odbiór Leśnej Sceny, przekazanie do użytkowania.

—————————–
Jednostka realizująca:
Szkoła Podstawowa nr 26
ul. Tatrzańska 40, Gdynia
tel. (58) 622 66 64
e-mail: sekretariat@sp26gdynia.pl

oraz

Wydział Edukacji
ul. Śląska 35-37 (budynek A), Gdynia
tel. (58) 761 77 00
e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl

DZIAŁKI LEŚNE
ID:2021/DZL/0003

Leśna Scena przy Szkole Podstawowej nr 26 w Gdyni – miejsce odpoczynku i wydarzeń kulturalnych

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Ewa Weronis

Typ:
Duży

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Leśna Scena zlokalizowana będzie na terenie przylegającym do budynku Szkoły Podstawowej nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej przy ul. Tatrzańskiej 40 w Gdyni w dzielnicy Działki Leśne. Scena umiejscowiona będzie za budynkiem szkoły, w otulinie pobliskiego lasu.

 

Opis:
Realizacja projektu polegać będzie na zagospodarowaniu terenu przylegającego do budynku Szkoły Podstawowej nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej przy ul. Tatrzańskiej 40 w Gdyni w dzielnicy Działki Leśne na cele Leśnej Sceny. Przewiduje się, że Leśna Scena zostanie wykonana w formule teatru antycznego. W ramach projektu zaplanowano: – wyrównanie nawierzchni i zamontowanie nowoczesnych, antypoślizgowych płyt chodnikowych o dużym formacie, – wykonanie 3-poziomowych siedzisk wykonanych z np.: kompozytu lub drewna, betonu architektonicznego, w tym siedzisk dedykowanych dla osób niepełnosprawnych, – wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych, – wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej, – zamontowanie drewnianych lameli, które tworzyć będą element sceny i wykorzystywane będą do tworzenia scenografii. Miejsce przeznaczone na Scenę Leśną zapewnia doskonałą akustykę, a bliskość lasu – naturalną scenerię. Warto podkreślić, że unikatowe w skali Gdyni położenie SP26 zostało docenione przez środowisko artystyczne. W sierpniu 2020 r. na terenie przylegającym do szkoły odbywał się Ogólnopolski festiwal teatralny „Pociąg do Miasta”, w trakcie którego mieszkańcy i przyjaciele dzielnicy Działki Leśne mieli możliwość obejrzenia spektaklu „Puszczańskie opowieści”. W SP26 od lat funkcjonuje dziecięcy teatr „Antrakcik”, którego działalność wielokrotnie była nagradzana na konkursach o zasięgu regionalnym i krajowym. Organizowane na terenie dzielnicy Działki Leśne zarówno przez szkołę, jak również inne instytucje, wydarzenia kulturalne (przedstawienia, pokazy, koncerty, festyny) cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców, szczególne seniorów, którzy niejednokrotnie mają utrudniony dostęp do imprez organizowanych w centrum miasta. Utworzenie w dzielnicy Sceny Leśnej pozwoli na poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców, umożliwi organizowanie lokalnych konkursów i przeglądów artystycznych, będzie doskonałym narzędziem integracji międzypokoleniowej oraz zapobiegać będzie wykluczeniu osób starszych. Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych przyczyni się do ułatwienia dostępu do organizowanych wydarzeń kulturalnych i aktywnego włączenia się w życie kulturalne dzielnicy. Warto podkreślić, że Scena Leśna stanowić będzie także strefę odpoczynku, do której dostęp będą mieli mieszkańcy dzielnicy przez cały tydzień (min. 6 godzin w tygodniu roboczym i min. 10 godzin w weekendy).

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności dzielnicy poprzez utworzenie Leśnej Sceny. Działki Leśne są jedną z najbardziej malowniczo położonych dzielnic Gdyni.Sercem dzielnicy jest SP26, która wraz z otaczającym ją lasem stanowi miejsce spotkań mieszkańców. Starsi mieszkańcy mają utrudniony dostęp do wydarzeń kulturalnych, które odbywają się w centrum miasta.Utworzenie Leśnej Sceny pozwoli na międzypokoleniową integrację mieszkańców i organizację przedstawień, koncertów, pokazów, występów.

Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
Wyrównanie nawierchni, zakup i montaż płyt chodnikowych
41500
2
Zakup i montaż siedzisk
30000
3
Zakup i montaż pojazdów dla osób niepełnosprawnych
53500
4
Zakup i montaż elementów sceny
15000
5
Koszt wykonania dokumentacji technicznej
10000
Szacunkowa łączna wartość projektu:150000
Załączniki: