Ławki z bali (pni) na trasach spacerowych w lasach i trasy rowerowe dla rowerów BMX „ENDURO” obok parku rodzinnego przy ul. Spokojnej – BO Gdynia

Ławki z bali (pni) na trasach spacerowych w lasach i trasy rowerowe dla rowerów BMX „ENDURO” obok parku rodzinnego przy ul. Spokojnej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Ławki z bali (pni) na trasach spacerowych w lasach i trasy rowerowe dla rowerów BMX „ENDURO” obok parku rodzinnego przy ul. Spokojnej

Kropeczki jako tło strony
Ławki z bali (pni) na trasach spacerowych w lasach i trasy rowerowe dla rowerów BMX „ENDURO” obok parku rodzinnego przy ul. Spokojnej
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Mały Kack
Szacunkowa wartość projektu
491 940 zł
Liczba głosów
1372 (po aktualizacji 1362)
Liczba punktów
1372 (po aktualizacji 1362)
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2020

Przy ścieżkach spacerowych w lasach Małego Kacka nie ma miejsc odpoczynku. Zaspakajając potrzeby, szczególnie osób starszych, chcemy ustawić 20 ŁAW z BALI (PNI) na najpopularniejszych trasach spacerowych.
1 – od Spokojnej do Architektów
2, 3 – od Spokojnej dwoma ścieżkami do Rezerwatu Łęgi Swelini
4 – od Strzelców w stronę rzeki Kaczej (LP)
5 – od Racławickiej do Płockiej, Sieradzkiej
Proponujemy także wybudowanie TRAS ROWEROWYCH BMX o zróżnicowanym stopniu trudności.
Dzięki realizacji tego projektu Mały Kack z PARKIEM RODZINNYM przy Spokojnej, TRASAMI ROWEROWYMI BMX i ŁAWAMI (PNIAMI) na trasach spacerowych stanie się bardzo atrakcyjnym miejscem wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców

Lokalizacja projektu:
Trasy BMX – od ul. Spokojnej przy dolinie potoku kolibkowskiego, ławy (PNIE) – lasy i działki miejskie

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2024-01-04 15:00:03

Projekt wskazany do realizacji jako „Projekt +1”

Zrealizowane działania:

  • październik 2020 r. – otrzymano zgodę na zainwestowanie,
  • maj – czerwiec 2021 r. – przygotowanie dokumentacji związanej z dostawą ław z bali,
  • wrzesień – październik 2021 r. – zakończenie realizacji części projektu dot. ław z bali,
  • grudzień 2021 r. – ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej tras rowerowych. Postępowanie unieważniono dnia 12 stycznia 2022 – nie wpłynęły żadne oferty,
  • styczeń 2022 r. – ogłoszono kolejne postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Postępowanie unieważniono dnia 02 lutego 2022 – złożona oferta przekraczała środki przeznaczone na inwestycję,
  • luty 2022 r. – ogłoszono trzecie postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. W wyniku postępowania podpisano umowę,
  • lipiec 2023 r. – zakończono projektowanie tras rowerowych,
  • wrzesień 2023 r. – złożono wniosek pozwolenia na budowę.
    Z powodu uzupełnień w dokumentacji złożono wniosek o zawieszenie postępowania o uzyskanie pozwolenia na budowę.
—————————–
Jednostka realizująca:
Wydział Ogrodnika Miasta
al. Zwycięstwa 291 A (I piętro), Gdynia
tel. (58) 620 72 86
e-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl
oraz
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9, Gdynia
tel. (58) 622 11 64, (58) 662 25 74
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
 

MAŁY KACK
ID:2020/MAK/0022

Ławki z bali (pni) na trasach spacerowych w lasach i trasy rowerowe dla rowerów BMX „ENDURO” obok parku rodzinnego przy ul. Spokojnej

Autor projektu:
Imię i nazwisko: WIESŁAW KARPISIAK
e-mail: image.karpisiak@wp.pl

Typ:
Duży

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Trasy BMX – od ul. Spokojnej przy dolinie potoku kolibkowskiego,
ławy (PNIE) – lasy i działki miejskie
Opis:
Na terenie Małego Kacka jest wiele ścieżek w lasach, po których chętnie spacerują mieszkańcy. Nie ma jednak miejsc w których mogliby chwilę odpocząć. Wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom, szczególnie osób starszych, chcemy ustawić
20 ŁAW z BALI (PNI) na najczęściej uczęszczanych trasach spacerowych. Ponieważ Lasy Państwowe wyraziły zgodę jedynie na 3 ławy na trasie od ul. Strzelców do rzeki Kaczej (na mapce trasa 4), pozostałe ŁAWY (PNIE) chcemy ustawić na działkach miejskich na następujących trasach:
1 – od Spokojnej do Architektów w Dolinie Potoku Kolibkowskiego;
2, 3 – od Spokojnej dwoma ścieżkami do Rezerwatu Łęgi Swelini;
4 – od Strzelców wzdłuż drogi technicznej w stronę rzeki Kaczej ( LP);
5 – od Racławickiej do Płockiej, Łęczyckiej, Sieradzkiej.
Na mapce zaznaczono schematycznie lokalizację ŁAW (PNI) a dokładne usytuowanie zostanie uzgodnione z Urzędem Miasta.
Dzięki dużemu zainteresowaniu sportami rowerowymi proponujemy wybudowanie na bardzo zróżnicowanym wysokościowo terenie TRAS ROWEROWYCH BMX. Chcemy aby powstały trasy o zróżnicowanym stopniu trudności, tak dla rodzin, amatorów jak i zaawansowanych rowerzystów.
Obydwie części projektu mają zaspokoić potrzeby rekreacji i wypoczynku wszystkich grup wiekowych mieszkańców Gdyni. Mały Kack z PARKIEM RODZINNYM przy ul. Spokojnej, TRASAMI ROWEROWYMI BMX i ŁAWAMI na leśnych trasach spacerowych może się stać bardzo atrakcyjnym miejscem wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców wszystkich dzielnic południa Gdyni.

Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
Ławy z bali (PNIAMI) z zakotwieniem i montażem – 20 szt.
20000 zł
2
Inwentaryzacja zieleni na trasy BMX
35000 zł
3
Usunięcie krzaków i porostów na trasach
140000 zł
4
Budowa tras BMX przez wyspecjalizowaną firmę 2.000 mb x 180 zł/mb
280000 zł
5
Regulaminy, tablice informacyjne, oznakowanie
16940 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:491 zł

 

Załączniki: