Kamienne schodki do rzeki Kaczej – Piękny Mały Kack – BO Gdynia

Kamienne schodki do rzeki Kaczej – Piękny Mały Kack

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Kamienne schodki do rzeki Kaczej – Piękny Mały Kack

Kropeczki jako tło strony
Kamienne schodki do rzeki Kaczej – Piękny Mały Kack
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Mały Kack
Szacunkowa wartość projektu
46 600 zł
Liczba głosów
881
Liczba punktów
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2015

Lokalizacja projektu:
ul. Wiczlińska 33, działka o nr 372/9, j. rej. 371; KW 4687; Obręb GD. Typ własności: Zasób gruntów Gminy

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2018-08-17 11:43:21

Zejście do lustra wody w formie szerokich schodów
W styczniu 2016 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej (z terminem kwiecień – październik). W tym czasie do dokumentacji zbierano informacje odnośnie mapy do celów projektowych, uzyskano decyzję o warunkach zabudowy, a pod koniec kwietnia uzgodniono operat wodnoprawny i uzyskano pozwolenie wodnoprawne. Kompletną dokumentację [projekt budowlany z kompletem uzgodnień, opinii i decyzji oraz projekt wykonawczy (PW), kosztorysy inwestorskie (KI), specyfikacje techniczne (ST) uzyskano jest do końca sierpnia 2016 roku. Dokumentacja została zweryfikowana we wrześniu 2016 roku. Pod koniec września złożono wniosek o pozwolenie na budowę. W dniu 03.10.2016 otrzymano pozwolenie na budowę od  Państwowego Nadzoru Budowlanego. Pod koniec listopada 2016 został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Inwestycję ukończono i oddano do użytku w dniu 18.06.2017 roku.
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Wydział Inwestycji Urzędu Miasta, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
tel.: 58 668 83 00, e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl

DĄBROWA
ID:2015/469

Mini Boisko Szkolne przy ZWE NR 1 Gdynia Dąbrowa, Wiczlińska

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Józef Poręba
e-mail: jozefporeba1974@wp.pl

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
ul. Wiczlińska 33, działka o nr 372/9, j. rej. 371; KW 4687; Obręb GD. Typ własności: Zasób gruntów Gminy
Opis:
Budowa mini boiska wielofunkcyjnego (piłka nożna, mini koszykówka) o nawierzchni poliuretanowej wraz z wykonaniem podbudowy z przeznaczeniem dla dzieci w wieku 2-11 lat
Kalkulacja kosztów:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej – wycena prac projektowych zgodnie z rozporządzeniem Dz. U. z 2004 r nr 130, poz.1389 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkjonalno-użytkowym. – 10 000,00 zł 2. Dostawy wyposażenia boiska: Bramki – komplet – 5000,00 zł Kosz do mini koszykówki – 2000,00 zł Ogrodzenie boiska ok. 90 mb – 20 000,00 zł 3. Wykonanie boisk z nawierzchni poliuretanowej z nową podbudową ok. 500 zł/m2 – 150 000,00 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu:187 000 zł

 

Załączniki: