II Etap zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Żelazną-Szpunara Steyera w aktywną strefę wypoczynku i rekreacji – BO Gdynia

II Etap zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Żelazną-Szpunara Steyera w aktywną strefę wypoczynku i rekreacji

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie II Etap zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Żelazną-Szpunara Steyera w aktywną strefę wypoczynku i rekreacji

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Pogórze
Szacunkowa wartość projektu
208 270 zł
Liczba głosów
493
Liczba punktów
2290
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2017

Strefa rekreacyjna z elementami ścieżki zdrowia i urządzeniami do zabaw. Instalacja sprzętu i urządzeń do aktywnej rekreacji ruchowej. 2. Wybieg dla psów. Wyznaczenie takiego miejsca spowoduje uporządkowanie trawników przydomowych i odstraszy buszujące w tych miejscach dzików. 3. Punkt widokowy.

Lokalizacja projektu:
Teren pomiędzy dolnym , a górnym tarasem, ulicami Żelazna – Szpunara. Zlokalizowany na fragmentach działek nr.: 834, 848, 1230, 1233; obręb 0023 Pogórze. Teren należy 135 ZP zieleń urządzona w/g obowiązującego MPZP nr0401 i i jest w zasobach Gminy Miasto Gdynia. Nazwany, przez część mieszkańców- „Zielona Górka”,

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2023-10-09 10:12:41

Zrealizowane działania:
 • maj 2018 r. – ogłoszenie przetargu na wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 • czerwiec 2018 r. – wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 • lipiec 2018 r. – tworzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 • maj 2019 r. – odbiór dokumentacji projektowej,
 • do kwietnia 2020 r. projekt był wdrażany równocześnie z projektem z BO 2018 ID: 238 przez Zarząd Dróg i Zieleni. W kwietniu 2020 r. decyzją Kolegium Prezydenta oba projekty zostały przekazane do realizacji do Wydziału Inwestycji,
 • wrzesień 2020 r. – Wydział Inwestycji wystąpił z wnioskiem o przekazanie z budżetu miasta środków na realizację zadań,
 • marzec – kwiecień 2021 r. – weryfikacja dokumentacji projektowej; wezwanie projektanta do usunięcia nieprawidłowości,
 • lipiec – sierpień 2021 r. – uzyskanie pozwolenia na budowę, przekazanie inwestycji do Referatu Realizacji,
 • wrzesień – grudzień 2021 r. – przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę z ZDIZ na Gminę,
 • styczeń – luty 2022 r. – przekazano zadanie do realizacji w zakresie budowy chodnika i placu zabaw, ogłoszono przetarg;
 • marzec 2022 r. – unieważnienie przetargu na roboty budowlane z uwagi na przekroczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji; ponowiono postępowanie;
 • kwiecień 2022 r. – unieważnienie przetargu na roboty budowlane z uwagi na przekroczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji;
 • czerwiec 2022 r. – ogłoszono trzecie postępowanie na roboty budowlane dotyczące budowy strefy rekreacji (plac zabaw i wybieg dla psów); unieważnienie przetargu na roboty budowlane z uwagi na brak ofert złożonych przez Wykonawców.

Realizacja schodów terenowych i punktu widokowego tymczasowo zostaje wstrzymana.

 • lipiec 2023 r. – ponowne ogłoszenie przetargu na roboty budowlane dotyczące budowy ciągu pieszego i strefy rekreacji (plac zabaw i wybieg dla psów),
 • sierpień 2023 r. – unieważnienie przetargu na roboty budowlane z uwagi na wpłynięcie dwóch ofert, z których każda przekroczyła środki finansowe przeznaczone na realizację inwestycji.

————————————————————————–

Jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji

Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
tel.: 58 668 83 00, e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl

 

DZIELNICA:POGÓRZE
STATUS:PROJEKT ZAKWALIFIKOWANY DO GŁOSOWANIA – WYGRANY
WYNIKI:493 (2290 PUNKTÓW)
ID2017 / 190

II Etap zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Żelazną-Szpunara-Steyera w aktywną strefę wypoczynku i rekreacji

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Andrzej Wojewoda
e-mail: amw.tech@wp.pl
tel.: 501590510

Szacunkowa wartość projektu:
208 270 zł

Lokalizacja projektu:
Teren pomiędzy dolnym , a górnym tarasem, ulicami Żelazna – Szpunara. Zlokalizowany na fragmentach działek nr.: 834, 848, 1230, 1233; obręb 0023 Pogórze. Teren należy 135 ZP zieleń urządzona w/g obowiązującego MPZP nr0401 i i jest w zasobach Gminy Miasto Gdynia. Nazwany, przez część mieszkańców- „Zielona Górka”,

Opis:
Dzięki poprzedniemu Budżetowi Obywatelskiemu 2016 roku i dużemu poparciu mieszkańców, udało się uporządkować i zintenwaryzować zdziczałą zieleń. Powstał projekt zagospodarowania całego terenu – Zielona Górka – Pogórze Gdynia. Trwają prace geologiczne umożliwiające instalacje urządzeń. Projektowana jest i wykonana zostanie siłownia. Powstanie ścieżka główna z elementami małej architektury a w strefie piknikowej, miejsce na palenisko lub grilla. Wokół przewidziano miejsca do siedzenia. Projekt od początku przewidywał etapowe realizacje uporządkowania terenu. Dlatego ośmielam się prosić o poparcie następujących tematów:

1. W strefie rekreacyjnej planowana jest instalacja urządzeń typu drabinki, drążki poręcze i elementy do podciągania, elemenety balansu i elementy do utworzenia zestawu ćwiczeń na wzór parkur. Urządzenia sprawnościowe do wspinania się dla ćwiczących. Zadaniem tej strefy jest łaczenie różnych grup wiekowych, dzieci, nastolatki osoby dorosłe i starsze. Urządzenia te będą ułożone wzdłóż ścieżki i przeplatane urządzniami zabawowymi z zachowaniem stref bezpieczeństwa.

2. Wybieg dla psów z urządzeniami sprawnościowymi dla czworonogów z infrastrukturą pomocniczą do trenowania psów. Przewiduje się zlokalizowanie urządzeń typu balans slalom, przechodzenie pod nad. Teren musi być ogrodzony i zlokalizowane na nim pojemniki na nieczystości i miejsce do siedzenia dla właścicieli psów

3. . Punkt widokowy wykonany z drewna w formie platformy w naturalnym kolorze, zabezpieczonym na warunki zewnętrzne, z miejscami do siedzenia. Konieczność wykonania prac pielęgnacyjnych zieleni: dojście otoczenie, wykarczowanie i przycięcie krzewów. Ze względów bezpieczeństwa proponuje się ogrodzenie z wikliny i krzewów które ograniczy wzrost w górę i wzmocni skarpę. Bariera punktu widokowego ma umożliwić korzystanie osobom niepełnosprawnym i o niskim wzroście.

 

Kalkulacja kosztów:

1. 90 tys. zł – Strefa rekreeacyjna dla dzieci i dorosłych (urządzenia

sprawnościowe i zabawowe)

2. 70 tys. zł – wybieg dla psów

3. 48 270 zł – punkt widokowy

 

 

Załączniki: