Estetyzacja terenu zielonego przy Placu Górnośląskim – etap 1 – BO Gdynia

Estetyzacja terenu zielonego przy Placu Górnośląskim – etap 1

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Estetyzacja terenu zielonego przy Placu Górnośląskim – etap 1

Kropeczki jako tło strony
Estetyzacja terenu zielonego przy Placu Górnośląskim – etap 1
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Orłowo
Szacunkowa wartość projektu
157 700 zł
Liczba głosów
290
Liczba punktów
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2015

Lokalizacja projektu:
Teren zielony przy Pl. Górnośląskim pomiędzy placem zabaw a kioskiem i przystankiem ZKM

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2018-08-17 12:38:06

 
Poprawa ukształtowania terenu poprzez uregulowanie skarp i nawiezienie ziemi w celu ochrony wystających korzeni. Likwidacja stopni, budowa ścieżek, zasianie trawnika.
 
Wskutek niewyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej za pierwszym razem umowę z wykonawcą podpisano dopiero w kwietniu 2016 r. Kompletna dokumentacja projektowa miała zostać przekazana do 2 lipca 2016 roku, jednak na wniosek wnioskodawcy oraz Towarzystwa Przyjaciół Orłowa termin uległ wydłużeniu. W grudniu wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W kwietniu 2017r. przygotowane zostało postępowanie o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Projekt został ukończony i oddany do użytkuw drugim tygodniu września 2017 roku
 
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

ORŁOWO
ID:2015/361

Estetyzacja terenu zielonego przy Pl. Górnośląskim – etap 1

Autor projektu:
e-mail: barbara.marchwicka@gmail.com

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Teren zielony przy Pl. Górnośląskim pomiędzy placem zabaw a kioskiem i przystankiem ZKM
Opis:
Zagospodarowanie Pl. Górnośląskiego jest drogą inwestycją, w związku z tym proponujemy jego realizację w dwóch etapach: etap 1 – (tegoroczna edycja BO) – poprawa ukształtowania terenu poprzez uregulowanie skarp i nawiezienie ziemi w celu ochrony wystających korzeni, likwidacja stopni, budowa ścieżek, zasianie trawnika etap 2 – (w kolejnych edycjach BO) – obsadzenie roślinami, ustawienie ławek i śmietników, ewentualnie dodatkowe ścieżki
Kalkulacja kosztów:

Wg załączonego szkicu. 1. regulacja skarp murkiem oporowym z kamienia; dł 60-80 m wys 0,15-1,00 m 27000-36000 zł 1a. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 13000zł (w związku z tym że proj. zagospodarowania nie będzie realizowany przez BOM, zlecenie na wykonanie dokumentacji ma zawierac obowiązek uzyskania pozytywnej opinii Rady Dzielnicy Orłowo) 2. rozbiórka 6 stopni betonowych (ok 1m3) 400 zł 3. zdjęcie darni ok 900m2 5400 zł 4. zakup i dowóz ziemi do kształtowania terenu i zakrycia wystających korzeni drzew (10t) 450 zł 4a. pozostałe roboty budowlane 19700zł 5. budowa ścieżek Hanse grand lub żwirowych ok 700m2 56000 zł 6. obrzeża betonowe ok 100mb 3000 zł 7. założenie trawnika z siewu 900m2 12600 zł RAZEM: 152700 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu:157 700 zł

 

Załączniki: