Edukacja w zakresie przepisów parkowania w miejscach uporczywie zastawianych przez kierowców, stwarzających zagrożenie i ograniczających ruch pieszych – BO Gdynia

Edukacja w zakresie przepisów parkowania w miejscach uporczywie zastawianych przez kierowców, stwarzających zagrożenie i ograniczających ruch pieszych

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Edukacja w zakresie przepisów parkowania w miejscach uporczywie zastawianych przez kierowców, stwarzających zagrożenie i ograniczających ruch pieszych

Kropeczki jako tło strony
zdj. ZDiZ 
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Śródmieście
Szacunkowa wartość projektu
10 000 zł
Liczba głosów
172
Liczba punktów
455
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2019

Kampania ulotkowa np. pt. tytułem „Parkując, szanuj pieszych” skierowana do kierowców parkujących w miejscach niedozwolonych, stwarzających przez swoje działanie niebezpieczeństwo i utrudnienia dla pieszych. Skoro Straż Miejska i policja nie radzi sobie z problemem, spróbujmy przemówić do kierowców inaczej.

Lokalizacja projektu:
Obszar Śródmieścia i UM Gdyni

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2020-10-20 17:08:44

Zrealizowane działania:

  • marzec 2020 r. – rozpoczęcie projektowania ulotek,
  • maj 2020 r. – zakończenie projektowania ulotek,
  • lipiec 2020 r. – wydruk 20 tys. ulotek oraz przekazanie ich do dystrybucji przez pracowników Straży Miejskiej, Strefy Płatnego Parkowania oraz Referatu Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów. 

Realizacja projektu zakończona. Całkowity koszt zadania wyniósł 3 900 zł.

 

zdj. ZDiZ 

—————————–
Jednostki realizujące:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia
tel. 58 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

ŚRÓDMIEŚCIE
ID:2019/SRO/0006

Edukacja w zakresie przepisów parkowania w miejscach uporczywie zastawianych przez kierowców, stwarzających zagrożenie i ograniczających ruch pieszych

Typ:
Mały

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Obszar Śródmieścia i UM Gdyni
Opis:
Kampania ulotkowa np. pt. tytułem „Parkując, szanuj pieszych” skierowana do kierowców parkujących w miejscach niedozwolonych, stwarzających przez swoje działanie niebezpieczeństwo i utrudnienia dla pieszych. W ramach kampanii 1) projekt i druk ulotek skierowanych do kierowców, wskazujących na niebezpieczeństwa i ograniczenia jakie nieprawidłowe parkowanie stwarza szczególnie dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, matek i ojców z wózkami, osób starszych, rowerzystów. 2) folder rozdawany każdemu rejestrującemu w Urzędzie Miasta pojazd, opisujący powyższe zagrożenia oraz zasady prawidłowego parkowania
Miejsca, gdzie należy rozdawać ulotki, powinno się wyznaczyć w porozumieniu z pracownikami Stefy Płatnego Parkowania lub Straży Miejskiej, którzy najlepiej orientują się, gdzie problem nieprawidłowego parkowania występuje w największym natężeniu.
Proponuję, by kampanię przygotować we współpracy z działającym pro bono stowarzyszeniem Miasto Wspólne, dla którego jednym z głównych celów jest komfort i bezpieczeństwo pieszych w Gdyni, a jeśli to jest niemożliwe, skonsultować treść i projekt materiałów przeznaczonych dla kierowców, z wnioskodawcami projektu. Deklarujemy również za darmo zaprojektowanie ulotek i folderu.
Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
Projekt ulotki, plakatu oraz folderu (w razie nieskorzystania z oferty darmowego zaprojektowania)
1500 zł
2
Druk ulotek, plakatów i folderów + 1500 zł w razie skorzystania z darmowego projektu
7000 zł
3
kolportaż ulotek, plakatów i folderów
1500 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:10 000 zł

 

Załączniki: