Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej na terenach osiedli zlokalizowanych w Gdyni – Zachód – BO Gdynia

Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej na terenach osiedli zlokalizowanych w Gdyni – Zachód

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej na terenach osiedli zlokalizowanych w Gdyni – Zachód

Kropeczki jako tło strony
Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej na terenach osiedli zlokalizowanych w Gdyni – Zachód
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Chwarzno - Wiczlino
Szacunkowa wartość projektu
75 000 zł
Liczba głosów
917
Liczba punktów
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2014

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2018-08-17 09:39:36

W związku z tym, że zadanie realizowane jest na działkach nie będących w zasobach Gminy Miasta Gdyn, na przełomie lipca i sierpnia 2014 r. przygotowywano stosowną umowę udostępnienia nieruchomości. Od września 2014 r. przeprowadzono zapytanie ofertowe na zaprojektowanie siłowni, przygotowano zgłoszenie robót budowlanych oraz wszczęto procedurę przetargową. W grudniu 2014 r. unieważniono postępowanie przetargowe, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. Długi czas realizacji przedsięwzięcia wynika z problemów ze wskazaną pierwotnie działką należącą do Grupy Hossa S.A. Działka okazała się lokalizacją tymczasową, która w niedalekiej przyszłości zostanie przeznaczona pod inne inwestycje właściciela. Grupa Hossa S.A. postanowiła przekazać inny teren pod budowę siłowni, który będzie już miejscem docelowym – działka nr 270/16 przy ul. Janki Bryla. W paździeniku 2015 r. zakończono prace nad sformułowaniem ostatecznej wersji umowy użyczenia gruntu oraz przekazaniem przez Hossa S.A. stosownych upoważnień do dysponowania gruntem przez Miasto Gdynia.  W październiku i listopadzie 2015 roku przygotowano dokumentację projektową oraz wyłoniono wykonawcę robót. Projekt zrealizowano.