Doposażenie boiska znajdującego się na terenie SP 20 w Gdyni – BO Gdynia

Doposażenie boiska znajdującego się na terenie SP 20 w Gdyni

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Doposażenie boiska znajdującego się na terenie SP 20 w Gdyni

Kropeczki jako tło strony
Doposażenie boiska znajdującego się na terenie SP 20 w Gdyni
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Wielki Kack
Szacunkowa wartość projektu
75 000 zł
Liczba głosów
991
Liczba punktów
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2015

Lokalizacja projektu:
Teren SP 20

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2018-08-17 12:53:56

 
Montaż bramek do piłki nożnej, piłkołapów oraz ustawienie drabinek do Street Workout
 
W kwietniu 2016 roku przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, a w maju podpisano umowę z terminem realizacji na początek lipca. W czerwcu zgłoszono zamiar wykonywania robót budowlanych. W dniu 20 października 2016 r. wszczęto postępowanie na realizację inwestycji. W dniu 28 października 2016 r. dokonano otwarcia ofert. Obecnie trwa analiza przedłożonych ofert. W dniu 22 listopada 2016 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż urządzeń do Streetworkoutu i elementów wyposażenia boiska przy ul. Starodworcowej w Gdyni. Prace rozpoczęto na początku grudnia. Inwestycję zrealizowano i oddano do użytku w dniu 29 grudnia 2016 roku.
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
 

WIELKI KACK
ID:2015/468

Doposażenie boiska znajdującego się na terenie SP 20 w Gdyni

Autor projektu:
e-mail: mesita55@gmail.com

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Teren SP 20
Opis:
Znajdujące się na terenie SP 20 boisko jest w złym stanie, jest nierówne i łatwo na nim o kontuzję czy to w czasie grania w piłkę, czy też w czasie zabawy lub uprawiania innych sportów. W bieżącym roku szkoła planuje wyrównanie i naprawę nawierzchni boiska, natomiast zabrakło środków na zakup piłkołapów, nowych bramek. Stopniowa poprawa stanu i doposażanie boiska w niezbędne sprzęty taki jak bramki do piłki nożnej, piłkołapy jest potrzebne i uzasadnione. Dodatkowo w sąsiedztwie boisk korzystne byłoby ustawienie drabinek do Street Workout (Street Working), takich jak te, które znajdują się w Parkach Sportów Miejskich. Urządzenia takie z pewnością urozmaiciłyby lekcje w-f w szkole, byłyby atrakcją dla uczniów przebywających na boisku podczas przerw. Korzystać z nich mogliby również okoliczni mieszkańcy. Najbliższe boisko o powierzchni ze sztucznej trawy jest w dzielnicy Dąbrowa, a w Wielkim Kacku jest to jedyne dostępne boisko. Korzystają z niego zarówno uczniowie SP 20 jak i inne dzieci i dorośli.
Kalkulacja kosztów:

Koszt dostawy i montażu piłkołapów (wysokość 4m- dł. 2x10m) 22tys. Dostawa i montaż wyposażenia boisk (bramki do gry w piłkę /ręczną nożną) 13000,00 zł Urządzenia do Street Workingu lub innych urządzeń do ćwiczeń typu drabinki, drążki etc. – do 30 tys. (rodzaj urządzeń do uzgodnienia z SP 20). Koszt dokumentacji projektowej 10 tys. zł.

Szacunkowa łączna wartość projektu:75 000 zł

 

Załączniki: