Cykliczne wykłady i ćwiczenia dla seniorów z dzielnicy Kamienna Góra, które rozwiną możliwości ich pamięci i koncentracji – BO Gdynia

Cykliczne wykłady i ćwiczenia dla seniorów z dzielnicy Kamienna Góra, które rozwiną możliwości ich pamięci i koncentracji

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Cykliczne wykłady i ćwiczenia dla seniorów z dzielnicy Kamienna Góra, które rozwiną możliwości ich pamięci i koncentracji

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Kamienna Góra
Szacunkowa wartość projektu
12 780 zł
Liczba głosów
55
Liczba punktów
55
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2022

Zajęcia w formie warsztatów dla Seniorów, które rozwiną możliwości Ich pamięci i koncentracji, odpowiadające na potrzebę radzenia sobie z kłopotami z pamięcią. Rozwijają umiejętności zapamiętywania dowolnych informacji, np. nr PESEL, listy zakupów, działań matematycznych, zapamiętywanie osób i wiele innych. Na warsztatach występuje nie tylko duża dawka wiedzy, ale również pozytywnej energii i przekraczania swoich granic. Każde spotkanie pełne wyzwań, zakończone jest relaksem i oczyszczeniem umysłu. Mózg jest nam potrzebny do końca życia, dbajmy o niego każdego dnia. Projekt przewiduje w ciągu roku 2 cykle warsztatów (dla 15 Seniorów jeden cykl), każdy po 12 spotkań, trwających 1,5h.

Lokalizacja projektu:

Realizacja: Data aktualizacji: 2023-08-16 13:45:46

Zrealizowane działania:

  • styczeń – luty 2023 r. – przygotowanie zapytania ofertowego, wyłonienie Wykonawcy zadania;
  • marzec – maj 2023 r. – organizacja zajęć.

Realizacja projektu została zakończona. Ostatecznie koszt projektu wyniósł 12 780 zł.

———————————
Jednostka realizująca:
Centrum Aktywności Seniora
ul. 3 Maja 27-31, Gdynia
tel. (58) 58 661 55 38
e-mail: sekretariat@cas.gdynia.pl

Dzielnica: Kamienna Góra
ID: 2022/KAG/0001

Cykliczne wykłady i ćwiczenia dla seniorów z dzielnicy Kamienna Góra, które rozwiną możliwości ich pamięci i koncentracji

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Natalia Czeszejko
e-mail: nataliaczeszejko@gmail.com
Typ:
Mały
Status:
Wybrany do realizacji
Lokalizacja projektu:

Opis:
Warsztaty przeznaczone są dla Seniorów nieaktywnych zawodowo. Cykl warsztatów to 12 spotkań na, których 15 Seniorów będzie rozwijało swoje umiejętności pamięci i koncentracji. Planowane są 2 cykle w roku, aby z warsztatów mogła skorzystać większa liczba osób.

Miejsce warsztatów:
w zależności od dostępności: szkoła na terenie dzielnicy, biblioteka, klub Seniora, klub Sąsiedzki, lub wynajęte inne pomieszczenie

Szczegółowy plan warsztatów:
1. Pamięć – podstawowe informacje. Rola koncentracji uwagi w
zapamiętywaniu. Zasada: „Obraz silniejszy niż słowo”.
2. Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania. Porcjowanie. Koncepcja poziomów
przetwarzania.
3. Rola wyobraźni i emocji w zapamiętywaniu. Technika Skojarzeń.
4. Zapamiętywanie „przestrzenne”. Pokój Rzymski (Pałac Pamięci) – zastosowanie praktyczne techniki w zapamiętywaniu różnego rodzaju informacji.
5. Kreatywność, myślenie wielokierunkowe. Mapy Myśli – różne zastosowania tej formy notatek.
6. Zapamiętywanie list zakupowych. Zakładki Osobiste.
7. Ćwiczenia w zakresie techniki Zakładek Osobistych.
8. Zapamiętywanie trudnych słów w języku polskim i słów obcego
pochodzenia. Technika Słów Zastępczych.
9. Zastosowanie Techniki Słów Zastępczych w nauce języków.
10. Zapamiętywanie informacji w określonej kolejności. Zakładki Obrazkowe.
11. Postawy wobec pamięci. Neuroplastyczność
12. Zapamiętywanie twarzy i nazwisk.

Rezultaty warsztatów:
1. Opanowanie podstaw teoretycznych technik pamięciowych wymienionych w zakresie warsztatów
2. Opanowanie praktycznego zastosowanie technik pamięciowych wymienionych w zakresie warsztatów
3. Zmiana nastawienia w stosunku do możliwości własnej pamięci (pozytywne myślenie)
4. Zwiększenie zdolności koncentracji oraz kreatywnego myślenia

Zakres warsztatów:
1. Technika skojarzeń
2. Piktogramy
3. Łańcuchowa metoda zapamiętywania
4. Pokój rzymski (Pałac pamięci)
5. Mapy myśli
6. Zakładki osobiste
7. Technika słów zastępczych
8. Zakładki obrazkowe
9. Główny System Pamięciowy

Każdy z uczestników otrzyma materiały dydaktyczne zawierające:
– skrypt dla seniora
– ekologiczną torbę
– długopis
– imienny dyplom ukończenia warsztatu

Projektowanie uniwersalne
Nie

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji
W dzisiejszych czasach coraz bardziej zaniedbujemy swoją pamięć, wyręczając ją. Ten problem dotyczy człowieka w każdym wieku, ale przede wszystkim osób starszych- nieaktywnych zawodowo. Jest to spowodowane jeszcze bardziej zmniejszającą się listą wyzwań, czekającą na nasz umysł każdego dnia. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na pogorszenie się stanu naszej pamięci, są przedłużające się okresy zamknięcia, spowodowane pandemią koronawirusa, oraz bardzo poważne powikłania po przejściu samej choroby

Kalkulacja kosztów:

Koszt Wartość
Wynajem sali na cały rok (2 cykle x 12 spotkań x 1,5h x ok.130 zł brutto /h) 4680 zł
Wynagrodzenie trenera Pamięciowego (2 cykle x 12 spotkań x 1,5h x 150 zl/h) 5400 zł
Materiały dydaktyczne – skrypty dla uczestników, dyplomy, torby (2 cykle x 90 zł x 15 uczestników) 2700 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:12780 zł

Załączniki: