Cykliczne rajdy piesze oraz nordic walking szlakami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – BO Gdynia

Cykliczne rajdy piesze oraz nordic walking szlakami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Cykliczne rajdy piesze oraz nordic walking szlakami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Wielki Kack
Szacunkowa wartość projektu
9 960 zł
Liczba głosów
200
Liczba punktów
534
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2019

Projekt „Aktywny krajoznawczo Wielki Kack” stworzy możliwości aktywnego wypoczynku na łonie natury mieszkańcom dzielnicy niezależnie od wieku.

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2021-01-15 17:59:31

Realizacja projektu została zakończona w paździeniku 2020 r.

Całkowity koszt projektu wyniósł: 5 280 zł.

—————————–
Jednostka realizująca:
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

WIELKI KACK
ID:2019/WIK/0011

Cykliczne rajdy piesze oraz nordic walking szlakami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Paweł Kurski
e-mail: nasze.sprawy.15@wp.pl

Typ:
Mały

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Opis:
Projekt ma na celu promocję zdrowego stylu życia poprzez propagowanie aktywności ruchowej i rekreacji, takiej jak turystyka piesza i nordic walking, a także popularyzację leśnych szlaków turystycznych.
W założeniu ma także doskonalenie prawidłowej techniki marszu nordic walking, co pozwoli odbiorcom czerpać z tej formy aktywności korzyści zdrowotne.
Celem jest również stworzenie lokalnej społeczności możliwości aktywnego wypoczynku oraz integracja osób w różnych przedziałach wiekowych.
Dodatkowo projekt zakłada promocję walorów krajobrazowych i turystycznych Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, poznawanie rezerwatów przyrody, pomników przyrody, w tym zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, a także upowszechnianie turystyki i kształtowanie postawy czerpania radości z kontaktu z otaczającą nas przyrodą.
Odbiorcami projektu są osoby w różnych przedziałach wiekowych: dzieci, młodzież szkolna, dorośli, seniorzy.
Projekt przewiduje zorganizowanie rajdów krajoznawczych pieszo-nordicowych po leśnych terenach okalających dzielnicę Wielki Kack.
Rajdy będą realizowane dwa razy w miesiącu przez cały rok 2020.
Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
Instruktor nordic walking/krajoznawstwa 24 rajdy x 415,00 zł (brutto)
9960 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:9 960 zł

 

Załączniki: