Cykl spotkań dla dzieci, dorosłych i seniorów w Bibliotece Wzgórze. – BO Gdynia

Cykl spotkań dla dzieci, dorosłych i seniorów w Bibliotece Wzgórze.

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Cykl spotkań dla dzieci, dorosłych i seniorów w Bibliotece Wzgórze.

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Wzgórze Św. Maksymiliana
Szacunkowa wartość projektu
10 000 zł
Liczba głosów
404
Liczba punktów
404
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2020

Planujemy organizację zajęć kulturalnych i rozwojowych dla mieszkańców dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana – dzieci, dorosłych i seniorów. Spotkania mają na celu aktywizację i integrację społeczności lokalnej przez stworzenie bezpłatnej, dostępnej dla każdego oferty. Na podstawie naszych obserwacji i znajomości środowiska lokalnego. proponujemy zajęcia, które poszerzają ofertę kulturalno-edukacyjną Biblioteki Wzgórze, która jest miejscem spotkań i wymiany myśli mieszkańców.

Działania:
Zajęcia z sensoplastyki i logorytmiki
Przedstawienia teatralne
Warsztaty storytellingu
Międzypokoleniowe warsztaty rękodzieła
Warsztaty tworzenia kolaży poetyckich
Wystawa powarsztatowa

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2022-06-08 16:43:09

Projekt przekazany do realizacji w 2021 r., współfinansowany ze środków Budżetu Obywatelskiego i środków rady dzielnicy, zgodnie z § 23 ust. 6 Uchwały nr IV/80/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2019 r. poz. 138, z późn.zm.).

Realizacja projektu została zakończona w grudniu 2021 r. Całkowity koszt zadania wyniósł 10 000 zł.

—————————–
Jednostka realizująca:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Świętojańska 141-143, Gdynia
tel. (58) 622 73 55
e-mail: sekretariat@bibliotekagdynia.pl

WZGÓRZE ŚW. MAKSYMILIANA
ID:2020/WSM/0028

Cykl spotkań dla dzieci, dorosłych i seniorów w Bibliotece Wzgórze.

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Bogusława Jasek

Typ:
Mały

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Opis:
Projekt zakłada organizację zajęć kulturalnych i rozwojowych dla mieszkańców dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana – dzieci, dorosłych i seniorów.
Spotkania mają na celu aktywizację i integrację społeczności lokalnej poprzez stworzenie bezpłatnej, dostępnej dla każdego oferty.
Obecnie w dzielnicy, brak jest centrów aktywizacji lokalnej o charakterze Przystani działających w odległych od centrum rejonach miasta. Sercem dzielnicy, miejscem spotkań i wolnej wymiany myśli mieszkańców pozostaje Biblioteka Wzgórze. Wychodząc naprzeciw mieszkańcom proponujemy zajęcia, które znacznie poszerzają ofertę kulturalno-edukacyjną miejsca, a które wynikają z naszych obserwacji i znajomości środowiska lokalnego.

Działania:
– Zajęcia sensoplastyki dla dzieci w wieku 1-3 r.ż.
Zajęcia z plastyki sensorycznej rozwijające zmysły najmłodszych. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem naturalnych, bezpiecznych dla dzieci materiałów.
Planujemy 2 spotkania.

-Przedstawienia teatralne dla dzieci
Planujemy 4 przedstawienia w wykonaniu profesjonalnych grup teatralnych.

-Warsztaty logorytmiczne dla dzieci w wieku 3-6 lat
Logorytmika łączy zajęcia logopedyczne i ruchowe wspierając rozwój mowy, motoryki i rozwój poznawczy dziecka.
Planujemy 2 spotkania.

-Warsztaty storytellingu dla dzieci w wieku 7-12 lat
Planujemy 2 spotkania.

-Międzypokoleniowe warsztaty rękodzieła
Warsztaty dla każdego, kto chciałby spróbować swoich sił w wyplataniu makramy, linorycie, marblingu czy tworzeniu wianków z krepinowych kwiatów, bez względu na poziom umiejętności artystycznych.
Planujemy 4 spotkania.

-Warsztaty tworzenia kolaży poetyckich (poezji w połączeniu z obrazem) dla seniorów
Inspirując się kolażami Wisławy Szymborskiej, uczestnicy warsztatów stworzą kolaże, w których słowo i obraz wzajemnie się uzupełniają.
Planujemy 3 spotkania

-Wystawa powarsztatowa kolaży poetyckich

Uwaga: budżet skalkulowano w oparciu o koszty planowane. W trakcie realizacji projektu zaplanowane kwoty mogą zostać przesunięte pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu przedsięwzięcia tak, aby nie uległa zmianie ogólna kwota projektu.

Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
Zajęcia z sensoplastyki dla dzieci 1-3 (2 spotkania po 1 godz x 300zł)
600 zł
2
Zajęcia z logorytmiki dla dzieci 3-6 lat (2 spotkania po 1 godz. x 300zł)
600 zł
3
Przedstawienia teatralne dla dzieci (4 spotkania x 600 zł)
2400 zł
4
Warsztaty storytellingu dla dzieci w wieku 7-12 lat (2 spotkania po 2 godz. x 300zł)
1200 zł
5
Międzypokoleniowe warsztaty artystyczne (dla dzieci w wieku 7-12 lat, dorosłych i seniorów) (4 spotkania po 2 godziny x 300 zł)
2400 zł
6
Warsztaty kolaży poetyckich dla seniorów (3 spotkania po 2 godz. x 300 zł)
1800 zł
7
Zakup antyram – materiały na wystawę
500 zł
8
Promocja
500 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:10 zł

 

Załączniki: