Cisowa Playground II – BO Gdynia

Cisowa Playground II

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Cisowa Playground II

Kropeczki jako tło strony
Cisowa Playground II
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Cisowa
Szacunkowa wartość projektu
219 500 zł
Liczba głosów
449
Liczba punktów
2108
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2016

Projekt zakłada: – modernizację istniejącego placu zabaw (wymiana nawierzchni, budowa chodnika przez plac, demontaż starych urządzeń, zakup i montaż nowych zabawek), – budowę siłowni zewnętrznej (6 urządzeń), – estetyzację terenu (wymiana chodników, klomb, nasadzenia, kosze, parking dla rowerów)

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nastąpiło w kwietniu 2017 roku. Przetarg, zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych nastąpił w czerwcu 2017 r. W sierpniu nastąpił odbiór dokumentacji projektowej i przygotowane zostało postępowanie o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych  We wrześniu została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych . Termin wykonania został określony na dzień 20.11.2017 r. W październiku 2017 r. trwały prace związane z realizacja obiektu. Zakończone zostały roboty budowlane i odebrane w dniu 29.11.2017 r.

Lokalizacja projektu:

Projekt zlokalizowany będzie na terenie Osiedla Cisowa w gdyńskiej dzielnicy Cisowa, pomiędzy budynkami Chylońska 261, Chylońska 265 i Chylońska 267. Inwestycja zostanie zrealizowana na działkach 633, 641, 705/637 stanowiących współwłasność gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz mieszkańców tych nieruchomości, a także na gruntach stanowiących własność gminy – działki 536/7, 539/28, 544/21, 386/1, 390/19, 388/19, 392/18.

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2018-08-17 13:03:35

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

CISOWA
ID:2016/8

Cisowa PlayGround II

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Paweł Różyński
e-mail: dzielnica@cisowa.info.pl
tel.: 660561068

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Projekt zlokalizowany będzie na terenie Osiedla Cisowa w gdyńskiej dzielnicy Cisowa, pomiędzy budynkami Chylońska 261, Chylońska 265 i Chylońska 267. Inwestycja zostanie zrealizowana na działkach 633, 641, 705/637 stanowiących współwłasność gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz mieszkańców tych nieruchomości, a także na gruntach stanowiących własność gminy – działki 536/7, 539/28, 544/21, 386/1, 390/19, 388/19, 392/18.

Opis:
W ramach modernizacji istniejącego placu zabaw (powierzchnia około 700 m kw., długość ogrodzenia ok. 100 m, ogrodzenie metalowe) wykonane zostaną następujące prace: – wyrównanie istniejącego terenu i renowacja nawierzchni, – demontaż ławek, trzech najstarszych zabawek oraz piaskownicy, – budowa nowego chodnika pomiędzy obiema furtkami oraz po północnej i wschodniej stronie placu zabaw, – zakup i instalacja nowych zabawek (dwa zestawy zabawkowe, huśtawka bocianie gniazdo, małe linarium), – zakup i instalacja nowej piaskownicy, – zakup i instalacja nowych ławek, kosza na śmieci oraz stojaka na rowery. U szczytu budynku Chylońska 261 lub przy ogrodzeniu placu powstanie siłownia zewnętrzna na 6 urządzeń. Będą one posadowione na nawierzchni z kostki brukowej z opcją rozbudowy w przyszłości. Wzdłuż południowej krawędzi placu posadzone zostaną drzewa (5 sztuk) o docelowej wysokości do 8 metrów, które za kilka lat dadzą cień na części placu zabaw. Dodatkowo w ramach projektu wykonana będzie estetyzacja klombu po północnej stronie placu zabaw. Projekt zostanie przeprowadzony w dwóch etapach tak, aby przynajmniej część placu zabaw była dostępna dla dzieci przez okres realizacji. Dwa zadania – mały zestaw zabawowy oraz małe linarium mają niższy priorytet realizacji i zostaną zrealizowane wtedy, gdy umożliwią to środki finansowe. Niezależnie Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa na własny koszt usunie stary sprzęt zabawowy oraz dokona modernizacji chodników po północnej stronie placu zabaw oraz wokół klombu.

Kalkulacja kosztów:

1. Projekt zagospodarowania terenu wraz z dokumentacją i nadzorem – 8 000,00 PLN 2. Wykonanie nawierzchni trawiastej wraz z niwelacją – 600 m.kw. (25,00 zł/m.kw) – 15 000,00 PLN 3. Wykonanie nawierzchni syntetycznej pod zestawami zabawowymi oraz urządzeniami spełniajacymi standardy dostępności – 80 m.kw. (350,00 zł/m.kw.) – 28 000,00 PLN 4. Wykonanie nawierzchni piaskowej pod istniejącymi zabawkami – 50 m.kw. (100,00 zł/m.kw) – 5 000,00 PLN 5. Zakup i instalacja dużego zestawu zabawkowego dla dzieci w wieku 3 – 10 lat – 64 780,00 PLN 6. Zakup i instalacja średniego zestawu zabawkowego dla dzieci w wieku 1 – 3 lat – 20 000,00 PLN (Priorytet II) 7. Zakup i instalacja piaskownicy ze stoliczkiem – 5 000,00 PLN 8. Zakup i instalacja małego linarium – 10 000,00 PLN (Priorytet II) 9. Zakup i instalacja huśtawki bocianie gniazdo – 8 000,00 PLN 10. Zakup i instalacja bujaczka z oparciem – 2 500,00 PLN 11. Zakup i montaż ławek na terenie placu – 4 sztuki (800,00 zł/szt.) – 3 200,00 PLN 12. Zakup i montaż śmietnika na terenie placu – 2 sztuki (800,00 zł/szt.) – 1 600,00 PLN 13. Zakup i montaż stojaka na rowery przed placem – 2 sztuki (700,00 zł/szt.) – 1 400,00 PLN 14. Zakup i montaż tablicy regulaminowej – 1 sztuka (700,00 zł/szt.) – 700,00 PLN 15. Wykonanie chodnika z kostki betonowej wraz z obrzeżami (chodnik przez plac zabaw pomiędzy furtkami) – ok. 60 m.kw (140,00 zł/m.kw.) – 8 400,00 PLN 16. Przygotowanie klombu pod obsadzenia wraz z wymianą ziemi na żyzną o gr. warstwy 20 cm – 10 m.kw. (40,00 zł/m.kw.) – 400,00 PLN 17. Obsadzenie klombu kwiatami i drobnymi krzewami – 10 m.kw. (50,00 zł/m.kw.) – 500,00 PLN 18. Sadzenie drzew wzdłuż południowej krawędzi placu – 5 szt. (60,00 zł szt.) – 300,00 PLN 19. Koszt pielęgnacji przez okres 3 lat (60% nakładów na materiał roślinny i ściółkowy) – 720,00 PLN 20. Budowa siłowni zewnętrznej (6 stanowisk do ćwiczeń) wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej (powierzchnia ok. 80 m2) – 36 000,00 PLN RAZEM: 219 500,00 PLN

Szacunkowa łączna wartość projektu:219 500 zł

 

Załączniki: