Budowa wyniesionych przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Nałkowskiej, Korzennej i Gojawiczyńskiej oraz na ul. Brzechwy przy SP nr 46 – BO Gdynia

Budowa wyniesionych przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Nałkowskiej, Korzennej i Gojawiczyńskiej oraz na ul. Brzechwy przy SP nr 46

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Budowa wyniesionych przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Nałkowskiej, Korzennej i Gojawiczyńskiej oraz na ul. Brzechwy przy SP nr 46

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Karwiny
Szacunkowa wartość projektu
255 698 zł
Liczba głosów
583
Liczba punktów
2657
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2018

Przyjazne Karwiny dla pieszych: poprawa bezpieczeństwa pieszych w pobliżu szkół i przedszkoli: na skrzyżowaniu Nałkowskiej/Korzenna/Gojawiczyńskiej oraz Jana Brzechwy (zabezpieczenie przejść dla pieszych). Przejścia te to miejsca, gdzie występuje intensywny ruch pieszy pomiędzy trzema karwińskimi osiedlami i jednocześnie dochodzi do przekroczeń prędkości i potrąceń pieszych.

Lokalizacja projektu:
Projekt składa się z 2 zadań – każde z nich to fragment drogi do SP42 i SP46. Zakłada się, że projekt będzie służył przede wszystkim bezpieczeństwu pieszych ze wszystkich trzech części Karwin oraz uczniom uczęszczającym do obu szkół. Dokładne lokalizacje to: 1) skrzyżowanie Nałkowskiej/Korzenna/Gojawiczyńskiej 2) Brzechwy (przy szkole nr 46 i przedszkolu nr 57) – przejście w połowie drogi.

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2021-11-08 11:30:15

Zrealizowane działania:

 • lipiec 2018 r. – przekazanie projektu do realizacji,
 • sierpień 2018 r. – wystąpienie z wnioskiem do ZDiZ o wydanie warunków technicznych,
 • październik – grudzień 2018 r. – uzyskanie warunków technicznych,
 • I kwartał 2019 r. – przygotowanie materiałów do zapytania ofertowego; zgłoszone oferty znacznie przekroczyły zaplanowane kwoty na inwestycje, nie wybrano oferty,
 • maj-sierpień 2019 r. – ponowne wystąpienie do ZDiZ o warunki techniczne dla zmniejszonego zakresu określonego w projekcie do BO (ul. Brzechwy włączono do dokumentacji na wykonanie miejsc Kiss and Ride i pasa rowerowego (projekt z BO2019)),
 • wrzesień-grudzień 2019 r. – uzyskanie nowych warunków technicznych na ul. Nałkowskiej; dodano zakres prac związanych z realizacją doświetlenie przejścia dla pieszych na Nałkowskiej/Korzennej (z projektu z BO 2019)); 
 • styczeń – luty 2020 r. – wysłano zapytania ofertowe i dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. ul. Nałkowskiej,
 • marzec – wrzesień 2020 r. – inwestycja w trakcie projektowania,
 • wrzesień – październik 2020 r. – złożenie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót; uzupełnianie dokumentacji,
 • listopad – grudzień 2020 r. – uzyskano zgłoszenie robót budowlanych,
 • lipiec 2021 r. – ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
 • sierpień 2021 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację robót,
 • grudzień 2021 r. –  zakończenia robót oraz realizacji projektu.

Koszt projektu wyniósł: 377 686 zł.

————————
Jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel: 58 668 83 00
e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl

KARWINY
ID:2018/250

Budowa wyniesionych przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Nałkowskiej, Korzennej i Gojawiczyńskiej oraz na ul. Brzechwy przy SP nr 46

Autor projektu:
e-mail: kajetan.lewandowski@gmail.com

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Projekt składa się z 2 zadań – każde z nich to fragment drogi do SP42 i SP46. Zakłada się, że projekt będzie służył przede wszystkim bezpieczeństwu pieszych ze wszystkich trzech części Karwin oraz uczniom uczęszczającym do obu szkół. Dokładne lokalizacje to: 1) skrzyżowanie Nałkowskiej/Korzenna/Gojawiczyńskiej 2) Brzechwy (przy szkole nr 46 i przedszkolu nr 57) – przejście w połowie drogi.
Opis:
Jako „Przyjazne Karwiny” od lat śledzimy życie naszej dzielnicy i zabiegamy o poprawę komfortu i bezpieczeństwa pieszych na Karwinach. W minionych latach udało się doprowadzić do remontu chodników na Korzennej i Nałkowskiej, Zapolskiej przy przychodni i na Jana Brzechwy. Wiemy, że to poprawiło komfort poruszania się pieszo po Karwinach – teraz czas na poprawę bezpieczeństwa! Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poruszających się pieszo na Karwinach w miejscach, gdzie przecinają się drogi samochodowe i piesze. Projekt ma 2 zadania: 1) Zabezpieczenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Nałkowskiej/Korzenna/Gojawiczyńskiej. Jest to bardzo ważne przejście łączące Karwiny I i II. W jedną stronę jest to droga do kompleksu edukacyjnego w ramach SP42, do przychodni i na policję, zaś w drugą do sklepów, biedronki, przedszkola i PKM. Szerokość ulicy Nałkowskiej oraz łuki na skrzyżowaniu powodują, że część kierowców przekracza prędkość, co przy takim dużym natężeniu ruchu pieszego (w szczególności dzieci idących samodzielnie do SP42) rodzi poważne niebezpieczeństwa. Zakłada się w ramach projektu przejście po północnej stronie skrzyżowania zostanie wyniesione, wyprostowane oraz powstanie azyl w połowie przejścia. W ostatnich latach doszło do kilku wypadków na tym skrzyżowaniu, w tym najechanie na pieszego. W każdym przypadku przyczyną była zbyt duża prędkość kierowcy. Dlatego właśnie redukcja prędkości poprawi bezpieczeństwo także dla kierowców jadących prawidłowo. Niestety, ogłoszono plany stworzenia połączenia drogowego ulicy Buraczanej i Strzelców, co oznacza znaczne zwiększenie ruchu. Uspokojenie na Nałkowskiej jest więc niezbędne, by dzieci miały bezpieczną drogę do szkoły, a rodzice mogli je spokojnie puszczać same. 2) Przejście dla pieszych przez ulicę Jana Brzechwy na wysokości SP46 to jedno z najniebezpieczniejszych przejść w dzielnicy! W ostatnich latach doszło tam do kilku kolizji z pieszymi, w wyniku których jedna osoba poniosła śmierć. Szerokie jezdnie ulicy Brzechwy (szersze niż Wielkopolska) zachęcają do zbyt szybkiej jazdy. Jest to szczególnie istotne, zważywszy, że tędy wiedzie droga do SP46 i kilku przedszkoli, jak również do sklepów, apteki, poczty i na przystanek ZKM „Myśliwska”. Kierowcy pędzący w dół do świateł to także zagrożenie dla innych kierowców włączających się do ruchu z bocznych wyjazdów. W ten sposób w grudniu 2016 roku zginął pieszy, zaś kolejny został ranny we wrześniu 2017 . Wyniesienie przejść – umożliwiające przejazd z prędkością 30 km/h – będzie analogiczne do rozwiązań przy SP13 (na Halickiej) i przy III LO na Legionów, a to ze względu na konieczność uwzględnienia ruchu autobusów ZKM. Uważamy, że bezpieczeństwo pieszych to najważniejsza sprawa w naszej dzielnicy. Zwłaszcza w kontekście planów puszczenia ruchu ze Strzelców do Obwodnicy przez ulicę Nałkowskiej. Każdy jest pieszym! Wielu z nas wysyła przez te przejścia dzieci do szkoły. Przez te przejścia chodzą starsze osoby do przychodni, sklepu, spółdzielni. Dlatego bardzo prosimy was o głosy! Kalkulacja zadań (po konsultacjach z Wydziałem Inwestycji UM) Wyniesienie przejścia dla pieszych Nałkowskiej/Korzenna wraz z korektą geometrii skrzyżowania 1 szt. *72 000,00 zł 72 000,00 zł brutto 72 000,00 zł Wyniesienie przejścia dla pieszych przez ulicę Jana Brzechwy przy SP46 2 szt.* 36 000,00 zł 72 000,00 zł brutto 72 000,00 zł Budowa 6 szt. wpustów deszczowych ulicznych z przykanalikami dł. łącznej ok. 75m – 64.123,0 zł brutto 64 123,00 zł Dokumentacja projektowa (0,15%*208123,00 zł) 31 218,45 zł
Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
Koszt
1
Wyniesienie przejścia dla pieszych Nałkowskiej/Korzenna wraz z korektą geometrii skrzyżowania 1 szt.
71 700,00 zł
2
Wyniesienie przejścia dla pieszych przez ulicę Jana Brzechwy przy SP46 2 szt.
72 000,00 zł
3
Budowa 6 szt. wpustów deszczowych ulicznych z przykanalikami dł. łącznej ok. 75m
64 123,00 zł
4
Dokumentacja projektowa (20% kosztów inwestycji)
41 625,00 zł
5
Nadzór inwestorski (3% kosztów inwestycji)
6 250,00 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:255 698 zł

 

Załączniki: