Budowa wybiegu dla psów (szczególnie ze schroniska Ciapkowo), pomiędzy PKM a ul. Halicką, organizacja zajęć tanecznych dla mieszkańców oraz doświetlenie boiska przy ul. Spokojnej – BO Gdynia

Budowa wybiegu dla psów (szczególnie ze schroniska Ciapkowo), pomiędzy PKM a ul. Halicką, organizacja zajęć tanecznych dla mieszkańców oraz doświetlenie boiska przy ul. Spokojnej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Budowa wybiegu dla psów (szczególnie ze schroniska Ciapkowo), pomiędzy PKM a ul. Halicką, organizacja zajęć tanecznych dla mieszkańców oraz doświetlenie boiska przy ul. Spokojnej

Kropeczki jako tło strony
Budowa wybiegu dla psów (szczególnie ze schroniska Ciapkowo), pomiędzy PKM a ul. Halicką, organizacja zajęć tanecznych dla mieszkańców oraz doświetlenie boiska przy ul. Spokojnej
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Mały Kack
Szacunkowa wartość projektu
286 700 zł
Liczba głosów
1492
Liczba punktów
6511
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2019

Leśna strefa dla piesków (Ciapkowo +) Zumba, Latino, Bardzo duża , ponad pół ha, leśna strefa dla wszystkich piesków ze szczególnym uwzględnieniem piesków z pobliskiego Ciapkowa.

Lokalizacja projektu:
Wybieg dla psów – tzw. Mały Lasek,ul.Halicka, Zumba Latino, Halicka 8, monitoring ul. Halicka/Spokojna

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2022-06-10 12:46:38

Zrealizowane działania:

 • grudzień 2019 r. / styczeń 2020 r. – zakończenie prac związanych z oczyszczaniem terenu; uruchomienie procedur związanych z wyłonieniem projektanta wybiegu dla psów,
 • kwiecień 2020 r. – wyłonienie projektanta wybiegu dla psów,
 • maj 2020 r. – podpisanie umowy z wykonawcami dokumentacji projektowej wybiegu dla psów,
 • wrzesień 2020 r. – aneksowanie umowy z projektantem,
 • listopad 2020 r. – odbiór dokumentacji projektowej wybiegu dla psów i dot. oświetlenia,
 • grudzień 2020 r. – otrzymanie braku sprzeciwu na wykonanie prac z Wydziału Architektoniczno-Budowlanego; ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót,
 • luty – marzec 2021 r. – wyłonienie wykonawcy wybiegu dla psów i podpisanie umowy,
 • marzec – kwiecień 2021 r. – przekazano do realizacji dokumentację oświetlenia,
 • maj 2021 r. – rozesłano zapytanie ofertowe do Wykonawców robót związanych z realizacją zadań przy ul. Spokojnej,
 • czerwiec 2021 r. – podpisano umowę z Wykonawcą oświetlenia i monitoringu,
 • lipiec 2021 r. – zakończenie realizacji wybiegu dla psów,
 • wrzesień – listopad 2021 r. – zakończenie robót związanych z oświetleniem i monitoringiem oświetlenia oraz sprawdzanie przez nadzór inwestorski dokumentów odbiorowych oświetlenia i monitoringu,
 • marzec 2022 r. – zakończono zajęcia taneczne i zakupiono sprzęt.

Planowane działania:

 • 2022 r. – posadowienie gablot informacyjnych.

—————————–
Jednostki realizujące:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia
tel. 58 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl;

Szkoła Podstawowa nr 13
ul. Halicka 8, 81–506 Gdynia
tel. 58 622 23 43
e-mail: sekretariat@sp13.edu.gdynia.pl
oraz
Wydział Inwestycji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
tel. 58 668 83 00
e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl

MAŁY KACK
ID:2019/MAK/0007

Budowa wybiegu dla psów (szczególnie ze schroniska Ciapkowo), pomiędzy PKM a ul. Halicką, organizacja zajęć tanecznych dla mieszkańców oraz doświetlenie boiska przy ul. Spokojnej

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Halina Pałgan
e-mail: ha.ya@interia.pl
tel.: 609690360

Typ:
Duży

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Wybieg dla psów – tzw. Mały Lasek,ul.Halicka, Zumba Latino, Halicka 8, monitoring ul. Halicka/Spokojna
Opis:
Zadrzewiona, i zarośnięta chaszczami działka (płn. Mały Lasek) nr 963 o powierzchni około 5 tys m2 pomiędzy torami PKM a ul. Halicką w Małym Kacku. Działka pod budowę wybiegu dla psów została skonsultowana i uzgodniona z leśnikiem miejskim. Wybieg przeznaczony będzie dla wszystkich piesków a szczególnie dla opuszczonych piesków z pobliskiego Ciapkowa. Teren należy oczyścić z gęsto porośniętych samosiejek, rozdrobnić wycinkę , ogrodzić teren , zamontować bramę wjazdową oraz 3 furtki. Tuz przy wybiegu, vis a vis w Szkole 13 ZUMBA i LATINO dla wszystkich naszych mieszkańców + Doświetlenie i monitoring Halicka/ doświetlenie uliczne i monitoring Spokojna
Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
Dokumentacja projektu i fizyczne wytyczenie terenu 0.560 ha
15000 zł
2
ogrodzenie systemowe 330 mb x 160 zł z montażem
52800 zł
3
1 szt. brama wjazdowa z montażem
4000 zł
4
3 szt wejścia, furtki x 2.600,- z montażem
7800 zł
5
1 szt. tablica nformacyja z regulaminem z montażem
700 zł
6
CZTERY poziome gablotki 160×90 informacyjne, na potrzeby mieszkańców x 2.500
10000 zł
7
wycinka samosiejek i chaszczy pow. 0.600 ha
30000 zł
8
rozdrobnienie wycinki z pow. 0.600 ha x 2 zł i pozostawienie jej jako podłoże
12000 zł
9
urządzenia dla psiej zabawy z montażem
20000 zł
10
3 szt. kosze na odpady x 900,-
2700 zł
11
1 szt. dystrybutor (zgodne z tym, które funkcjonują na terenie miasta Gdynia)
700 zł
12
4 szt.ławki z oparciem x .1500,-
6000 zł
13
zakup materiałów, akcesoriów i przedmiotów promocyjno reklamowych
2000 zł
14
Doświetlenie i monitoring wybiegu Halicka
24000 zł
15
Doświetlenie uliczne i monitoring boiska Spokojna
21000 zł
16
Zumba i Latino 100 godzin x 250 zł zł 25.000,-
25000 zł
17
zakup sprzętu nagłośniającego
3000 zł
18
Utwardzenie dojścia do obiektu
20000 zł
19
Niwelacja i przygotowanie podłoża, uprzątnięcie terenu wraz z wywozem do miejsca zagospodarowania
30000 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:286 700 zł

Załączniki: