Budowa siłowni zewnętrznej Fit-Park przy ul. Abrahama 58-60 – BO Gdynia

Budowa siłowni zewnętrznej Fit-Park przy ul. Abrahama 58-60

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Budowa siłowni zewnętrznej Fit-Park przy ul. Abrahama 58-60

Kropeczki jako tło strony
Budowa siłowni zewnętrznej Fit-Park przy ul. Abrahama 58-60
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Śródmieście
Szacunkowa wartość projektu
46 558 zł
Liczba głosów
520
Liczba punktów
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2014

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2018-08-17 10:40:53

W okresie lipiec/sierpień przygotowywano dokumentację projektową. W wyniku prac projektowych okazało się, że na wskazanej przez wnioskodawcę działce nr 689/305 zabudowanie terenu powoduje konieczność wykonania prac ziemnych, rozbiórki ogrodzenia i trzepaka oraz wycinki drzew i krzewów. Wykonanie tych robót i prac w znacznej części pochłonie zakładane środki finansowe kosztem urządzeń rekreacyjnych. W związku z powyższym, w celu realizacji zadania w kwocie zakładanej przez Wnioskodawcę, konieczne jest zmniejszenie ilości urządzeń rekreacyjnych. Uzyskano zgodę na realizację inwestycji na gruncie gminnym (działka Nr 689/305) przy ul. Abrahama. We wrześniu podczas spotkania z Wnioskodawcą ustalono ilość i rozmieszczenie urządzeń. Złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych i przygotowano przetarg nieograniczony na dostawę i montaż siłowni zewnętrznej. Od stycznia 2015r. wnioskowano do Ministra Infrastruktury i Rozwoju o zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych, koniecznych do uzyskania przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych. W maju 2015r. złożono wniosek na rozszerzenie zgody dot. inwestycji na wskazanym terenie. W lipcu złożono ponownie komplet dokumentów do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego na przyjęcie zgłoszenia dot. wykonania robót budowlanych. We wrześniu rozpoczęto procedury przetargowe zwiazane z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych. Zadanie zostało zrealizowane w grudniu 2015 roku.