Budowa siłowni outdoor przy ul. Wzgórze Bernadowo – Piękny Mały Kack – BO Gdynia

Budowa siłowni outdoor przy ul. Wzgórze Bernadowo – Piękny Mały Kack

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Budowa siłowni outdoor przy ul. Wzgórze Bernadowo – Piękny Mały Kack

Kropeczki jako tło strony
Budowa siłowni outdoor przy ul. Wzgórze Bernadowo – Piękny Mały Kack
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Mały Kack
Szacunkowa wartość projektu
29 950 zł
Liczba głosów
763
Liczba punktów
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2015

Lokalizacja projektu:
ul. Wiczlińska 33, działka o nr 372/9, j. rej. 371; KW 4687; Obręb GD. Typ własności: Zasób gruntów Gminy

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2018-08-17 11:40:23

 
 
Montaż urządzeń do ćwiczeń – prasa nożna, narty biegowe, wyciąg górny, motyl, biegacz, wioślarz wraz z umieszczeniem tablicy regulaminowej oraz kosza na śmieci.
 
W styczniu 2016 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni o zgodę na zainwestowanie na działkach należących do Gminy Miasta Gdyni i Skarbu Państwa. Z powodu napotkanych problemów niezbędne okazało się szukanie nowej lokalizacji dla inwestycji. Pod koniec czerwca 2016 roku udało się ustalić ostateczną lokalizację dla realizacji inwestycji. Działka Skarbu Państwa pierwotnie wskazana we wniosku jest niemożliwa do zainwestowania – nie mogłą być wykorzystana z powodu planowanej inwestycji (przebudowa drogi). Ustalono ostateczną lokalizację inwestycji. Najkorzystniejszą jest działka należąca do zasobów Skarbu Państwa dz.nr 103/25 wraz z 284. W październiku trwało przygotowanie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji. W dniu 17 października 2016 przekazano projekt i wystąpiono do Urzędu Miasta Gdyni (referat Mienia Skarbu Państwa) o podpisanie umowy użyczenia terenu pod inwestycję. Uzyskano zgodę na użyczenie terenu z referatu Skarbu Państwa UM Gdyni a następnie podpisano umowę Użyczenia. W dniu 8 lutego 2017 roku złożono do wydziału zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczace planowanej inwestycji. W pzygotowaniu jest procedura wszczęcia powtórnego postępowania przetargowego na realizacjęinwestycji. W dniu 11 września 2017 roku wykonawca poinformował o gotowości do odbioru inwestycji. Odbioru dokonano dn. 20 września 2017 roku. Inwestycja zakończona..
 
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
 

 

DĄBROWA
ID:2015/469

Mini Boisko Szkolne przy ZWE NR 1 Gdynia Dąbrowa, Wiczlińska

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Józef Poręba
e-mail: jozefporeba1974@wp.pl

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
ul. Wiczlińska 33, działka o nr 372/9, j. rej. 371; KW 4687; Obręb GD. Typ własności: Zasób gruntów Gminy
Opis:
Budowa mini boiska wielofunkcyjnego (piłka nożna, mini koszykówka) o nawierzchni poliuretanowej wraz z wykonaniem podbudowy z przeznaczeniem dla dzieci w wieku 2-11 lat
Kalkulacja kosztów:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej – wycena prac projektowych zgodnie z rozporządzeniem Dz. U. z 2004 r nr 130, poz.1389 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkjonalno-użytkowym. – 10 000,00 zł 2. Dostawy wyposażenia boiska: Bramki – komplet – 5000,00 zł Kosz do mini koszykówki – 2000,00 zł Ogrodzenie boiska ok. 90 mb – 20 000,00 zł 3. Wykonanie boisk z nawierzchni poliuretanowej z nową podbudową ok. 500 zł/m2 – 150 000,00 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu:187 000 zł

 

Załączniki: