Budowa ścieżki rowerowej i zręcznościowej pętli rowerowej w lasach komunalnych dzielnicy Witomino-Radiostacja – od ul. Kieleckiej do boiska w lesie – BO Gdynia

Budowa ścieżki rowerowej i zręcznościowej pętli rowerowej w lasach komunalnych dzielnicy Witomino-Radiostacja – od ul. Kieleckiej do boiska w lesie

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Budowa ścieżki rowerowej i zręcznościowej pętli rowerowej w lasach komunalnych dzielnicy Witomino-Radiostacja – od ul. Kieleckiej do boiska w lesie

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Witomino Radiostacja
Szacunkowa wartość projektu
198 200 zł
Liczba głosów
767
Liczba punktów
3746
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2018

Budowa pierwszej zintegrowanej ścieżki rowerowej ze zręcznościową pętlą rowerową polega na: – wyjątkowej atrakcji sportowo-rekreacyjnej w postaci rekreacyjnych, ekologicznych, tras rowerowych, wpisujących się w otoczenie – zgodnie z ekosystemem.
wytyczeniu i budowy pierwszej trasy o długości 1600m i zręcznościowej pętli rowerowej przeznaczonych dla wszystkich rowerzystów o długości 100m. – regulacji ruchu pomiędzy użytkownikami terenów i poprawy ich bezpieczeństwa oraz komfortu (spacery rodzinne, spacery z psami, nordic walking, biegacze, rowerzyści).

Projekt zlokalizowany jest na terenach leśnych, w lasach komunalnych znajdujących się w kwadracie między: osiedlem Witomino-Radiostacja, a CH Riviera, Gdyńską Halą Widowiskową i terenami GCS, od ul. Kieleckiej do boiska w lesie (działki 30, 31, obręb 0028).

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2024-01-04 14:13:00

Zrealizowane działania:

 • lipiec 2018 r. – wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym;
 • sierpień 2018 r. – przygotowanie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,
 • październik 2018 r. – spotkanie z autorem projektu dot. szczegółów realizacji zadania,
 • listopad 2018 r. – grudzień 2019 r. – oczekiwanie na zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym,
 • styczeń 2019 r. – otrzymanie zgody na zainwestowanie na gruncie gminnym,
 • luty 2020 r. ogłoszenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej – postępowanie unieważniono,
 • kwiecień 2020 r. – ponowne ogłoszenie postępowania oraz wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,
 • maj 2020 r. – podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej,
 • czerwiec 2020 r. – rozpoczęcie projektowania,
 • wrzesień 2020 r. – oczekiwanie na wytyczne do projektowania od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w związku z odnalezieniem obiektu archeologicznego, 
 • luty 2021 r. – po otrzymaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz skorygowaniu trasy rowerowej zgodnie z zaleceniami, złożone zostały wnioski o opinię do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdyni.
 • lipiec – sierpień 2021 r. – odbiór dokumentacji projektowej; zdobywanie niezbędnych decyzji administracyjnych, równolegle przygotowywana jest dokumentacja do uruchomienia postępowania na wybór wykonawcy robót,
 • grudzień 2021 r. – uzyskano decyzję pozwolenia na budowę,
 • marzec 2022 r. – ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
 • kwiecień 2022 r. – unieważnienie postępowania z przyczyn formalnych oraz ogłoszenie kolejnego postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
 • maj 2022 r. – unieważnienie postępowania, ponieważ cena złożonej oferty dwukrotnie przewyższała kwotę przewidzianą na realizację zadania,
 • czerwiec 2022 r. – wszczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy części robót robót budowlanych przewidzianych w projekcie tj. związanych z budową szlaku rowerowego rekreacyjnego typu singletrack;
 • lipiec – sierpień 2022 r. – unieważnienie postępowania i ogłoszenie czwartego postępowanie w wyniku którego wyłoniono Wykonawcę robót.
 • wrzesień 2022 r. – podpisanie umowy na roboty budowalne w zakresie budowy szlaku rowerowego rekreacyjnego typu singletrack,
 • grudzień 2022 r. – dokonano odbioru trasy singletrack; złożono wniosek o pozwolenie na użytkowanie do Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego;
 • czerwiec 2023 r. – wpłynęło zaświadczenie o braku sprzeciwu w drodze decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Planowane działania:

 • termin realizacji zręcznościowej pętli rowerowej jest zależny od uzyskania akceptacji na zwiększenie środków finansowych na zadanie.

—————————-
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia
tel./fax: 58 622 11 64, 58 622 35 74
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
www.gdyniasport.pl

WITOMINO RADIOSTACJA
ID:2018/267

Budowa ścieżki rowerowej i zręcznościowej pętli rowerowej w lasach komunalnych dzielnicy Witomino-Radiostacja – od ul. Kieleckiej do boiska w lesie

Autor projektu:
Imię i nazwisko: DARIUSZ TRYBOCKI
e-mail: dariusz@trybocki.com
tel.: 790019080

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Projekt zlokalizowany jest na terenach leśnych, w lasach komunalnych znajdujących się w kwadracie między: osiedlem Witomino-Radiostacja, a CH Riviera, Gdyńską Halą Widowiskową i terenami GCS, od ul. Kieleckiej do boiska w lesie (działki 30, 31, obręb 0028).
Opis:
Rekreacyjne uprawianie sportów rowerowych stało się jednym z najważniejszych segmentów turystyki w Polsce i Europie. Forma rodzinnego wypoczynku „razem z rowerem” stanowi bardzo silny trend z ogromnym potencjałem, stając się jednym z głównych sposobów na aktywną formę wypoczynku. Ekologiczne, rekreacyjne, trasy rowerowe to recepta na wykorzystanie potencjału drzemiącego w terenach miejskich I kolarstwie, a tym samym na zwiększenie atrakcyjności miasta, zarówno dla mieszkańców jak i dla turystów. Projekt realizuje wiele potrzeb społecznych m.in.: – rozwój infrastruktury rowerowej miasta Gdynia, szczególnie w dzielnicy łączącej centrum miasta z pozostałymi dzielnicami Gdyni, – wspieranie aktywności sportowych mieszkańców i propagowanie zdrowego stylu życia, – poprawa estetyzacji i postaw proekologicznych wśród użytkowników terenów leśnych, – wzmocnienie świadomości bezpieczeństwa pomiędzy uczestnikami ruchu drogowego, – wspieranie lokalnego handlu oraz usług poprzez zwiększoną liczbę osób korzystających z ich usług. Korzyści z budowy: – Uniwersalność: produkt skierowany do każdej grupy społecznej, niezależnie od wieku.
 – Bezpieczeństwo: jednokierunkowe trasy rowerowe podzielone ze względu na stopień trudności, oddzielenie ruchu pieszego od rowerzystów. – Wspieranie aktywności sportowej i postaw proekologicznych.
Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
Koszt
1
Przygotowanie koncepcji – wytyczenie tras ścieżki 1600 m i pętli 100 m na podstawie śladu GPS z wizją lokalną, z oznaczeniem tras, opis techniczny projektu.
12 320,00 zł
2
Budowa ścieżki o długości 1600 m.
137 760,00 zł
3
Budowa zręcznościowej pętli rowerowej o długości 100 m.
28 651,00 zł
4
Materiały budowlane + transport – m.in. wysiewka żwirowa, piasek 30 t.
6 150,00 zł
5
Koszty logistyki wykonawcy (transport, maszyny, noclegi, diety).
13 319,00 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:198 200 zł

 

Załączniki: