Budowa oświetlenia wzdłuż Starodworcowej, poprawa bezpieczeństwa pieszych na Gryfa Pomorskiego, Zwinisławy, Źródle Marii i uspokojenie ruchu na ulicy Górniczej. – BO Gdynia

Budowa oświetlenia wzdłuż Starodworcowej, poprawa bezpieczeństwa pieszych na Gryfa Pomorskiego, Zwinisławy, Źródle Marii i uspokojenie ruchu na ulicy Górniczej.

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Budowa oświetlenia wzdłuż Starodworcowej, poprawa bezpieczeństwa pieszych na Gryfa Pomorskiego, Zwinisławy, Źródle Marii i uspokojenie ruchu na ulicy Górniczej.

Kropeczki jako tło strony
Budowa oświetlenia wzdłuż Starodworcowej, poprawa bezpieczeństwa pieszych na Gryfa Pomorskiego, Zwinisławy, Źródle Marii i uspokojenie ruchu na ulicy Górniczej.
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Wielki Kack
Szacunkowa wartość projektu
448 945 zł
Liczba głosów
1192
Liczba punktów
1192
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2020

Strefa Tempo 30 w wielu miejscach naszej dzielnicy to nadal fikcja. Rodzice obawiają się puszczać dzieci same z domu, zwłaszcza po zmroku. Razem to poprawmy! Projekt przewiduje poprawę bezpieczeństwa poprzez poprawę oświetlenia oraz wyniesienia przejść dla pieszych w 6 miejscach wskazywanych nam jako potencjalnie niebezpieczne przez mieszkańców dzielnicy. Chcemy przede wszystkim poprawić widoczność pieszych i spowolnić zbyt szybki względem przepisów ruch samochodów przede wszystkim na Fikakowie, ale także przy Źródle Marii i na Starodworcowej.

Lokalizacja projektu:
Projekt jest zlokalizowany w 6 różnych miejscach Wielkiego Kacka: na Gryfa Pomorskiego, Zwinisławy, Źródle Marii, Starodworcowej, Witosławy i Górniczej

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2022-10-17 16:43:54

Zrealizowane działania:

 • sierpień 2020 r. – wystąpienie z wnioskiem o wydanie warunków technicznych,
 • wrzesień 2020 r. – uzyskanie warunków technicznych,
 • listopad 2020 r .- wysłano zapytania ofertowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo- kosztorysowej,
 • lipiec – sierpień 2021 r. – odbiór dokumentacji projektowo – kosztorysowej i weryfikacja,
 • wrzesień – październik 2021 r. – uzupełnienia dokumentacji i zgłoszenie robót,
 • listopad – grudzień 2021 r. – uzyskano brak sprzeciwu do zgłoszenia robót, przekazano inwestycję do realizacji,
 • luty 2022 r. – popisano umowę na roboty budowlane,
 • marzec 2022 r. – rozpoczęcie robót w zakresie oświetlenia oraz inwestycji przy ul. Źródło Marii oraz ul. Górniczej,
 • czerwiec 2022 r. – przystąpienie do realizacji robót  na Gryfa Pomorskiego i Zwinisławy,
 • sierpień 2022 r. – zakończenie realizacji zadania w zakresie oświetlenia oraz planowanych inwestycji przy ul. Źródło Marii oraz ul. Górniczej,
 • wrzesień 2022 r. – zakończenie robót budowlanych na Gryfa Pomorskiego i Zwinisławy: wyniesionych przejść dla pieszych przy ul. Gryfa Pomorskiego 79 (w pobliżu sklepu Merkus), przy skrzyżowaniu ul. Gryfa Pomorskiego z ul. Szefki, przy skrzyżowaniu ul. Gryfa Pomorskiego z ul. Lipową, Zwinisławy i Myśliwską (na wysokości budynku zlokalizowanego przy ul. Lipowej 15).

Ostatecznie realizacja całego projektu wyniosła: 1 059 093 zł (w tym 444 041 zł – koszt oświetlenia oraz inwestycji przy ul. Źródło Marii oraz ul. Górniczej). W ramach prac związanych z wykonaniem przejść dla przejść przy ul. Gryfa Pomorskiego, przy wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przebudowana została też kanalizacja deszczowa oraz sieć oświetleniowa.

Zdj. ZDiZ

—————————–
Jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 (pokój 230), Gdynia
tel. (58) 668 83 00
e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl 
oraz 
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24, Gdynia
tel. (58) 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

WIELKI KACK
ID:2020/WIK/0015

Budowa oświetlenia wzdłuż Starodworcowej, poprawa bezpieczeństwa pieszych na Gryfa Pomorskiego, Zwinisławy, Źródle Marii i uspokojenie ruchu na ulicy Górniczej.

Typ:
Duży

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Projekt jest zlokalizowany w 6 różnych miejscach Wielkiego Kacka: na Gryfa Pomorskiego, Zwinisławy, Źródle Marii, Starodworcowej, Witosławy i Górniczej
Opis:
Wspólnie poprawmy bezpieczeństwo pieszych w naszej dzielnicy! Wsłuchując się w wasze głosy wybraliśmy aż 6 newralgicznych miejsc, które chcielibyśmy zabezpieczyć poprzez oświetlenie albo uspokojenie ruchu samochodowego. Zależy nam na tym, by jak największa liczba mieszkańców odczuła pozytywne skutki inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Pierwsze polega na budowie dwóch nowych linii oświetleniowych: na fragmencie Starodworcowej (między nr 2 a 5). Miejsce te wskazywane jest przez mieszkańców jako ciemne i niebezpieczne.

Kolejne lokalizacje to przejścia dla pieszych, które chcielibyśmy wynieść i doświetlić. Są to 2 przejścia na Gryfa Pomorskiego – przede wszystkim przy „Merkusie” oraz przy Szefki, przejście na skrzyżowaniu ulicy Zwinisławy i Lipowej oraz skrzyżowanie łączące parking przy kościele św. Wawrzyńca z wejściem na cmentarz przy ulicy Źródło Marii. Wszystkie te miejsca od dawna są wskazywane jako niebezpieczne dla pieszych. Oprócz tego chcemy zapobiec przekraczaniu prędkości w strefie Tempo 30 na ulicy Górniczej.

Zadanie, jakie chcielibyśmy zrealizować:
1) Budowa oświetlenia na odcinku Starodworcowej (między Radosną a Wesołą). Na tym odcinku, od budynku nr 5 do nr 2, nie ma oświetlenia. Chcemy je uzupełnić ustawiając 9 latarni. To droga dzieci do szkoły, dojście dla mieszkańców do punktów usługowych (kwiaciarnia, bar, sklepy).

2) Skrzyżowania ulic Zwinisławy z Lipową: w tym miejscu szeroka i ruchliwa ulica przecina szlak pieszy pomiędzy osiedlem Fikakowo i ulicą Chwaszczyńską. Jest to także droga do szkoły nr 46, apteki, poczty i sklepów na Karwinach, zaś w drugą stronę do trasa do Przystani Lipowa i klubu seniora przy Lipowej 15. Niestety, część kierowców przekracza tam prędkość w tym miejscu, co rodzi ryzyko potrąceń pieszych. Chcemy wynieść wschodnie przejście dla pieszych, dzięki czemu kierowcy zwolnią w tym miejscu, zaś pieszym łatwiej będzie przejść na drugą stronę i będą oni bezpieczniejsi. Ze względu na nagromadzenie sieci po zachodniej skrzyżowania, można wynieść tylko przejście po stronie wschodniej. Z uwagi na przebiegającą tą ulicą trasę pojazdów komunikacji zbiorowej najazdy progów zwalniających muszą być wydłużone do 1,5m – 2m.

3) przejście dla pieszych na skrzyżowaniu Szefki i Gryfa Pomorskiego (przy Afroalco) – piesi wielokrotnie wskazywali, że to przejście jest niedoświetlone, zaś kierowcy mimo znaków o strefie Tempo 30 przekraczają prędkość. Przez to dochodzi tam do potrąceń, ostatnio pieszy został potrącony w grudniu 2019 roku. Wyniesione i oświetlone zostanie przejście po stronie wschodniej (od dołu ulicy).

4) przejście dla pieszych przy Gryfa Pomorskiego (obok Merkusa) – najważniejsze przejście dla pieszych na Fikakowie, którędy przemieszcza się bardzo dużo pieszych w każdym wieku – od seniorów idących do sklepu, czy trolejbusu, przez uczniów po rodziców z małymi dziećmi idącymi na plac zabaw. To bardzo ważne, by w tym miejscu piesi byli odpowiednio zabezpieczeni, tym bardziej, że panuje tam słaba widoczność (zieleń, altanka śmietnikowa, łuk). Chcemy, by to przejście zostało wyniesione i doświetlone dodatkowymi latarniami.

5) Źródło Marii (przy kościele). Chcemy spowolnić ruch na newralgicznym wyjeździe z terenu kościoła i parkingu, gdzie przecina się ruch pieszy i samochodowy i gdzie okresowo pojawia się duża liczba pieszych. Spowolnienie ruchu poprawi bezpieczeństwo wyjeżdżających z parkingu obok kościoła i przechodzących przez ciąg pieszy ze Starodworcowej do schodów na Gryfa. Dodatkowo uspokoi to ruch na przecięciu ulicy Źródło Marii z ważnym ciągiem pieszym od schodów na Gryfa do Starodworcowej.

6) Montaż 2 progów zwalniających (do prędkości 30 km/h) na ulicy Górniczej – tutaj również mieszkańcy zgłaszali kwestię przekraczania prędkości, a nawet wyprzedzania jadąc w dół. (projekt organizacji ruchu + wybudowanie progów).

Wszystkie 6 lokalizacji to obszar, gdzie obowiązuje strefa Tempo 30 i gdzie dochodzi do przekroczeń prędkości, a nawet wypadków. Wszystkie lokalizacje zostały skonsultowane z ZDiZ. Zakłada się, że same roboty w zakresie branży drogowej zostaną zrealizowane przez ZDiZ w ramach prac utrzymaniowych, zaś prace nad budową oświetlenia będą zrealizowane przez odpowiedni referat tut. Zarządu.

Naszym zdaniem bezpieczeństwo pieszych to podstawa. Każdy z nas jest pieszym – nieważne czy dorosły, czy dziecko, czy senior. Dzięki wygodnym i bezpiecznym warunkom dla pieszych poprawia się komfort życia w dzielnicy, nawiązują się społeczne więzi i lepiej prosperuje lokalny biznes. To bardzo ważne także dla rodzin z dziećmi – dzięki wyniesionym przejściom rodzice mniej boją się wypuszczać samodzielnie swoje dzieci na ulice. To zatem wspólna sprawa!

Udało nam się prawidłowo oświetlić rejon szkoły nr 20, na Starodworcowej powstały nowe chodniki, projektowane jest oświetlenie na ulicy Górniczej, niebawem rozpocznie się przebudowa dojścia między Krętą a kościołem św. Wawrzyńca wraz z jego oświetleniem. Widzimy zatem jak wiele udało się wspólnie dla pieszych zdziałać. Dlatego serdecznie zachęcamy do głosowania wraz z rodziną!

Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
Budowa nowego oświetlenia – słup + oprawa wzdłuż ulicy Starodworcowej (od nr 2 do nr 5) – 9 szt.
54000 zł
2
Budowa nowego oświetlenia – Roboty ziemne: wykopy, zasypka i inne wzdłuż ulicy Starodworcowej (od nr 2 do nr 5) – 270 m
25380 zł
3
Budowa nowego oświetlenia – Kanalizacja kablowa – 270 m
9450 zł
4
Budowa nowego oświetlenia – Roboty kablowe: układanie kabli, montaż osprzętu wzdłuż ulicy Starodworcowej (od nr 2 do nr 5) – 270 m
9450 zł
5
Budowa nowego oświetlenia – Badania i pomiary wzdłuż ulicy Starodworcowej (od nr 2 do nr 5)
900 zł
6
Budowa nowego oświetlenia – Uziemienie wzdłuż ulicy Starodworcowej (od nr 2 do nr 5)
1818 zł
7
Dokumentacja projektowa dla budowy oświetlenia wzdłuż ulicy Starodworcowej (od nr 2 do nr 5)
20199 zł
8
Koncepcja docelowego układu drogowego odcinka ulicy Starodworcowej
15000 zł
9
Budowa nowego oświetlenia – Roboty ziemne: wykopy, zasypka i inne przejście dla pieszych Gryfa-Szefki
940 zł
10
Budowa nowego oświetlenia – Kanalizacja kablowa przejście dla pieszych Gryfa-Szefki
350 zł
11
Budowa nowego oświetlenia – Roboty kablowe: układanie kabli, montaż osprzętu przejście dla pieszych Gryfa-Szefki
350 zł
12
Budowa nowego oświetlenia – Badania i pomiary przejście dla pieszych Gryfa-Szefki
1000 zł
13
Budowa nowego oświetlenia – Uziemienie przejście dla pieszych Gryfa-Szefki
404 zł
14
Dokumentacja projektowa dla budowy oświetlenia przejście dla pieszych Gryfa-Szefki
3008 zł
15
Wyniesienie przejścia dla pieszych – przejście dla pieszych Gryfa-Szefki
51000 zł
16
Budowa nowego oświetlenia – słup + oprawa przejście dla pieszych Gryfa (Merkus) – 2 szt.
12000 zł
17
Budowa nowego oświetlenia – Roboty ziemne: wykopy, zasypka i inne przejście dla pieszych Gryfa (Merkus)
940 zł
18
Budowa nowego oświetlenia – Kanalizacja kablowa przejście dla pieszych Gryfa (Merkus)
350 zł
19
Budowa nowego oświetlenia – Roboty kablowe: układanie kabli, montaż osprzętu przejście dla pieszych Gryfa (Merkus)
350 zł
20
Budowa nowego oświetlenia – Badania i pomiary przejście dla pieszych Gryfa (Merkus)
1000 zł
21
Budowa nowego oświetlenia – Uziemienie przejście dla pieszych Gryfa (Merkus)
404 zł
22
Dokumentacja projektowa dla budowy oświetlenia przejście dla pieszych Gryfa (Merkus)
3008 zł
23
Wyniesienie przejścia dla pieszych – przejście dla pieszych Gryfa (Merkus)
53000 zł
24
Uspokojenie ruchu na ulicy Źródło Marii przy Kościele św. Wawrzyńca
30000 zł
25
Budowa nowego oświetlenia – słup + oprawa Zwinisławy/Lipowa – 2 szt.
12000 zł
26
Budowa nowego oświetlenia – Roboty ziemne: wykopy, zasypka i inne Zwinisławy/Lipowa
940 zł
27
Budowa nowego oświetlenia – Kanalizacja kablowa Zwinisławy/Lipowa
350 zł
28
Budowa nowego oświetlenia – Roboty kablowe: układanie kabli, montaż osprzętu Zwinisławy/Lipowa
350 zł
29
Budowa nowego oświetlenia – Badania i pomiary Zwinisławy/Lipowa
1000 zł
30
Budowa nowego oświetlenia – Uziemienie Zwinisławy/Lipowa
404 zł
31
Dokumentacja projektowa dla budowy oświetlenia Zwinisławy/Lipowa
3000 zł
32
Wyniesienie przejścia dla pieszych (wschodnia strona) Zwinisławy/Lipowa
53000 zł
33
Próg zwalniający + oznakowanie na ulicy Górniczej – 2 szt.
30000 zł
34
Budowa nowego oświetlenia – słup + oprawa przejście dla pieszych Gryfa-Szefki – 2 szt.
12000 zł
35
Dokumentacja projektowa wyniesienia przejścia dla pieszych przejście dla pieszych Gryfa-Szefki
9600 zł
36
Dokumentacja projektowa wyniesienia przejścia dla pieszych przejście dla pieszych Gryfa (Merkus)
10000 zł
37
Dokumentacja projektowa dla uspokojenia ruchu na ulicy Źródło Marii przy Kościele św. Wawrzyńca
6000 zł
38
Dokumentacja projektowa wyniesienia przejścia dla pieszych Zwinisławy/Lipowa
10000 zł
39
Dokumentacja projektowa progów zwalniających przy ulicy Górniczej
6000 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:448 945 zł