Budowa ogólnodostępnej skoczni lekkoatletycznej do skoku w dal i trójskoku na terenie Szkoły Podstawowej nr 34 w Gdyni, ul. Cylkowskiego 5 – BO Gdynia

Budowa ogólnodostępnej skoczni lekkoatletycznej do skoku w dal i trójskoku na terenie Szkoły Podstawowej nr 34 w Gdyni, ul. Cylkowskiego 5

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Budowa ogólnodostępnej skoczni lekkoatletycznej do skoku w dal i trójskoku na terenie Szkoły Podstawowej nr 34 w Gdyni, ul. Cylkowskiego 5

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Redłowo
Szacunkowa wartość projektu
98 000 zł
Liczba głosów
288
Liczba punktów
1095
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2019

Budowa ogólnodostępnej skoczni lekkoatletycznej do skoku w dal i trójskoku.

Lokalizacja projektu:
górne boisko szkolne

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2023-01-12 12:30:22

Zrealizowane działania:

  • grudzień 2019 r. – wystosowano pismo o zgodę na zainwestowanie,
  • styczeń 2020 r. – uzyskano zgodę na zainwestowanie,
  • luty 2021 r. – uzyskano warunki techniczne dla inwestycji,
  • marzec 2021 r. – ogłoszono postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej,
  • kwiecień 2021 r. – unieważniono postępowanie z powodu braku ofert oraz uruchomiono kolejne postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej,
  • czerwiec 2021 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowej,
  • listopad 2021 r. – odbiór dokumentacji projektowej,
  • styczeń – luty 2022 r. – złożono wniosek zgłoszenia zamiaru wykonania budowy lub innych robót budowlanych do Wydz. Architektoniczno – Budowlanego UM Gdyni. Trwa oczekiwanie na zaświadczenie;
  • lipiec 2022 r. – otrzymano zaświadczenie w Wydz. Arch.-Budowlanego UM. Gdynia, rozesłano zapytanie ofertowe i podpisano umowę na roboty budowalne,
  • grudzień 2022 r. – zakończenie robót budowlanych.

Realizacja projektu została zakończona. Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 99 653 zł.

—————————–
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel. 58 622 11 64, 58 622 35 74
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

REDŁOWO
ID:2019/RED/0008

Budowa ogólnodostępnej skoczni lekkoatletycznej do skoku w dal i trójskoku na terenie Szkoły Podstawowej nr 34 w Gdyni, ul. Cylkowskiego 5

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Liliana Wanta

Typ:
Duży

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
górne boisko szkolne
Opis:
Projekt zakłada budowę skoczni lekkoatletycznej do skoku w dal i trójskoku na terenie Szkoły Podstawowej nr 34 w Gdyni. Rozwinięcie oferty sportowej dostępnej w naszej dzielnicy może pozytywnie wpłynąć na mieszkańców Redłowa, w szczególności na dzieci i młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym. Projekt ma na celu zapewnienie im miejsca do zabawy i uprawiania sportu, w którym obowiązują pozytywne wzorce i możliwości nawiązania więzi.
W przyszłości możliwe byłoby organizowanie w tym miejscu bezpłatnych zajęć sportowych, obejmujących lekką atletykę oraz gry zespołowe.
Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
skocznia do skoku w dal i trójskoku
55000 zł
2
dokumentacja
10000 zł
3
Tymczasowa droga na czas wykonania robót
8000 zł
4
Dostosowanie terenu zgodne ze Standardami Dostępności Miasta Gdyni
25000 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:98 000 zł

Załączniki: