Budowa ogólnodostępnej skoczni lekkoatletycznej do skoku w dal i trójskoku na terenie Szkoły Podstawowej nr 34 w Gdyni, ul. Cylkowskiego 5 – BO Gdynia

Budowa ogólnodostępnej skoczni lekkoatletycznej do skoku w dal i trójskoku na terenie Szkoły Podstawowej nr 34 w Gdyni, ul. Cylkowskiego 5

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Budowa ogólnodostępnej skoczni lekkoatletycznej do skoku w dal i trójskoku na terenie Szkoły Podstawowej nr 34 w Gdyni, ul. Cylkowskiego 5

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Redłowo
Szacunkowa wartość projektu
98 000 zł
Liczba głosów
288
Liczba punktów
1095
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2019

Budowa ogólnodostępnej skoczni lekkoatletycznej do skoku w dal i trójskoku.

Lokalizacja projektu:
górne boisko szkolne

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2022-10-13 11:29:22

Zrealizowane działania:

  • grudzień 2019 r. – wystosowano pismo o zgodę na zainwestowanie,
  • styczeń 2020 r. – uzyskano zgodę na zainwestowanie,
  • luty 2021 r. – uzyskano warunki techniczne dla inwestycji,
  • marzec 2021 r. – ogłoszono postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej,
  • kwiecień 2021 r. – unieważniono postępowanie z powodu braku ofert oraz uruchomiono kolejne postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej,
  • czerwiec 2021 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowej,
  • listopad 2021 r. – odbiór dokumentacji projektowej,
  • styczeń – luty 2022 r. – złożono wniosek zgłoszenia zamiaru wykonania budowy lub innych robót budowlanych do Wydz. Architektoniczno – Budowlanego UM Gdyni. Trwa oczekiwanie na zaświadczenie;
  • lipiec 2022 r. – otrzymano zaświadczenie w Wydz. Arch.-Budowlanego UM. Gdynia, rozesłano zapytanie ofertowe i podpisano umowę na roboty budowalne.  

Zaplanowane działania:

  • październik – listopad 2022 r. – zakończenie robót budowlanych.

—————————–
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel. 58 622 11 64, 58 622 35 74
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

REDŁOWO
ID:2019/RED/0008

Budowa ogólnodostępnej skoczni lekkoatletycznej do skoku w dal i trójskoku na terenie Szkoły Podstawowej nr 34 w Gdyni, ul. Cylkowskiego 5

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Liliana Wanta

Typ:
Duży

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
górne boisko szkolne
Opis:
Projekt zakłada budowę skoczni lekkoatletycznej do skoku w dal i trójskoku na terenie Szkoły Podstawowej nr 34 w Gdyni. Rozwinięcie oferty sportowej dostępnej w naszej dzielnicy może pozytywnie wpłynąć na mieszkańców Redłowa, w szczególności na dzieci i młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym. Projekt ma na celu zapewnienie im miejsca do zabawy i uprawiania sportu, w którym obowiązują pozytywne wzorce i możliwości nawiązania więzi.
W przyszłości możliwe byłoby organizowanie w tym miejscu bezpłatnych zajęć sportowych, obejmujących lekką atletykę oraz gry zespołowe.
Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
skocznia do skoku w dal i trójskoku
55000 zł
2
dokumentacja
10000 zł
3
Tymczasowa droga na czas wykonania robót
8000 zł
4
Dostosowanie terenu zgodne ze Standardami Dostępności Miasta Gdyni
25000 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:98 000 zł

Załączniki: