Budowa nowych alejek na terenie leśno-rekreacyjnym między ulicami Wrocławską, Architektów i Źródlaną wraz z uzupełnieniem prac ogrodniczych – BO Gdynia

Budowa nowych alejek na terenie leśno-rekreacyjnym między ulicami Wrocławską, Architektów i Źródlaną wraz z uzupełnieniem prac ogrodniczych

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Budowa nowych alejek na terenie leśno-rekreacyjnym między ulicami Wrocławską, Architektów i Źródlaną wraz z uzupełnieniem prac ogrodniczych

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Orłowo
Szacunkowa wartość projektu
199 676 zł
Liczba głosów
342
Liczba punktów
342
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2023

Dziki Sad to piękny obszar dzikiej przyrody położony na południowy zachód od skrzyżowania ulic Wrocławskiej i Wielkopolskiej. Niniejszy projekt stanowi uzupełnienie zrealizowanego jesienią 2022 projektu z Budżetu Obywatelskiego 2019. Zakłada dodanie niezrealizowanych uprzednio ścieżek dostępowych (jednej od strony ul. Wrocławskiej i jednej od strony obszaru leśnego położonego na zachód od działki). Ponadto w Dzikim Sadzie powstanie hotel dla owadów oraz nasadzone zostaną krzaki porzeczek i agrestu. Usunięte zostaną również resztki starych ogrodzeń.

Lokalizacja projektu:

Wnioskowany teren obejmuje częściowo zalesione samosiewami i drzewami owocowymi wzgórze oraz naturalny zbiornik wodny. W listopadzie 2022 roku został tu zrealizowany – w nieco okrojonej formie – projekt Dzikiego Sadu, który wygrał w BO w roku 2019. Na obszarze Dzikiego Sadu występuje duża bioróżnorodność ze względu na obecność obficie owocujących drzew owocowych.

Realizacja: Data aktualizacji: 2024-01-18 15:05:42

Projekt wybrany w głosowaniu, przekazany do realizacji w 2024 r.

———————————

Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24, Gdynia
tel. (58) 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Dzielnica: Orłowo
ID: 2023/ORL/0010

Budowa nowych alejek na terenie leśno-rekreacyjnym między ulicami Wrocławską, Architektów i Źródlaną wraz z uzupełnieniem prac ogrodniczych

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Krzysztof Hrynkiewicz
e-mail: khrynk@gmail.com
Typ:
Duży
Status:
Wybrany do realizacji
Lokalizacja projektu:
Wnioskowany teren obejmuje częściowo zalesione samosiewami i drzewami owocowymi wzgórze oraz naturalny zbiornik wodny. W listopadzie 2022 roku został tu zrealizowany – w nieco okrojonej formie – projekt Dzikiego Sadu, który wygrał w BO w roku 2019. Na obszarze Dzikiego Sadu występuje duża bioróżnorodność ze względu na obecność obficie owocujących drzew owocowych.

Opis:
Niniejszy projekt stanowi uzupełnienie zrealizowanego jesienią 2022 projektu z Budżetu Obywatelskiego 2019. Oryginalny projekt nie mógł zostać zrealizowany w pełnym zakresie, w dużej mierze za sprawą niedoszacowania realnych kosztów budowy alejek. W skład nowego projekt wchodzą:
– Budowa 200 mb alejek parkowych analogicznych do już istniejących (szerokość 2m lub 1m z „zatoczkami” na odcinkach płaskich) wraz odwodnieniem, Dostęp do altany na szczycie wzniesienia zapewnia istniejąca ściezka wyposażona w balustrady. Załączony szkic zawiera orientacyjne położenie alejek, ich ostateczny przebieg jest zależny od waunków terenowych, które uwzględni projekt szczegółowy.
– Nasadzenie krzaków agrestu i porzeczek w miejscach w pobliżu alejek, z odpowiednim nasłonecznieniem, ale w sposób nieuporządkowany
– Likwidacja fragmentów starych i zniszczonych ogrodzeń
– Budowa hotelu dla owadów
– Usunięcie części samosiewów i gałęzi w miejscach planowanych alejek
– Nowy karmnik dla ptaków,
– Instalacja dystrybutorów woreczków na psie odpady
– Aktualizacja regulaminów (obecne pochodzą z szablonu regulaminu dla placu zabaw, i zabraniają – niezgodnie z ideą – wyprowadzania psów.)

Realizacja niniejszego projektu pozwoli spacerowiczom na większą różnorodność w wyborze tras, Wzmocniony zostanie również aspekt edukacyjny założenia. Miejsca nasadzeń i wycinek,zostanie ustalona w terminie późniejszym przez odpowiednio wykwalifikowane organy.

Projektowanie uniwersalne
Nie

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji
Celem projektu jest rozbudowa istniejących ciągów spacerowych na terenie tzw. Dzikiego Sadu. Projekt BO Dzikiego Sadu z roku 2019 został zrealizowany w niepełnej formie – brakuje kilku istotnych scieżek, które pozwoliłyby na dostęp do terenu z pozostałych kierunków . Dodatkowym celem projektu jest dalsze uporządkowanie zieleni, nasadzenia krzewów owocowych i postawienie „hotelu dla owadów”.

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość

200 mb alejek o powierzchni mineralnej typu Hanse Grand, z elastycznymi obrzeżami i odwodnieniem (szerokość 2m) 145000 zł
Nasadzenie krzewów porzeczki i agrestu (50 sztuk) 3500 zł
Demontaż siatki ogrodzeniowej + wywóz (40 mb) 3000 zł
Demontaż slupków ogrodzeniowych + wywóz (20 sztuk) 1500 zł
Dystrybutory woreczków na psie odchody + zapas woreczków 1500 zł
Usuwanie samosiewów o średnicy pnia do 3 cm (20m2) 1500 zł
Usuwanie samosiewów o średnicy 3-14 6000 zł
Wywóz odpadów zielonych 1500 zł
Przycięcie gałęzi nad projektowanymi ścieżkami 3000 zł
Dokumentacja projektowa 20000 zł
Tablica A4 z regulaminem + wymina treści na dwóch istniejących tablicach 3000 zł
Tablica informująca o realizacji projektu z BO 1700 zł
Pielęgnacja nasadzeń przez 3 lata 1600 zł
Hotel dla owadów o wymiarach wys. 120 cm, szer. 138 cm 3576 zł
Pozostałe prace związane z uprzątnięciem terenu i wywozem odpadów 3000 zł
Karmnik dla ptaków 300 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:199676 zł

Załączniki: