Budowa brakującego chodnika i oświetlenia na ul. Górniczej oraz oświetlenie i kameralizacja ul. Starodworcowej (od Maszopów do Ornej) – BO Gdynia

Budowa brakującego chodnika i oświetlenia na ul. Górniczej oraz oświetlenie i kameralizacja ul. Starodworcowej (od Maszopów do Ornej)

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Budowa brakującego chodnika i oświetlenia na ul. Górniczej oraz oświetlenie i kameralizacja ul. Starodworcowej (od Maszopów do Ornej)

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Wielki Kack
Szacunkowa wartość projektu
304 670 zł
Liczba głosów
893
Liczba punktów
4377
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2018

Wielkokacki Projekt Pieszy 2018 przewiduje budowę 2 chodników oraz ich oświetlenie: ul.Górnicza (od kościoła do budynku nr 33A) oraz wzdłuż ulicy Starodworcowej (od wyjazdu z osiedla Solna do budynku przy Małej 13), wraz z nasadzeniami niskiej zieleni i małą architekturą. Oba chodniki będą miały szerokość 2 metrów i pozwolą na wygodne i bezpieczne przemieszczanie się piechotą po dzielnicy.

Lokalizacja projektu:
Górnicza (od kościoła do budynku nr 33A) + Starodworcowa (od wyjazdu z ulicy Solnej do Ornej)

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2023-12-27 09:59:58

Zrealizowane działania:

 • lipiec 2018 r. – przekazanie projektu do realizacji,
 • sierpień 2018 r. – wystąpienie z wnioskiem o wydanie warunków technicznych,
 • styczeń – luty 2019 r. – uzyskanie warunków technicznych, konsultacje dotyczące rozszerzenia zakresu inwestycji,
 • marzec 2019 r. – przeprowadzenie pocedury udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Nadesłane oferty znacznie przekroczyły kwotę zaplanowaną na inwestycję,
 • maj 2019 r. – wystąpienie do ZDiZ o zmianę warunków technicznych dla zmniejszonego zakresu inwestycji (zgodnego z wnioskiem do BO);
 • wrzesień-grudzień 2019 r. – ponowne przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia związanego z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowo- kosztorysowej; wybór wykonawcy; wystąpiono do Ministerstwa Infrastruktury o opinię w sprawie możliwości urządzenia odcinka (kameralizacji) ul. Starodworcowej;
 • styczeń – czerwiec 2020 r. – projektowanie inwestycji dot. ul. Górniczej,
 • lipiec – sierpień 2020 r. – inwestycja na ul. Górniczej w trakcie projektowania; zawarto umowę dzierżawy z Lasami Państwowymi w celu przeniesienia słupa i odcinka sieci z gruntu LP na nieruchomość stanowiącą własność Miasta;
 • wrzesień – październik 2020 r. – weryfikacja dokumentacji i postanowienie o uzupełnienie jej do 18.12.2020r.; zawarto umowę na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej; dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych; wystąpiono do PKP z prośbą o udzielenie informacji czy podtrzymują zgodę na realizację zadania na ul. Starodworcowej i przesłanie wzoru umowy,
 • listopad 2020 r. – uzyskanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych na ul. Górniczej,
 • grudzień 2020 r. – wysłano zapytanie ofertowe dotyczące zadań z ul. Starodworcowej,
 • luty 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadań dot. ul. Starodworcowej;
 • maj 2021 r. – ogłoszenie przetargu na realizację zadań przy ul. Górniczej;
 • lipiec 2021 r. – podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych przy ul. Górniczej; przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac budowlanych,
 • październik 2021 r. – odbiór dokumentacji projektowej dot. zadań przy ul. Starodworcowej,
 • styczeń  2022 r. – zakończenie i odbiór prac budowlanych przy ul. Górniczej; dokonano zgłoszenia wykonania robót budowlanych dot. pozostałej części zadania,
 •  marzec 2022 r. – uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia dot. zadań przy ul. Starodworcowej  i przekazano inwestycję do realizacji.

Trwają rozmowy z PKP zmierzające do podpisania umowy na dzierżawę terenów PKP pod budowę oświetlenia i chodnika.

Planowane działania:

 • ogłoszenie przetargu na roboty.

————————
Jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

81-382 Gdynia
tel: 58 668 83 00
e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl

WIELKI KACK
ID:2018/182

Budowa brakującego chodnika i oświetlenia na ul. Górniczej oraz oświetlenie i kameralizacja ul. Starodworcowej (od Maszopów do Ornej)

Autor projektu:
e-mail: kajetan.lewandowski@gmail.com

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Górnicza (od kościoła do budynku nr 33A) + Starodworcowa (od wyjazdu z ulicy Solnej do Ornej)
Opis:
Kolejny rok budujemy brakujące chodniki i oświetlenie w naszej dzielnicy! Jako Inicjatywa Wielki Kack od lat staramy się o budowę i remonty kolejnych chodników i ciągów pieszych. W tegorocznym Wielkokackim Projekcie Pieszym wybraliśmy 2 zadania, które naszym zdaniem łączą w sobie 2 atrybuty: wysoką pilność realizacji i małe szanse na realizacje z innych źródeł. Po konsultacjach z ZDiZ, członkami Rady Dzielnicy oraz mieszkańcami Wielkiego Kacka proponujemy skierowanie do realizacji dwóch zadań: przy ulicy Górniczej i przy Starodworcowej (na odcinku płytowym za Maszopów). Oba miejsca są bardzo mocno uczęszczane przez pieszych, oba posiadają tylko prowizoryczne jezdnie dla samochodów, co zdecydowanie obniża komfort i bezpieczeństwo poruszania się na piechotę po dzielnicy. Chodnik na Górniczej to droga dla mieszkańców okolic Damroki i bloków „wojskowych” do kościoła, ale także do lasu za Obwodnicą, do pętli 29 i 153. Chcielibyśmy więc dobudować brakujące 135 metrów chodnika i – ze względu na zarośla – oświetlić go. Byłaby to kontynuacja inwestycji, która zwyciężyła w BO 2 lata temu. Dzięki temu pieszy będzie mógł bezpiecznie przejść od Chwaszczyńskiej aż do schodów na Szefki. Na Starodworcowej zaś – ze względu na długość tej ulicy chodnik i oświetlenie chcielibyśmy „dociągnąć” do budynków ulicy Maszopów. Na dalszym odcinku – ze względu na duży ruch pieszy i niewielki ruch samochodowy – chcemy dokonać „kameralizacji” ulicy tj. uspokoić ruch na płytowym odcinku poprzez ustawienie małej architektury, nasadzeń zieleni i zmiany organizacji ruchu w taki sposób, by nie było konieczności montowania kolejnych progów zwalniających. W ten sposób piesi będą mogli bez obaw i legalnie poruszać się po całej szerokości jezdni, zaś kierowcy będą jeździć wolniej. Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo spacerujących w tym rejonie i zmniejszy się hałas generowany przez samochody. Oprócz tego cały odcinek zostanie oświetlony. W ten sposób powstanie przyjazna pieszym przestrzeń, gdzie będzie można odetchnąć, pójść na spacer z psem, z kijami, czy pobiegać. Dzisiaj – pomimo dużego ruchu pieszego – przestrzeń ta jest zaprojektowana do wygodnego przemieszczania się samochodem, co pewna część kierowców wykorzystuje do zbyt szybkiej jazdy. Tereny leży na gruntach PKP – UDAŁO NAM SIĘ POZYSKAĆ ZGODĘ KOLEI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI. Dzięki budowie chodnika od „niebieskiego domu” (za miejscami postojowymi) piesi idący w kierunku Ornej nie będą musieli przechodzić przez jezdnię i przecinać skrzyżowania z Maszopów. Będzie to uzupełnienie skwerku przed budynkiem nr 21 i przestrzenne powiązanie go z terenami zielonymi. Kolejny raz prosimy Was, drodzy sąsiedzi o głosy na nasz projekt. Każdy z nas jest pieszym, każdy z nas potrzebuje bezpiecznej infrastruktury. Projekt został tak skonstruowany, by nie koncentrował się jedynie na jednej części dzielnicy, ale rozwiązywał potrzeby maksymalnie dużej grupy mieszkańców. Poniżej zamieszczamy dokładną kalkulację w oparciu o ustalenia z Wydziałem Inwestycji i cenniki BO: ZADANIE GÓRNICZA: Budowa brakującego chodnika wzdłuż ulicy Górniczej (od kościoła do budynku nr 18) – szerokość 2 m 135 mb 570,00 zł 76 950,00 zł Dokumentacja projektowa 1 szt. 20% 15 390,00 zł Oświetlenie ciągu pieszego przy ulicy Górniczej – Roboty ziemne: wykopy, zasypka i inne 135 mb 82,00 zł 11 070,00 zł Oświetlenie ciągu pieszego przy ulicy Górniczej – Kanalizacja kablowa 135 mb 12,00 zł 1 620,00 zł Oświetlenie ciągu pieszego przy ulicy Górniczej – Roboty kablowe – układanie kabla energetycznego, montaż osprzętu kablowego 135 mb 21,00 zł 2 835,00 zł Oświetlenie ciągu pieszego przy ulicy Górniczej – Badania i pomiary 4 kpl. 75,00 zł 300,00 zł Oświetlenie ciągu pieszego przy ulicy Górniczej – latarnie 4 szt. 3 690,00 zł 14 760,00 zł Oświetlenie ciągu pieszego przy ulicy Górniczej – Uziemienia 4 szt. 184,00 zł 736,00 zł Oświetlenie ciągu pieszego przy ulicy Górniczej – Rozdzielnica elektryczna 1 szt. 5 140,00 zł 5 140,00 zł Dokumentacja projektowa 1 szt. 20% 7 292,20 zł Nadzór inwestorski 1 szt. 5 000,00 zł RAZEM: 141 093,20 zł ZADANIE STARODWORCOWA: Oświetlenie ciągu pieszego przy ulicy Starodworcowej – Kanalizacja kablowa 300 mb 12,00 zł 3 600,00 zł Oświetlenie ciągu pieszego przy ulicy Starodworcowej – Roboty kablowe – układanie kabla energetycznego, montaż osprzętu kablowego 300 mb 21,00 zł 6 300,00 zł Oświetlenie ciągu pieszego przy ulicy Starodworcowej – Badania i pomiary 9 kpl. 75,00 zł 675,00 zł Oświetlenie ciągu pieszego przy ulicy Starodworcowej – latarnie 9 szt. 3 690,00 zł 33 210,00 zł Oświetlenie ciągu pieszego przy ulicy Starodworcowej – Uziemienia 9 szt. 184,00 zł 1 656,00 zł Oświetlenie ciągu pieszego przy ulicy Starodworcowej – Rozdzielnica elektryczna 1 szt. 5 140,00 zł 5 140,00 zł Dokumentacja projektowa 1 szt. 20% 10 116,20 zł Nadzór inwestorski 1 szt. 5 000,00 zł Budowa chodnika pomiędzy wyjazdem z osiedla Solna III i ulicą Maszopów – szerokość 2 m 70 mb 570,00 zł 39 900,00 zł Dokumentacja projektowa chodnika 1 szt. 20% 7 980,00 zł Uspokojenie ruchu bez progów na „płytowym” odcinku Starodworcowej (mała architektura, zieleń) 1 szt. 50 000,00 zł RAZEM: 163 577,20 zł OBA ZADANIA: 304 670,40 zł Wycena została stworzona w oparciu o cenniki przygotowane przez ZDiZ i skonsultowana z Wydziałem Inwestycji.
Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
Koszt
1
Budowa brakującego chodnika wzdłuż ulicy Górniczej (od kościoła do budynku nr 33A) – szerokość 2 m – dokumentacja i roboty budowlane
92 340,00 zł
2
Oświetlenie ciągu pieszego przy Górniczej (od kościoła do budynku nr 18) – szerokość 2 m – dokumentacja, nadzór i roboty budowlane
48 753,00 zł
3
Budowa chodnika pomiędzy wyjazdem z osiedla Solna III i ulicą Maszopów – szerokość 2 m (dokumentacja i roboty budowlane)
47 880,00 zł
4
Oświetlenie ulicy Starodworcowej (dokumentacja, nazdór i roboty budowlane) od Maszopów do Ornej
65 697,00 zł
5
Kameralizacja ulica Starodworcowej pomiędzy ulicą Maszopów i Orną
50 000,00 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:304 670 zł

 

Załączniki: