Budowa boiska i toru rolkarskiego przy ulicy Złotej. – BO Gdynia

Budowa boiska i toru rolkarskiego przy ulicy Złotej.

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Budowa boiska i toru rolkarskiego przy ulicy Złotej.

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Pogórze
Szacunkowa wartość projektu
344 594 zł
Liczba głosów
549
Liczba punktów
549
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2021

1. Należy zniwelować teren, przesadzić 6 sztuk drzew, wykarczować i usunąć (przesadzić) krzewy.
2. Wyburzyć murek okalający centralny ,,plac” oraz scenę.
3. Zaprojektować i umiejscowić boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach 14×24 ( obecne miejsce wysypane piachem)- powierzchnia poliuretanowa
Boisko należy umiejscowić pomiędzy rurami wodociągu, które przecinają plac.
4. Zamontować piłkochwyty na całości boiska.
5. Wybudować tor dla rolek o szerokości 1,5 m, długość około 100 m – nawierzchnia przystosowana do jazdy na rolkach.
6. Na terenie znajdują się ławki, kosz na śmieci oraz tablica informacyjna.
7. Plac jest oświetlony.

Lokalizacja projektu:

Obecny plac zabaw (obiekt istniejący), a raczej jego pozostałości. Znajduje się na ulicy Złotej, przy pętli autobusowej. Dzielnica Pogórze.
 

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2024-04-15 15:34:40

Zrealizowane działania:

  • październik 2021 r. – przekazano wniosek o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym,
  • listopad 2021 r. – otrzymano dokument,
  • 2022 r. – marzec 2023 r. – uzyskiwanie warunków technicznych oraz opracowanie szczegółowego zakresu inwestycji,
  • lipiec 2023 r. – ogłoszono postępowanie o wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej – zostało unieważnione,
  • sierpień 2023 r. – ogłoszono drugie postępowanie o wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej; wybór wykonawcy i podpisanie umowy,

Wydłużono czas realizacji prac projektowych ze względu na m.in. konieczność zawarcia porozumienia w sprawie zakresu odpowiedzialności za projektowaną elektrykę obiektu. Po uzyskaniu uzgodnienia zostanie określony termin przekazania dokumentacji projektowej.

—————————–
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9, Gdynia
tel. (58) 622 11 64, (58) 662 25 74
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

POGÓRZE
ID:2021/POD/0004

Budowa boiska i toru rolkarskiego przy ulicy Złotej.

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Anna Zięba
e-mail: anna.ziba@wp.pl

Typ:
Duży

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Obecny plac zabaw (obiekt istniejący), a raczej jego pozostałości. Znajduje się na ulicy Złotej, przy pętli autobusowej. Dzielnica Pogórze.

 

Opis:
Wielofunkcyjna przestrzeń rekreacyjna przeznaczona będzie dla dzieci i młodzieży w wieku 1-17, a także osób dorosłych. Boisko ma stworzyć bezpieczne miejsce do gry w piłkę nożną dla dzieci i młodzieży oraz dla osób starszych. W okolicy nie ma boiska, ani innego miejsca, w którym można realizować się w tym sporcie. W naszej dzielnicy mieszka wielu kibiców piłki nożnej i sympatyków tej dyscypliny sportowej. Boisko może stać się miejscem do organizacji turniejów dla dzieci i młodzieży oraz da przestrzeń do bezpiecznej zabawy. Tor dla osób jeżdżących na rolkach i wrotkach. Tor w formie pętli o długości ok. 100 m i szerokości 1,5 m umożliwi dzieciom doskonalenie i naukę jazdy na rolkach i wrotkach. Uzasadnienie: Celem projektu jest stworzenie miejsca, w którym dzieci stawiające w sportach swoje pierwsze kroki, będą mogły realizować swoją pasję w bezpieczny sposób, nie kolidując z innymi użytkownikami przestrzeni publicznych. Obecnie w tej części dzielnicy Pogórze brakuje strefy wyłącznie dla rolkarzy i wrotkarzy ze szczególnym uwzględnieniem osób dopiero uczących się jazdy, zwłaszcza dzieci i młodzieży oraz boiska do gier zespołowych. Dostępne przestrzenie publiczne dzielone są z pieszymi (parki, chodniki), rowerzystami (ścieżki rowerowe) oraz osobami zmotoryzowanymi (drogi, jezdnie i parkingi), co w konsekwencji zwiększa ryzyko wypadków i urazów, tak po stronie amatorów jazdy na rolkach i wrotkach, jak i pozostałych użytkowników przestrzeni publicznych. Projekt ma za zadanie poprawić bezpieczeństwo mieszkańców oraz wpłynąć na zwiększenie zainteresowania jazdą na rolkach i wrotkach oraz grą w piłkę nożną, które są znakomitą formą aktywnego spędzania czasu wolnego. Budowa toru, boiska jest atrakcyjna dla osób praktycznie w każdym wieku, zwiększając jednocześnie ofertę sportowo – rekreacyjną dzielnicy. Boisko i tor będą dostępne dla wszystkich mieszkańców Gdyni, jak i dla gości odwiedzających nasze miasto.

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Obecnie istniejący plac zabaw trudno nazwać takim mianem.
Sprzęty uległy zniszczeniu. Większą część placu pokrywa piasek, który podczas dni słonecznych nie skłania dzieci do zabawy. Kurz jest wszędzie.
Proponujemy, aby wybudować boisko wielofunkcyjne z dwiema bramkami oraz w koło tor do jazdy na rolkach.

Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
Koszt projektu
18000
2
Przesadzenie drzew – 6
7200
3
Przesadzenie/ usunięcie krzewów/aranżacja roślinności
7544
4
Niwelacja terenu, wywóz cegieł, demontaż sceny, demontaż i montaż ławek.
15000
5
Budowa boiska- powierzchnia poliuretanowa 14×24 – 336 m2x 350 zł
117600
6
Nawierzchnia – tor dla rolek ok. 100mb x1,5 m
52500
7
Bramki
8000
8
Piłkochwyty 4 m – 80mb x 1000 zł
80000
9
Wywóz żwiru, dojazd do boiska i inne prace nie uwzględnione w projekcie.
37250
10
Tablica informacyjna
1500
Szacunkowa łączna wartość projektu:344594
Załączniki: