Budowa boiska do koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego – BO Gdynia

Budowa boiska do koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Budowa boiska do koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Karwiny
Szacunkowa wartość projektu
217 509 zł
Liczba głosów
795
Liczba punktów
3643
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2016

Boisko wielofunkcyjne, do siatkówki, koszykówki oraz tenisa ziemnego; z montażem urządzeń, słupków (2 kosze będą z zasobów szkoły). Dzięki wielofunkcyjności 1 obiekt będzie spełniał funkcje 3 obiektów. Dzięki wymianie nawierzchni podniesione zostanie bezpieczeństwo korzystających uczniów i mieszkańców.

Lokalizacja projektu:

W załączniku – mapa terenu z informacją o własności oraz z zaznaczonym miejscem budowy boiska – listy (2) z podpisami mieszkańców

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2018-09-20 11:38:58

W dniu 26 stycznia 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Gdyni o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. Trwa przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji – marzec 2017 roku. W dniu 27 marca 2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.
W dniu 10 kwietnia 2017 dokumentacja została przekazana do Gdyńskiego Centrum Sportu. W dniu 25 kwietnia 2017 r. złożono w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni zgłoszenie zamiaru wykonania robót  budowlanych. W dniu 16 maja 2017 roku  Gdyńskie Centrum Sportu otrzymało przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. W dniu 20 lipca 2017 roku wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z budową boiska na terenie ZS nr 10 przy ul. Staffa. W dniu 7 sierpnia 2017 roku nastąpiło otwarcie ofert. W październiku 2017 r. Dokonano korekty dokumentacji projektowej.Ze względu na opracowanie dokumentacji projektowej w miesiącu listopadzie nie było możliwości rozpoczęcia i zakończenia robót w bieżącym roku, postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji zostało wszczęte w 2018 r. W dniu 22 czerwca wprowadzono wykonawcę na budowę. Trwa realizacja inwestycji. Zakończenie inwestycji wrzesień 2018.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

KARWINY
ID:2016/284

Budowa boiska do koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego

Autor projektu:
e-mail: dajredzik@wp.pl

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
W załączniku – mapa terenu z informacją o własności oraz z zaznaczonym miejscem budowy boiska – listy (2) z podpisami mieszkańców

Opis:
Boisko wielofunkcyjne, do siatkówki, koszykówki oraz tenisa ziemnego; z montażem urządzeń, słupków (2 kosze będą z zasobów szkoły). Dzięki wielofunkcyjności 1 obiekt będzie spełniał funkcje 3 obiektów. Dzięki wymianie nawierzchni podniesione zostanie bezpieczeństwo uczniów i mieszkańców korzystających z boiska.

Kalkulacja kosztów:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej 10 000 zł 2. Budowa boiska wielofunkcyjnego 203 509 zł 3. Dostawa i montaż wyposażenia 4000,53 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu:217 509 zł

 

Załączniki: