Budowa alejek parkowych i obiektów małej architektury na terenie zielonym pomiędzy Wrocławską, Źródlaną i Architektów (dziki sad) oraz likwidacja zrujnowanych altan i ogrodzeń – BO Gdynia

Budowa alejek parkowych i obiektów małej architektury na terenie zielonym pomiędzy Wrocławską, Źródlaną i Architektów (dziki sad) oraz likwidacja zrujnowanych altan i ogrodzeń

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Budowa alejek parkowych i obiektów małej architektury na terenie zielonym pomiędzy Wrocławską, Źródlaną i Architektów (dziki sad) oraz likwidacja zrujnowanych altan i ogrodzeń

Kropeczki jako tło strony
Budowa alejek parkowych i obiektów małej architektury na terenie zielonym pomiędzy Wrocławską, Źródlaną i Architektów (dziki sad) oraz likwidacja zrujnowanych altan i ogrodzeń
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Orłowo
Szacunkowa wartość projektu
359 490 zł
Liczba głosów
530
Liczba punktów
2110
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2019

Na terenie zielonym między ulicami Wrocławską, Źródlaną i Architektów (na tyłach przychodni) zostanie wybudowane 900 metrów utwardzonych alejek, które otworzą dostep do tego ciekawego przyrodniczo obszaru. Powstanie mostek nad ciekiem wodnym, altana, 10 ławek oraz kosze na śmieci i dystrybutory torebek na psie odchody. Teren zostanie wysprzątany, stare ogrodzenia i ruiny szop zostaną zdemontowane, część zarośli zostanie przetrzebiona. Obszar zachowa jednak naturalną „dzikość” pozwalającą cieszyć się ciszą i bliskoscią przyrody. Dziki Sad stanie sie miejscem spacerów dla mieszkańców Orłowa i osób odwiedzających przychodnię oraz pozwoli przeprowadzać lekcje przyrody w terenie.

Lokalizacja projektu:
Wnioskowany teren obejmuje częściowo zalesione samosiewami i drzewami owocowymi wzgórze oraz naturalny zbiornik wodny. W przeszłości na jego części znajdowały się działki ogrodowe. Teren mógłby stanowić doskonałe miejsce miejsce spacerowe dla mieszkańców Orłowa ze względu na dostęp ze wszystkich stron oraz ciszę, którą zapewnia jego położenie. Problemem są gliniaste ścieżki, które w okresie opadów bardzo utrudniają dostęp. Na obszarze Dzikiego Sadu występuje duża bioróżnorodność ze względu na obecność obficie owocujących drzew owocowych.

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2022-11-14 09:23:19

Zrealizowane działania:

  • czerwiec 2020 r. – ogłoszenie przetargu na wyłonienie projektanta i unieważnienie postępowania przetargowego,
  • lipiec 2020 r. – ponowne wszczęcie postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,
  • wrzesień 2020 r. – unieważnienie postępowania przetargowego,
  • listopad 2020 r. – ponowne wszczęcie postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,
  • grudzień 2020 r. – ogłoszenie czwartego postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,
  • luty 2021 r. – wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Kolegium Prezydenta podjęło decyzję o zaprojektowaniu, zgodnie z wytycznymi Eksperta ds. Dostępności, dodatkowego ciągu pieszego dostosowanego dla potrzeb osób poruszających się na wózkach, zwiększając środki na realizację zadania,
  • lipiec 2021 r. – odbiór dokumentacji projektowej,
  • czerwiec 2022 r. – podpisano umowę z Wykonawcą prac budowlanych,
  • sierpień 2022 r. – rozpoczęcie prac budowlanych.

Realizacja projektu została zakończona 22.10.2022 r. Ostatecznie koszt zadania wyniósł 360 372 zł.

Zdj. ZDiZ

—————————–
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia
tel. 58 761-20-00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

ORŁOWO
ID:2019/ORL/0011

Budowa alejek parkowych i obiektów małej architektury na terenie zielonym pomiędzy Wrocławską, Źródlaną i Architektów (dziki sad) oraz likwidacja zrujnowanych altan i ogrodzeń

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Krzysztof Hrynkiewicz
e-mail: khrynk@gmail.com

Typ:
Duży

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Wnioskowany teren obejmuje częściowo zalesione samosiewami i drzewami owocowymi wzgórze oraz naturalny zbiornik wodny. W przeszłości na jego części znajdowały się działki ogrodowe. Teren mógłby stanowić doskonałe miejsce miejsce spacerowe dla mieszkańców Orłowa ze względu na dostęp ze wszystkich stron oraz ciszę, którą zapewnia jego położenie. Problemem są gliniaste ścieżki, które w okresie opadów bardzo utrudniają dostęp. Na obszarze Dzikiego Sadu występuje duża bioróżnorodność ze względu na obecność obficie owocujących drzew owocowych.
Opis:
Projekt zakłada budowę 900 metrów utwardzonych alejek parkowych dostępu do terenu tzw. Dzikiego Sadu, w tym łącznika między ulicą Wrocławską, a Źródlaną (między szkołą, a przychodnią). Ścieżki zaprojektowane są tak, aby zapewnić wygodny dostęp do terenu z sześciu punków umieszczonych od strony Wrocławskiej, Źródlanej i Architektów i dać możliwość poruszania się między tymi obszarami bez konieczności opuszczania ścieżek. Jednocześnie większość terenu, szczególnie obszar na zachód od centralnego wzniesienia oraz wokół zbiornika wodnego pozostanie w stanie dzikim. Również teren tzw. Zwierzyńca przylegający do ulicy Wrocławskiej od strony zachodzniej pozostanie w stanie nienaruszonym, umożliwiającym w przyszłości zrealizowanie tam projektu odtworzenia oryginalnego zespołu parkowego i włączenia go do sieci alejek Dzikiego Sadu.

Projekt zakłada również usytuowanie w terenie obiektów małej architektury: altany wypoczynkowej, mostka nad ciekiem wodnym, 10 ławek i 6 koszy na śmieci, 2 stojaków na rowery, a także dystrybutorów woreczków na psie odchody oraz umieszczenia karmników i budek lęgowych dla ptaków.

W zakresie projektu mieści się również: likwidacja starych ogrodzeń i fragmentów drewnianych i betonowych obiektów, oraz uporządkowanie części terenów zielonych m.in. poprzez wycięcie nadmiaru samosiewów oraz usunięcia odpadów.

W efekcie realizacji projektu mieszkańcy Orłowa i innych dzielnic Gdyni otrzymają łatwy dostęp do ciekawego obszaru rekreacyjno-spacerowego, który w przyszłości będzie można dalej rozwijać. Ścieżki umożliwią spacery – również z wózkiem dziecięcym, wyprowadzanie psów oraz jogging. Altana i ławki pozwolą odpocząć w otoczeniu przyrody. Uczniowie pobliskiej szkoły dostaną możliwość odbycia lekcji przyrody w terenie.

Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
900 mb ścieżki o szerokości 1m o nawierzchni mineralnej typu Hanse Grand z betonowymi obrzeżami w raz niwelacją i usunięciem darni. (300PLN / mb)
270000 zł
2
Altana drewniana z podłogą i wyposażeniem wraz z instalacją
10000 zł
3
Mostek drewniany wraz z posadowieniem
12000 zł
4
Dystrybutory woreczków na psie odchody (6 sztuk / 600PLN)
3600 zł
5
Ławki (10 sztuk / 800 PLN)
8000 zł
6
Kosze na śmieci (6 sztuk / 500PLN)
3000 zł
7
Stojak na rowery (2 sztuki / 500PLN)
1000 zł
8
Budki lęgowe dla ptaków wraz z instalacją (15 sztuk / 70 PLN)
1050 zł
9
Karmniki dla ptaków wraz z instalacją (5 sztuk / 70 PLN)
350 zł
10
Wywóz odpadów zielonych (10 ton / 180PLN)
1800 zł
11
Wywóz gruzu i kamieni (10 ton / 220PLN )
2200 zł
12
Wywóz odpadów zmieszanych (4 tony / 570 PLN )
2280 zł
13
Demontaż siatki ogrodzeniowej + wywóz (50mb / 13PLN)
650 zł
14
Demontaż slupków ogrodzeniowych + wywóz (20 sztuk / 13PLN)
260 zł
15
Demontaż betonowych slupków ogrodzeniowych (16 sztuk / 200 PLN)
3200 zł
16
Rozbiórka i wywóz pozostalości altan drewnianych (2 szt / 5000 PLN)
10000 zł
17
Posprzątanie terenu z odpadów
8000 zł
18
Przycięcie gałęzi nad projektowanymi ścieżkami
5000 zł
19
Usuwanie samosiewów do 3cm (60 m2 / 25 PLN)
1500 zł
20
Usuwanie samosiewów 3cm-14cm (40 szt / 140 PLN)
5600 zł
21
Dokumentacja projektowa
10000 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:359 490 zł

Załączniki: