Boccia razem- sportowe zajęcia włączające dla osób z niepełnosprawnością ich rodzin i środowiska lokalnego – BO Gdynia

Boccia razem- sportowe zajęcia włączające dla osób z niepełnosprawnością ich rodzin i środowiska lokalnego

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Boccia razem- sportowe zajęcia włączające dla osób z niepełnosprawnością ich rodzin i środowiska lokalnego

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Oksywie
Szacunkowa wartość projektu
12 000 zł
Liczba głosów
192
Liczba punktów
192
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2022

Projekt zakłada zajęcia sportowe w oparciu o dyscyplinę boccia. Sport dla wszystkich-dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów Integracja poprzez sport i zabawę środowisk osób z niepełnosprawnością i sprawnych. Planujemy 40 treningów przez 12 miesięcy. Zapisy będą prowadzone z miesięcznym wyprzedzeniem. Jeden trening będzie trwał co najmniej 60 minut. Kierujemy projekt do osób z niepełnosprawnością ich rodzin oraz środowisk osób sprawnych dzielnic północnych. Spotkania przyczynią się do nawiązania relacji obu środowisk tak bardzo dotkniętych wykluczeniem szczególnie w okresie pandemii.

Lokalizacja projektu:

Sala do treningów boccia udostępniona przez Przystań Śmidowicza

Realizacja: Data aktualizacji: 2024-04-24 11:04:52

Zrealizowane działania:

  • listopad 2023 r. – realizacja trzech spotkań ramach projektu.  

Planowane działania:

  • 2024 r. – kontynuacja zajęć. 

———————————-
Jednostka realizująca:
Laboratorium Innowacji Społecznych
ul. Żeromskiego 31 (wejście od ul. Derdowskiego)
Gdynia
tel. (58) 727 39 01
e-mail: sekretariat@lis.gdynia.pl

Dzielnica: Oksywie
ID: 2022/OKS/0011

Boccia razem- sportowe zajęcia włączające dla osób z niepełnosprawnością ich rodzin i środowiska lokalnego

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Elżbieta Biernacka
e-mail: stowarzyszeniedlaczegonie@gmail.com
e-mail: 501202282
Typ:
Mały
Status:
Wybrany do realizacji
Lokalizacja projektu:
Sala do treningów boccia udostępniona przez Przystań Śmidowicza
Opis:
Boccia razem- sportowe zajęcia włączające dla osób z niepełnosprawnością ich rodzin i środowiska lokalnego- projekt zakłada zajęcia sportowe w oparciu o dyscyplinę boccia. Sport dla wszystkich -dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Spotkania dla wszystkich odbywać się będą w formie treningów cyklicznie przynajmniej dwa razy w miesiącu. Przewidywany czas trwania jednego treningu to minimum 1 godzina. Zajęcia te będą obejmowały rozwijanie zdolności motorycznych między innymi takich jak praksji (planowania motorycznego), koordynacji wzrokowo-ruchowej, precyzji ruchu oraz sam trening gry. Pierwsze spotkania poświęcone będą zapoznaniu uczestników z zasadami i techniką gry. treningi prowadzić będzie dwóch trenerów posiadających kwalifikacje trenerskie gry w boccia. Miejscem realizacji projektu będzie Przystań Śmidowicza. Profesjonalny sprzęt do gry w boccia zapewniają trenerzy.
Projekt przyczyni się do
– zwiększenie aktywności społecznej i ruchowej , prowadzącej do poprawy nastroju, sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z tym jakości życia tak cennej w obecnej sytuacji braku kontaktów społecznych
– wyrabianie nawyku stałego podnoszenia poziomu sprawności fizycznej;
– kształtowanie zdrowego stylu życia;
– rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i preferencji;
– tworzenie alternatywnej formy spędzania wspólnego wolnego czasu dla osób z niepełnosprawnościami i osób sprawnych,
– kształtowanie zdrowej rywalizacji, szczególnie poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku;
– podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.
– rozwój społeczny i emocjonalny- nabycie umiejętności interpersonalnych, wzrost aktywności w podejmowaniu inicjatyw udziału i zaangażowanie w proponowanej formie aktywności poza miejscem terapii a dzięki temu możliwość nawiązywania nowych znajomości nie tylko w środowisku osób niepełnosprawnych;
– zacieśnienie więzi między uczestnikami
Projektowanie uniwersalne
Nie

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji
Integracja środowisk osób z niepełnosprawnością ich rodzin oraz środowiska lokalnego poprzez sport. Boccia jest dyscypliną sportową dla każdego. Angażuje zarówno ciało jak i umysł działając terapeutycznie. Zapewnia poczucie sukcesu i sprawczości w połączeniu z elementami rywalizacji. Proste zasady gry, brak ograniczeń odnośnie wieku, płci oraz umiejętności sprawia, że boccia jest jak najbardziej dostępną dla wszystkich formą sportu, rehabilitacji, rekreacji i rozrywki. To świetna wspólna zabawa.

Kalkulacja kosztów:

Koszt Wartość
prowadzenie treningów 60 minut, dwóch trenerów (300zł x 40 godzin) 12000 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:12000 zł

Załączniki: