Arka Pokoleń – rewitalizacja historycznej Górki przy ul. Ejsmonda wraz z realizacją stałej wystawy poświęconej największym sukcesom Arki Gdynia – BO Gdynia

Arka Pokoleń – rewitalizacja historycznej Górki przy ul. Ejsmonda wraz z realizacją stałej wystawy poświęconej największym sukcesom Arki Gdynia

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Arka Pokoleń – rewitalizacja historycznej Górki przy ul. Ejsmonda wraz z realizacją stałej wystawy poświęconej największym sukcesom Arki Gdynia

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Wzgórze Św. Maksymiliana
Szacunkowa wartość projektu
37 040 zł
Liczba głosów
1208
Liczba punktów
5615
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2016

1.Rewitalizacja tzw. Górki polegająca na estetyzacji miejsca oraz regulacji wód opadowych z lasu w kierunku kortów po przez wykonanie tzw. faszyn. 2. Wystawa stała na ogrodzeniu obiektu od strony ul. Ejsmonda przedstawiająca 18 zdjęć z historii gdyńskiej Arki w formatach 270 x 120cm.

Lokalizacja projektu:
1. Gminna Działka 410/64 przy ul. Ejsmonda (ogrodzenie) 2. Gminna Działka 249/63 przy ul. Ejsmonda (estetyzacja Górki, regulacja wód) 3. Gminna Działka 355/64 przy ul. Ejsmonda (regulacja wód)

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2018-09-19 16:58:00

W dniu 27 stycznia 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Gdyni o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. WW dniu 13 lutego złożono do Wydziału UM w Gdyni wyjaśnienia dotyczca planowanego zagospodarowania terenu inwestycji. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji – marzec 2017 roku. W dniu 12 kwietnia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotowego wniosku. W dniu 29 maja 2017 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej projektu Arka Pokoleń. Obecnie trwa etap projektowania. W dniu 28 sierpnia 2017 roku wpłynęło zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia wykonania robót budowlanych, dotyczące prac związanych z porządkowaniem Trybuny „Górka”. W dniu 01 września 2017 r w trybie zapytania ofertowego wszczęto procedurę wyłonienia wykonawcy na roboty budowlane. Trwa sprawdzanie ofert. Trwają prace związane z zaprojektowaniem wystawy stałej związanej z historią terenów sportowych przy ul. Ejsmonda. Ustalono wersję logotypu tablic, trwa końcowy etap projektowania wystawy. Inwestycja zakończona w zakresie rewitalizacji trybuny. Wykonanie stałej wystawy dotyczącej lokalizacji zakończyło się we wrześniu 2018 roku.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

WZGÓRZE ŚW. MAKSYMILIANA
ID:2016/312

Arka Pokoleń – rewitalizacja historycznej Górki przy ul. Ejsmonda wraz z realizacją stałej wystawy poświęconej największym sukcesom Arki Gdynia

Autor projektu:
e-mail: skga@arkowcy.pl

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
1. Gminna Działka 410/64 przy ul. Ejsmonda (ogrodzenie) 2. Gminna Działka 249/63 przy ul. Ejsmonda (estetyzacja Górki, regulacja wód) 3. Gminna Działka 355/64 przy ul. Ejsmonda (regulacja wód)
Opis:
Projekt podzielony na dwa zadania: 1.Rewitalizacja tzw. Górki, czyli legendarnej trybuny stadionu Arki przy ul. Ejsmonda, która jest oficjalnie uznana za obiekt historyczny objęty ochroną, polegająca na regulacji wód opadowych z lasu w kierunku kortów poprzez wykonanie tzw. faszyn. Regulacja boków trybuny, co zapobiegnie dalszemu osuwaniu się ziemi, zagrażającej obeliskowi z tablicą pamiątkową znajdującemu się u jej podnóża. Szczegółowy zakres prac w załączonym kosztorysie. 2. Wystawa stała na ogrodzeniu obiektu od strony ul. Ejsmonda przedstawiająca 18 zdjęć z historii piłkarzy gdyńskiej Arki w formatach 270 x120 cm wykonanych z płyt w technologii PCV.
Kalkulacja kosztów:

1.Regulacja i wykonanie tzw. faszyn na terenie działek nr 249/63 oraz 355/64 wokół tzw. Górki na miejscu historycznego stadionu gdyńskiej Arki. Inwestycja zapobiegnie dalszemu zalewaniu Górki oraz osuwaniu się ziemi, która zagraża obeliskowi umieszczonemu u jej podnóża. Estetyzacja terenu Górki, poprzez odchwaszczenie trybun oraz regulację jej boków. Zakres i szacowany koszt inwestycji określony został zgodnie z załączoną ofertą firm specjalizujących się w tego typu realizacjach – 19 610 zł. 2. Wykonanie dokumentacji projektowej – 7000 zł. 3. Wykonanie 18 tablic w technologii PCV o wymiarach (270 x 120cm) z uwiecznionymi najważniejszymi wydarzeniami w historii Arki; zamocowane na ogrodzeniu obiektu kortów od strony ul. Ejsmonda na wysokości 4 metrów. Koszt zgodnie z załączoną ofertą (produkcja + transport)- 10 430 zł.

Szacunkowa łączna wartość projektu:37 040 zł

 

Załączniki: