Anty-smogowy miernik powietrza na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 , na ul Nagietkowej 73, włączony do sieci miejskiego monitoringu jakości powietrza w Gdyni – BO Gdynia

Anty-smogowy miernik powietrza na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 , na ul Nagietkowej 73, włączony do sieci miejskiego monitoringu jakości powietrza w Gdyni

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Anty-smogowy miernik powietrza na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 , na ul Nagietkowej 73, włączony do sieci miejskiego monitoringu jakości powietrza w Gdyni

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Dąbrowa
Szacunkowa wartość projektu
15 000 zł
Liczba głosów
755
Liczba punktów
755
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2022

Celem projektu jest instalacja niskokosztowego miernika powietrza w centrum osiedla przy budynku szkoły nr 3. Miernik zostanie włączony do systemu monitoringu Fundacji ARMAG , jako uzupełnienie działającej stacji referencyjnej na ul. Szafranowej. Projekt ma przynieść korzyści dla wszystkich mieszkańców Dąbrowy a w szczególności dzieci uczęszczających do szkoły i przedszkola. Wyniki miernika będzie można sprawdzać online na stronie https://powietrze.gdynia.pl i w razie zagrożenia smogiem , odpowiednio reagować. Dotyczy to zarówno rodziców dzieci jak i dyrekcji szkoły. Dodatkowo przy współpracy merytorycznej z fundacją ARMAG będą wydrukowane ulotki promujące ochronę powietrza.

Lokalizacja projektu:

Miernik zostanie umiejscowiony na elewacji budynku szkoły na wysokości ok 4 m nad powierzchnią. Urządzenie jest wielkości szkolnego plecaka a średni pobór mocy to 15 W. Szczegółowa lokalizacja zostanie ustalona po wizji lokalnej firmy Tetabit i uzgodnieniach z działem technicznym szkoły.

Realizacja: Data aktualizacji: 2023-12-22 11:38:48

Zrealizowane działania:

  • powieszenie miernika na budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 i podłączenie go do sieci mierników powietrza w Gdyni,
  • wydrukowanie ulotek,
  • listopad 2023 r. – ustalenia między firmą ARMAG a Dyrektorem Szkoły terminu zajęć edukacyjnych dla uczniów i mieszkańców w temacie jakości powietrza i roli mierników. 

Zakończenie realizacji projektu nastąpiło w grudniu 2023 r. Ostatecznie koszt zadania wyniósł 15 000 zł.

———————————
Jednostka realizująca:
Wydział Środowiska
ul. 10 Lutego 24 (pokoje 513-522), Gdynia
tel. (58) 668 84 80
e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl

Dzielnica: Dąbrowa
ID: 2022/DAB/0009

Anty-smogowy miernik powietrza na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 , na ul Nagietkowej 73, włączony do sieci miejskiego monitoringu jakości powietrza w Gdyni

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Rafał Śniegocki
e-mail: rafaltomasz.sniegocki@gmail.com
e-mail: 602200959
Typ:
Mały
Status:
Wybrany do realizacji
Lokalizacja projektu:
Miernik zostanie umiejscowiony na elewacji budynku szkoły na wysokości ok 4 m nad powierzchnią. Urządzenie jest wielkości szkolnego plecaka a średni pobór mocy to 15 W. Szczegółowa lokalizacja zostanie ustalona po wizji lokalnej firmy Tetabit i uzgodnieniach z działem technicznym szkoły.

Opis:
Projekt zakłada instalację niskokosztowego miernika powietrza ( PM10+PM2.5+PM1) Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Nagietkowej 73 . Lokalizacja została uzgodniona z operatorem systemu monitoringu powietrza dla miasta Gdyni , Fundacją ARAMG .Ponadto wskazana lokalizacja jest położona centralnie w dzielnicy Dąbrowa dzięki czemu będzie mogła stanowić źródło informacji na temat potencjalnych źródeł niskiej emisji z różnych kierunków wiatru. Również ze względu na różę wiatrów wskazującą na przeważające zachodnie i południowo-zachodnie kierunki wiatrów dla tego obszaru punkt pomiarowy położny jest korzystnie. Wskazany miejsce może stanowić uzupełnianie działającej referencyjnej stacji monitoringu atmosfery AM9 przy ul. Szafranowej mierzącej od ponad 20 lat zarówno zanieczyszczenia gazowe jak i pyłowe. Prawidłowość uzyskanych wyników z miernika przy ul. Nagietkowej 73 powinna być skorelowana z wynikami ze stacji monitoringu atmosfery AM9. Pomiar przy pomocy mierników niskokosztowych może pełnić ważną lokalną rolę informacyjną- edukacyjną dla danego obszaru w tym przypadku dzielnicy Dąbrowa, natomiast należy mieć na uwadze, że nie zastąpi profesjonalnych pomiarów przy pomocy referencyjnej stacji monitoringu, ze względu na uproszczoną metodykę pomiaru jaki i zakres pomiarowy może stanowić tylko jej uzupełnienie. Miernik ma wielkość szkolnego plecaka i będzie zainstalowany na wysokości ok 4 m po ustaleniach ekipy technicznej z dyrektorem ds technicznych szkoły. Dodatkowo przewiduje się wytworzenie przy merytorycznej pomocy Fundacji ARMAG , materiałów edukacyjnych dla dzieci oraz mieszkańców. Fundacja także chętnie weźmie udział na zaproszenie szkoły w zajęciach dodatkowych w celu przybliżenia aspektów ochronie powietrza.

Projektowanie uniwersalne
Nie

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji
Miernik położony centralnie w dzielnicy Dąbrowa , będzie mógł stanowić źródło informacji na temat potencjalnych źródeł niskiej emisji z różnych kierunków wiatru. Lokalizacja na terenie szkoły jest podyktowana faktem ,że najbardziej narażone na skutki zanieczyszczenia powietrza są dzieci Prawidłowość uzyskanych wyników z miernika przy ul. Nagietkowej 73 powinna być skorelowana z wynikami ze stacji monitoringu atmosfery AM9.

Kalkulacja kosztów:

Koszt Wartość
dostawa i montaż 1 szt miernika sensorycznego z podłączeniem do systemu monitoringu 10500 zł
1 szt czujnik NO2 3500 zł
druk ulotek 1000 szt 1000 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:15000 zł

Załączniki: