Altana do prowadzenia zajęć edukacyjnych i integracji przy ZSP nr 6 w Babich Dołach – BO Gdynia

Altana do prowadzenia zajęć edukacyjnych i integracji przy ZSP nr 6 w Babich Dołach

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Altana do prowadzenia zajęć edukacyjnych i integracji przy ZSP nr 6 w Babich Dołach

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Babie Doły
Szacunkowa wartość projektu
55 400 zł
Liczba głosów
258
Liczba punktów
258
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2023

Utworzenie zielonej klasy (altany edukacyjnej) do zajęć na świeżym powietrzu, tzw. edukacji outdoorowej. Zbudowanie drewnianej altany, z dwoma wejściami, ławkami i stołami w środku. Altana będzie chroniła przed opadami – obecność dachu. Zielona klasa ma zapewnić uczniom odpowiednią przestrzeń oraz warunki do nauki. Będzie przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Odbiorcy: uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Gdyni, mieszkańcy dzielnicy Babie Doły.

Lokalizacja projektu:

Teren zielony dookoła Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Gdyni.

Realizacja: Data aktualizacji: 2024-01-25 15:21:42

Projekt wybrany w głosowaniu, przekazany do realizacji w 2024 r.

———————————

Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24, Gdynia
tel. (58) 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Dzielnica: Babie Doły
ID: 2023/BAD/0011

Altana do prowadzenia zajęć edukacyjnych i integracji przy ZSP nr 6 w Babich Dołach

Autor projektu:
Imię i nazwisko:Alicja Bigus
e-mail: ala.gra@o2.pl
Typ:
Duży
Status:
Wybrany do realizacji
Lokalizacja projektu:
Teren zielony dookoła Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Gdyni.

Opis:
Celem projektu jest utworzenie zielonej klasy (altany edukacyjnej), aby móc prowadzić lekcje na zewnątrz szkoły, tzw. edukacja outdoorowa. Taka metoda pozyskiwania wiedzy sprzyja między innymi rozwojowi kompetencji miękkich, które są później wykorzystywane w życiu zawodowym.
Drewniana altana będzie odpowiednio zakotwiczona w podłożu, będzie również posiadała zadaszenie, w środku znajdą się stoły i ławki oraz taka przestrzeń, aby dzieci z grupy integracyjnej (np. poruszające się na wózku inwalidzkim) też mogły uczestniczyć w takich zajęciach.
Uniwersalność projektu pozwala na prowadzenie zajęć z biologii, przyrody, geografii, ale również godzin wychowawczych, lekcji bibliotecznych, fizyki, chemii, czy języka polskiego oraz matematyki.
Uczenie się na świeżym powietrzu jest bardziej efektywne, organizm jest lepiej dotleniony.

Dane dotyczące altany:
Wymiary altany: szerokość 4 m (w tym 1m. szerokości wejścia, aby umożliwić wjazd wózka inwalidzkiego), długość 6m, wysokość 3 m 20 cm.
Drewno: drewno sosnowe, odpowiednio zaimpregnowane cechuje się wysoką odpornością na niekorzystne czynniki pogodowe.
Konstrukcja: kantówki o przekroju 7 x 7 cm, deska dachowa ok. 16 mm grubości
Środek: dwa stoły o wymiarach 4 m x 80 cm oraz dwie ławy do siedzenia o długości 4 m.
Umiejscowienie altany: teren zielony, między szkołą, płotem, a śmietnikami. Wskazany na zdjęciach.
Dojazd do altany dla wózków: wykorzystany może być nowo położony chodnik, ewentualnie przedłużony. Chodnik o szerokości 2 M, ograniczony obrzeżem i krawężnikiem, dwa metry bieżące chodnika.

Po czasie szkolnym altana może być wykorzystywana do integracji uczniów oraz mieszkańców dzielnicy.

Altana ma być ustawiona po drugiej stronie szkoły, w innym miejscu niż obiekty sportowe. Zarówno dojazd oraz realizacja projektu nie wpłynie na obiekty sportowe w szkole. Droga dojazdowa do projektu BO jest, jest to droga na parking szkolny.

Projektowanie uniwersalne
Nie

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji
Cel: Możliwość prowadzenia lekcji na świeżym powietrzu z możliwością prowadzenia notatek.

W miesiącach, gdy temperatura jest coraz wyższa chętnie , my – nauczyciele, wychodzimy z uczniami poza mury szkolne. Spędzamy wspólnie czas wolny oraz prowadzimy lekcje, tzw. edukacja outdoorowa. Podczas pandemii, gdy zajęcia na dworze odbywały się częściej zauważyłam, że uczniowie lepiej przyswajają sobie wiedzę. Jednak były to lekcje prowadzone na kocyku. Altana ułatwiłaby prowadzenie zielonych lekcji.

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość

Altana drewniania z zadaszeniem, ławami, stołami. 43000 zł
Koszt dołożenia chodnika jako djazdu do altany 2400 zł
Koszt dokumentacji projektowo – kosztorysowej 10000 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:55400 zł

Załączniki: