Aktywnie na Chwarznie i Wiczlinie – projekt dla całej dzielnicy Chwarzno-Wiczlino – BO Gdynia

Aktywnie na Chwarznie i Wiczlinie – projekt dla całej dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Aktywnie na Chwarznie i Wiczlinie – projekt dla całej dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

Kropeczki jako tło strony
Aktywnie na Chwarznie i Wiczlinie – projekt dla całej dzielnicy Chwarzno-Wiczlino
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Chwarzno - Wiczlino
Szacunkowa wartość projektu
546 150 zł
Liczba głosów
1611
Liczba punktów
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2015

Lokalizacja projektu:

1) Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ul. Chwarznieńskiej do ul. Mokrej. 2) Lokalizacja siłowni: działka gminna nr 252/30 Działka przy istniejącym placu zabaw przy istniejącym placu zabaw na ul. Okrężnej.

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2018-08-20 09:37:42

1. Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku do ul. Mokrej
 W styczniu 2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Do 13 sierpnia 2016 r. trwało opracowanie potwierdzonych projektów podziału do wniosku o zgodę na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Ten sam termin dotyczy przekazania projektów budowlanych na mapie do celów projektowych wraz z kompletem uzgodnień i materiałów potrzebnych do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, badań geologicznych gruntu, inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem. Obecnie trwa weryfikacja projektu budowlanego. Pod koniec października 2016 nastąpi złożenie wniosku ZRID. W pierwszej połowie listopada planowana jest weryfikacja projektów wykonawczych. Uzyskanie decyzji ZRID ma nastąpiła w drugiej połowie lutego 2017. Prace budowlane zostały ukończone w lipcu 2017 roku. Inwestycja oddana do użytku.
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego tę część projektu:
Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
tel.: 58 668 83 00, e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
 
 
2. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Okrężnej
Od stycznia do kwietnia 2016 roku uzyskano zgodę na inwestycję na wskazanej działce i przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. W maju 2016 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji (z terminem jej realizacji do 3 lipca 2016 r.). W czerwcu złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych i przystąpiono do weryfikacji części dokumentacji projektowej niezbędnej do ogłoszenia przetargu na wykonanie inwestycji. W dniu 30 sierpnia podpisano umowę na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. W dniu 28 października dokonano odbioru robót związanych z realizacją inwestycji. Inwestycja została zakończona
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego tę część projektu:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl
 
 

CHWARZNO-WICZLINO
ID:2015/295

Aktywnie na Chwarznie i Wiczlinie projekt dla całej dzielnicy czyli: budowa brakującego odcinka chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Chwarznieńskiej oraz budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Okrężnej

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Monika Koćwin
e-mail: bula0807@wp.pl

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
1) Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ul. Chwarznieńskiej do ul. Mokrej. 2) Lokalizacja siłowni: działka gminna nr 252/30 Działka przy istniejącym placu zabaw przy istniejącym placu zabaw na ul. Okrężnej.

Opis:
1) Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ul. Chwarznieńskiej do ul. Mokrej o szer. 2,5 z kostki betonowej szarej. 2)Lokalizacja siłowni: działka gminna nr 252/30 Działka przy istniejącym placu zabaw przy istniejącym placu zabaw na ul. Okrężnej.

Kalkulacja kosztów:

Szacunkowy koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w skład której wchodzi opracowanie: mapy do celów projektowych, projektu zagospodarowania terenu, projektu drogowego i przebudowy oświetlenia, inwentaryzacja zieleni, materiałów do decyzji ZRID wraz z podziałami nieruchomości, badań geologicznych gruntu wraz z opinią geologiczną, uzyskanie wymaganych przepisami decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień, kosztorys inwestorski, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, w wysokości 65 000 zł. brutto. Szacunkowy koszt robót budowlanych brutto: 1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego o szer. 2,5 m z kostki betonowej szarej na długości ok. 470 mb (od istniejącego chodnika/ścieżki za rondem przy ul. Gierdziejewskiego do ul. Mokrej) – 338 000 zł. 2. Wycinka drzew o wys. powyżej 5 m ok. 21 szt. wraz z karczowaniem – 46 150 zł. 3. Odszkodowanie za przejęcie nieruchomości prywatnych na odcinku ok. 240 m od ul. Kamrowskiego do ul. Mokrej – ok. 36 000 zł brutto. 4. Budowa siłowni – dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej – ok. 61 000 zł. brutto. Lokalizacja siłowni – dz. nr 252/30 przy istniejącym placu zabaw na ul. Okrężnej.

Szacunkowa łączna wartość projektu:546 150 zł

 

Załączniki: