Akcja Rekreacja – modernizacja boisk do piłki koszykowej i piłki siatkowej dla dzieci i dorosłych mieszkańców dzielnicy Chylonia na terenie Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni – BO Gdynia

Akcja Rekreacja – modernizacja boisk do piłki koszykowej i piłki siatkowej dla dzieci i dorosłych mieszkańców dzielnicy Chylonia na terenie Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Akcja Rekreacja – modernizacja boisk do piłki koszykowej i piłki siatkowej dla dzieci i dorosłych mieszkańców dzielnicy Chylonia na terenie Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Chylonia
Szacunkowa wartość projektu
330 000 zł
Liczba głosów
1700
Liczba punktów
8199
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2016

Boisko do piłki koszykowej z możliwością dostosowania do gry w tenisa oraz boisko do piłki siatkowej mają służyć rekreacji dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców dzielnicy Chylonia. Projekt propaguje aktywny tryb życia i budowanie pozytywnych relacji lokalnej społeczności.

Lokalizacja projektu:

Boiska do piłki koszykowej i siatkowej znajdują się na terenie Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni przy ul. Rozewskiej 33

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2018-02-02 12:04:59

W dniu 27 stycznia 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Gdyni o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. Obecnie trwa przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji – marzec/kwiecień 2017 roku. Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych – koniec maja 2017 roku.  W czerwcu przygotowano specyfikację istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), do wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji. W dniu 19 lipca 2017 roku wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z budową boiska na terenie SP 40 przy ul. Rozewskiej. W dniu 3 sierpnia 2017 roku nastąpiło otwarcie ofert.  Od września do listopada 2017 r. trwały prace związane z realizacją inwestycji. Inwestycja ukończona i oddana do użytku w grudniu 2017 r.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
 

CHYLONIA
ID:2016/66

Akcja Rekreacja – modernizacja boisk do piłki koszykowej i piłki siatkowej dla dzieci i dorosłych mieszkańców dzielnicy Chylonia na terenie Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni

Autor projektu:
e-mail: BEANJO@O2.PL

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Boiska do piłki koszykowej i siatkowej znajdują się na terenie Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni przy ul. Rozewskiej 33

Opis:
Modernizacja boisk ma polegać na zdjęciu warstwy asfaltu i podbudowy betonowej, ułożeniu podbudowy z kruszywa oraz warstwy betonu zbrojonego siatką, ustawieniu obrzeży, ułożeniu powierzchni poliuretanowej oraz malowaniu linii. Za boiskami montaż 3 rzędów ławek na powierzchni z kostki betonowej, a także łapaczy piłek.

Kalkulacja kosztów:

1. Demontaż warstwy asfaltu i betonu na boiskach oraz utylizacja gruzu 2. Ułożenie nowej podbudowy, nawierzchni, obrzeży i malowanie linii koszt (1+2): 270 000,00 zł 3. Zakup i ułożenie kostki betonowej, zakup i montaż ławek oraz łapaczy do piłek: 50 000,00 zł 4. Wykonanie dokumentacji projektowej: 10 000,00 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu:330 000 zł

 

Załączniki: