#AbsolutniePięknyMałyKack – urządzenia turystyczne: Linarium „stożek”, urządzenie siłowni zewnętrznej Wahadło+Biegacz+Twister oraz wycisk + prasa przy ul. Racławickiej 8 – BO Gdynia

#AbsolutniePięknyMałyKack – urządzenia turystyczne: Linarium „stożek”, urządzenie siłowni zewnętrznej Wahadło+Biegacz+Twister oraz wycisk + prasa przy ul. Racławickiej 8

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie #AbsolutniePięknyMałyKack – urządzenia turystyczne: Linarium „stożek”, urządzenie siłowni zewnętrznej Wahadło+Biegacz+Twister oraz wycisk + prasa przy ul. Racławickiej 8

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Mały Kack
Szacunkowa wartość projektu
28 400 zł
Liczba głosów
1031
Liczba punktów
3866
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2017

Doposażenie urządzeń turystycznych przy ul. Racławickiej naprzeciwko NR8 w Małym Kacku – Linarium „Stożek” ,urządzenie siłowni zewnętrznej – wahadło +biegacz+twister oraz wycisk + prasa

Lokalizacja projektu:
Gmina Miasta Gdynia Nr działki 2109 (504/2) Działka 280 m2

Projekt wskazany do realizacji w 2022r. jako „Projekt +1”.

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2021-01-13 16:23:16

Zrealizowane działania:

  • grudzień  2017 r. – wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym,
  • III-IV kwartał 2018 r. – oczekiwanie na przyjęcie ZRID (Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) dotyczącego rozbudowy węzła PKM Karwiny,
  • lipiec – październik 2019 r. – brak decyzji pozwalającej na przebudowę węzła Karwiny oraz przebudowę ul. Racławickiej uniemożliwia inwestycje dotyczące zagospodarowania terenu; po konsultacji z Wydziałem Inwestycji, prowadzącym rozbudowę węzła Karwiny, nastąpiło przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia oraz sprawdzenie możliwości realizacji wniosku w całości lub jego części;
  • styczeń 2020 r. – ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej na budowę urządzeń turystycznych;
  • luty 2020 r. – unieważniono postępowanie z powodu zgłoszenia ofert przewyższających kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia oraz ponownie wszczęto postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej;
  • marzec 2020 r. – wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej i podpisano umowę;
  • lipiec 2020 r. – zakończono prace nad dokumentacją projektową, złożono wniosek zgłoszenia zamiaru wykonania robót,
  • wrzesień 2020 r. – ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy dostawy i montażu urządzeń placu,
  • październik 2020 r. – wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę,
  • grudzień 2020 r. – zakończenie robót oraz ich odbiór; zakończenie realizacji projektu.

Całkowity koszt projektu wyniósł: 74 925,45 zł.

————————
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9, 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74 
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

 

 

 

 

DZIELNICA:MAŁY KACK
STATUS:PROJEKT ZAKWALIFIKOWANY DO GŁOSOWANIA – WYGRANY
WYNIKI:1031 (3866 PUNKTÓW)
ID2017 / 132

#AbsolutniePięknyMałyKack – urządzenia turystyczne: Linarium „stożek”, urządzenie siłowni zewnętrznej Wahadło+Biegacz+Twister oraz wycisk + prasa przy ul. Racławickiej 8

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Elżbieta Streng
e-mail: zoli077@interia.pl

Szacunkowa wartość projektu:
28 400 zł

Lokalizacja projektu:
Gmina Miasta Gdynia Nr działki 2109 (504/2) Działka 280 m2

Opis:

Doposażenie urządzeń turystycznych przy ul. Racławickiej naprzeciwko NR8 w Małym Kacku – Linarium „Stożek”,urządzenie siłowni zewnętrznej – wahadło+biegacz+twister oraz wycisk + prasa

 

Kalkulacja kosztów:

1. Linarium „stożek”- 8000,00 zł

2. Wycisk + prasa 8000,00

3. Wahadło + Biegacz + Twister- 5000,00 zł

4. Nawierzchnia Żwirowa 23m2 – 3400,00 zł

5. Projekt – 4000,00 zł

Ogółem: 28 400,00 zł

 

Załączniki: