Absolutnie Piękny Mały Kack – urządzenia turystyczne pod Kasztanem – liniarnia – BO Gdynia

Absolutnie Piękny Mały Kack – urządzenia turystyczne pod Kasztanem – liniarnia

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Absolutnie Piękny Mały Kack – urządzenia turystyczne pod Kasztanem – liniarnia

Kropeczki jako tło strony
Absolutnie Piękny Mały Kack – urządzenia turystyczne pod Kasztanem – liniarnia
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Mały Kack
Szacunkowa wartość projektu
56 800 zł
Liczba głosów
685
Liczba punktów
2732
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2016

Kolejny etap realizacji na terenie przy ulicy Olkuskiej. W ubiegłym roku dzięki Państwa głosom wybrane zostały urządzenia Street Workout, w tym roku liczymy na Państwa poparcie dla projektu dla starszych dzieci, zabawek zrealizowanych głównie z lin.

Lokalizacja projektu:

Urządzenia pod turystyczne pod Kasztanem to kolejny etap rewitalizacji zaniedbanego terenu przy ulicy Olkuskiej. Tym razem projekt zakłada zrealizowanie linariów przy ulicy Olkuskiej (na wysokości ulicy Lipnowskiej) pod pięknym kasztanem który zdobi ten teren.

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2018-08-17 13:08:42

W lutym 2017 r. nastąpiło ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej.   W kwietniu 2017 r. podpisana została umowa z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W maju trwają prace związane z opracowywaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W lipcu nastąpił odbiór dokumentacji projektowej i przygotowane zostało postępowanie o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych. W sierpniu nastąpiło przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy robót. Unieważniony przetarg na wybór wykonawcy , ponieważ złożona została jedna oferta, która przekraczała kwotę planowaną na wykonanie zamówienia. Ogłoszone zostało ponownie postępowanie na wybór wykonawcy. W październiku dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych. W listopadzie trwały prace związane z realizacja obiektu. Roboty budowlane zakończone i odebrane w dniu 14.12.2017 r. 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81 364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

MAŁY KACK
ID:2016/233

Absolutnie Piękny Mały Kack – urządzenia turystyczne pod Kasztanem – liniaria

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Krzysztof Jędrzejewski

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Urządzenia pod turystyczne pod Kasztanem to kolejny etap rewitalizacji zaniedbanego terenu przy ulicy Olkuskiej. Tym razem projekt zakłada zrealizowanie linariów przy ulicy Olkuskiej (na wysokości ulicy Lipnowskiej) pod pięknym kasztanem który zdobi ten teren.

Opis:
W pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego w Gdyni, dzięki głosom mieszkańców, przeprowadzono oczyszczenie zaniedbanego terenu po ogródkach działkowych przy ulicy Olkuskiej. Zamierzeniem było przeznaczenie tego terenu na urządzenia turystyczne i rekreacyjne. Stąd w drugiej edycji zaproponowaliśmy projekt urządzeń Street Workout, które dzięki Państwa wsparciu w tym roku pojawią się na tym terenie. W tym roku proponujemy kolejny etap, czyli linaria. Są to urządzenia dla starszych dzieci. Liczymy na Państwa poparcie w kolejnym etapie rewitalizacji tego terenu. Problem przejścia dla pieszych i zaniżenia krawężnika po konsultacji, będzie rozwiązany przez ZDiZ.

Kalkulacja kosztów:

Gdynia ul.Olkuska dz. nr 429/4, powierzchnia ok.100 m2 1. Zestaw linowy Centus 36 600 2. Nawierzchnia żwirowa 100 m2 14 000 3. Nawierzchnia trawiasta 60 m2 1200 4. Projekt 5 000 RAZEM 56 800

Szacunkowa łączna wartość projektu:56 800 zł

 

Załączniki: